Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 5 Кременчуцької міської ради Полтавської області

Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 5 Кременчуцької міської ради Полтавської області - сучасний заклад дошкільної освіти загального типу. Діяльність педагогічного колективу спрямована на створення належних умов для організації виховання, навчання та забезпечення фізичного, психічного здоров’я дітей, їх усебічного розвитку, набуття життєвого досвіду, вироблення вмінь, навичок, необхідних для подальшого навчання та виховання. Заклад працює за програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина».

В закладі дошкільної освіти № 5 для вихованців на безоплатній основі працює гурток "Планета звуків".

Контакти:

Запропоновані програми:

Вік: 4 - 6 роки
Програма логопедичного гуртка “Планета звуків”
Формування мовленєвої компетентності - одне із пріоритетних завдань всебічного гармонійного розвитку дитини у дошкільному навчальному закладі. Однією з найпоширенніших мовленєвих вад у дітей дошкільного віку є фонетико-фонематичний недорозвиток мовлення (ФФНМ), який полягає у порушенні фізичного, фізіологічного і психологічного механізмів фонемоутворення при збереженні нормального слуху та інтелекту. Програма роботи логопедичного гуртка враховує як загальнологопедичний висновок, так і диференційований підхід до подолання мовленєвих порушень, враховуючи вимоги Базового компонента дошкільної освіти, психолінгвістичного та діяльнісного підходів освітної лінії, корекційно-розвивальної та навчально-виховної роботи з дошкільниками. Основна мета - залучити дитину до цілеспрямованого логопедичного процесу. Це досягається вирішенням ряду загально педагогічних та спеціальних логопедичних задач. Однією з таких задач є формування постанови на занятті: логопед встановлює з дитиною дружні відносини, адаптує її до обставин логопедичного кабінету, викликає зацікавленість до занять. Логопед спілкується з дитиною в неофіційній обстановці тактовно, доброзичливо. Побудова комплексу роботи логопедичного гуртка виходить із наступних логічних висновків: 1. Базисом роботи керівника логопедичного гуртка є програма корекційного навчання. 2. Підгрунттям створення програми є динамічне вивчення мовленнєво-мисленнєвої діяльності дошкільників, за результатами якого складається характеристика мовлення дітей. 3. Методичне забезпечення корекційно-розвивального навчання складають методичні рекомендації. 4. Форми реалізації навчально-виховного процесу є ігри та вправи з мовленнєвими завданнями. 5. Взаємодія керівника гуртка з батьками – запорука успішного подолання мовленнєвих вад у дітей. Програма роботи логопедичного гуртка розрахована на дітей віком від 4-х до 7 років. Навчальна програма логопедичного гуртка «У світі звуків» Схвалена педагогічною радою № 4 ЗДО № 5 від 31.08.2020 Понеділок – п’ятниця з 14.16-17.30,  вік дітей 4-6 років
Читати далі