Кременчуцький ліцей №4 «Кремінь» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

Кременчуцький ліцей №4 "Кремінь" – освітній заклад фізико-математичного та біолого-хімічного профілів для здібних учнів: при ліцеї відкриті доліцейні спеціалізовані класи з поглибленим вивченням математики, фізики, біології та хімії.

Головною метою закладу освіти є забезпечення реалізації прав громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, а також всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності. Ліцей готує учнів не тільки для вступу до ВНЗ, але й до майбутнього життя в складному, суперечливому суспільстві.

З метою створення додаткових умов  для самовизначення, саморозвитку, самореалізації особистості, розвитку творчих здібностей дітей та молоді,  виявлення та підтримки талановитих та обдарованих учнів, організації їх змістовного дозвілля на базі ліцею на безоплатній для дітей основі працюють гуртки та студії за інтересами:
  • гурток «Курінь» (військово-патріотичний напрямок);
  • гурток «Гарт» (військово-патріотичний напрямок);
  • вокальний гурт «Чорнобривці»(художньо-естетичний напрямок);
  • студія естрадного танцю «Intense» (художньо-естетичний напрямок);
  • вокальний гурток «Домісолька» (художньо-естетичний напрямок);
  • психологічний гурток «Вирішення конфліктів мирним шляхом» (соціально-психологічнийнапрямок).

Контакти:

Запропоновані програми:

Вік: 14 - 17 роки
Гуртки військово-патріотичного спрямування “Курінь” та “Гарт” (Кременчуцький ліцей №4 “Кремінь”)
На сьогодні до числа найбільш актуальних питань освіти належить виховання підростаючого покоління фізично здоровим, міцним, загартованим, з сформованим почуттям патріотизму, особистої та громадянської безпеки, засвоєними теоретичними знаннями та практичними навичками поведінки в екстремальних ситуаціях, творчим потенціалом та соціальною активністю, готовою до виконання громадянського та конституційного обов’язку. Навчальна програма орієнтована на реалізацію в гуртках, секціях, творчих об’єднаннях військово-патріотичного напряму закладів загальної середньої та позашкільної освіти. Пропонована програма побудована на основі особистісно-орієнтованого, діяльнісного та компетентнісного підходів. Опановуючи навчальний матеріал, вихованці ознайомлюються з визначними подіями з історії рідного краю, вивчають історію запорозького козацтва, займаються туристсько-краєзнавчою роботою, військово-прикладними видами спорту, відродженням військово-спортивного мистецтва та народних мистецьких традицій, готують себе до служби в лавах Збройних сил України (ЗСУ). Гурт «Курінь»  Пн.-15.00-16.15 Сер.- 15.00-16.15 Пт.- 15.00-16.15 Гурт «Гарт» Вт.- 15.00-16.55 Ср.- 15.00-16.55
Читати далі
Вік: 6 - 13 роки
Студія естрадного танцю “Intense” (Кременчуцький ліцей №4 “Кремінь”)
Сучасна хореографія є однією з доступних і перспективних форм естетичного виховання дітей, що забезпечує більш повний розвиток індивідуальних здібностей, сприяє естетичному розвитку вихованців, зростанню їх загальної культури. Принциповою відмінністю навчальної програми є поєднання хореографічного, циркового мистецтва і спорту (акробатики, гімнастики, загальної фізичної і спортивної підготовки) для збагачення емоційно-естетичного досвіду вихованців у хореографічній діяльності, досягнення максимально можливого рівня фізичної, естетичної, психологічної підготовки для здійснення різнопланової творчої діяльності. Програма передбачає систематичне і послідовне навчання для всебічного розвитку, естетичного виховання та формування здорового способу життя дітей та молоді. Виконання програми здійснюється шляхом впровадження комплексного підходу до навчально-виховного процесу і навчання в цілому, особистісною зорієнтованістю індивідуальної та групової роботи з вихованцями. Індивідуальна робота з формування особистості вихованця з метою його всебічного розвитку засобами впливу виховного середовища творчого колективу. Пн.- 14.00-15.50 Сер.-13.00-15.15
Читати далі
Вік: 8 - 15