Кременчуцький навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів позашкільний навчальний заклад №2” Кременчуцької міської ради Полтавської області

Головною метою закладу освіти є забезпечення реалізації прав громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, а також всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Контакти:

Запропоновані програми:

Вік: 14 - 17 роки
Програма “Пізнаємо рідний край” (Кременчуцький навчально-виховний комплекс Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів позашкільний навчальний заклад №2 Кременчуцької міської ради Полтавської області)
Історія України як навчальний предмет відіграє важливу роль у розвитку особистості. Вивчаючи історію своєї країни, учні розвивають допитливість та уяву, критичне та творче мислення, здатність аналізувати історичні події, шукати відповіді на складні питання сьогодення. В умовах розгортання сучасних процесів глобалізації, формування нової системи цінностей та опанування західної моделі сприйняття реальностей дедалі більше наростає необхідність прагнення пізнати коріння свого минулого, збереження своєї національної самобутності, охорони пам’яток природи, культури та історії малої батьківщини
Читати далі
Вік: 12 - 17 роки
Програма “Козацько-лицарський гарт” (Кременчуцький навчально-виховний комплекс Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів позашкільний навчальний заклад №2 Кременчуцької міської ради Полтавської області)
Сьогодні в Україні національно-патріотичне виховання дітей та молоді є одним із пріоритетних напрямів діяльності держави та суспільства. Формування високоморальної особистості, яка плекає українські традиції, духовні цінності свого народу – першочергове завдання у справі навчання та виховання підростаючого покоління. Дана навчальна програма реалізується у гуртку військово-патріотичного напряму позашкільної освіти та розрахована на вихованців віком від 6 до 10 років. Програму схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах (протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України № 3 від 22.12.2017 року)
Читати далі
Вік: 5 - 9 роки
Програма “Театральне мистецтво” (Кременчуцький навчально-виховний комплекс Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів позашкільний навчальний заклад №2 Кременчуцької міської ради Полтавської області)
Театр – одна з найбільш наочних, видовищних, яскравих та емоційно насичених форм естетичного відображення дійсності, живий охоронець культурних традицій, «гармонія розуму та почуттів». Особливістю театрального мистецтва є те, що його природа синтетична, у ньому поєднано мистецтво слова, дії, образотворчого мистецтва, музики, хореографії. Театральний колектив – це можливість для дитини різнобічно виразити себе. Програму рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 08.04.2016 р. № 1/11-4657)
Читати далі
Вік: 11 - 15 роки
Програма “Декоративно-ужиткове мистецтво” (Кременчуцький навчально-виховний комплекс Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів позашкільний навчальний заклад №2 Кременчуцької міської ради Полтавської області)
Значне місце у формуванні особистості дитини займає декоративноужиткове мистецтво, здатне розвивати почуття прекрасного, формувати високі естетичні смаки, вміння розуміти та оцінювати твори мистецтва, пам’ятки архітектури, красу й багатство природи. Створення навчальної програми «Декоративно-ужиткове мистецтво» обумовлено необхідністю вдосконалення концептуальних підходів до художнього-естетичного виховання дітей і учнівської молоді засобами декоративно-ужиткового мистецтва, акумуляції сучасних технологій, методів, форм, засобів освітньої діяльності та їх упровадження в освітню діяльність гуртків, секцій, клубів та творчих об’єднань закладів позашкільної освіти. Програму схвалено для використання в закладах позашкільної освіти (лист ІМЗО від 27.12.2019 № 22.1/12-Г-1223); витяг з протоколу засідання науково-методичної комісії з позашкільної освітинауково-методичної ради з питань освіти МОН України від 23.12.2019 № 4).
Читати далі
Вік: 6 - 9 роки
Програма “Оздоровча гімнастика” (Кременчуцький навчально-виховний комплекс Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів позашкільний навчальний заклад №2 Кременчуцької міської ради Полтавської області)
Процеси інформатизації, глобалізації, нові можливості Інтернету, технологій, що стрімко розвиваються, впливають на вже небезпечне для школярів обмеження рухової активності. Рухова активність та спрямоване фізичне навантаження закладають фундамент для майбутнього активного та здорового життя людини. Рухливі ігри, комплекси вправ для ранкової гімнастики, загальна фізична підготовка – це профілактика багатьох захворювань. Адже кожна п'ята дитина народжується з відхиленнями у стані здоров'я. У 90% школярів діагностуються різні захворювання. Тому досвідченість дітей у виконанні оптимального режиму дня, дотриманні правил харчування, збалансуванні емоційного стану стануть підґрунтям виховання щасливої і здорової дитини, яка може в повній мірі використовувати свої можливості, розвиватися як творча особистість. Особливого акценту набуває освоєння дітьми та молоддю цінностей фізичної культури. Програму схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах (протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України № 2 від 26.06.2019 року, лист ІМЗО від 08.07.2019 № 22.1/12-Г-590)
Читати далі
Вік: 6 - 17 роки
Програма “Музична мозаїка” (Кременчуцький навчально-виховний комплекс Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів позашкільний навчальний заклад №2 Кременчуцької міської ради Полтавської області)
Хорове мистецтво є одним із засобів музично-творчого розвитку дітей, яке навчає вокально-хоровим прийомам, формує почуття колективізму і дружби, сприяє гармонійному розвитку особистості, надає естетичного забарвлення духовному життю дитини. Зміст навчальної програми розроблено з урахуванням положень законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Положення про позашкільний навчальний заклад. Особливість навчальної програми полягає у поєднанні ансамблевого та хорового співу в академічній манері з рухом та співом під фонограму мінус, а також у використанні хорових творів місцевих авторів. Програму схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах (протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, протокол № 3 від 22.12.2017)
Читати далі
Вік: 15 - 17 роки
Програма “Моя майбутня професія” (Кременчуцький навчально-виховний комплекс Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів позашкільний навчальний заклад №2 Кременчуцької міської ради Полтавської області)
Проблема визначення подальшого життєвого шляху, здійснення усвідомленого вибору майбутньої професії і сфери трудової діяльності є актуальною для старшокласників. Тому перед навчальними закладами постає завдання зі створення умов, які б сприяли формуванню професійної спрямованості та здійсненню обґрунтованого вибору майбутньої професії старшокласниками. Значна роль у вирішенні цього завдання належить гуртковій роботі, яка дозволяє ознайомити дітей із світом сучасних професій, дослідити власні психологічні особливості та якості, порівняти їх з вимогами певної професії, випробувати власні сили у практичній діяльності
Читати далі
Вік: 6 - 10 роки
Програма “Юний турист” (Кременчуцький навчально-виховний комплекс Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів позашкільний навчальний заклад №2 Кременчуцької міської ради Полтавської області)
Умови дитячих закладів оздоровлення та відпочинку в більшості випадків передбачають перебування дітей у природі, біля водойм, у лісі, в горах тощо. Це створює надзвичайно сприятливі умови для організації туристсько-краєзнавчої роботи, ознайомлення дітей з початковими туристськими знаннями та вміннями.
Читати далі
Вік: 11 - 16 роки
Програма “Цікава інформатика” (Кременчуцький навчально-виховний комплекс Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів позашкільний навчальний заклад №2 Кременчуцької міської ради Полтавської області)
Одне з актуальних завдань сучасного закладу освіти — пошук оптимальних шляхів зацікавлення вихованців (учнів, слухачів) навчанням, спонукання до творчості, виховання дитини як життєво й соціально компетентної особистості, здатної застосовувати здобуті знання. Одним із провідних шляхів реалізації цих завдань є застосування нових освітніх технологій, та вміле використання їх можливостей у освітній діяльності. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) змінює весь процесс навчання. Це стимулює вихованця (учня, слухача) до оволодіння та активного засвоєння нових знань. Педагог лише мотивує, допомагає, підтримує, керує процессом навчання. Програму схвалено науково-методичною комісією з позашкільної освіти науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №2 від 29.06.2017) (лист ІМЗО від 18.07.2017 № 21.1/12-Г-403)
Читати далі
Вік: 12 - 17 роки
Програма “Волейбол” (Кременчуцький навчально-виховний комплекс Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів позашкільний навчальний заклад №2 Кременчуцької міської ради Полтавської області)
Волейбол, що в перекладі означає «літаючий м’яч», - популярна спортивна гра в багатьох країнах світу. Вперше грати у волейбол почали в США у 1895 р. Проста гра, що не потребує дорогого обладнання, швидко поширилася в Японiї, Китаї, на Фiлiпiнах, а пiзнiше — в Європі. У нашій країні ця гра не тільки перетворилась на стрімку мужню атлетичну гру, а й набула всенародної популярності серед різних верств населення.
Читати далі
Вік: 12 - 17 роки
Програма “Юні журналісти” (Кременчуцький навчально-виховний комплекс Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів позашкільний навчальний заклад №2 Кременчуцької міської ради Полтавської області)
У дитячих закладах оздоровлення та відпочинку необхідно створити умови для задоволення різноманітних інтересів дітей, розвитку здібностей, творчої самореалізації, виховання. Журналістика – це цікава і водночас соціально значима сфера діяльності людини. Професія журналіста приваблює можливістю доносити до людей правду, примножувати в світі добро, боротися за справедливість
Читати далі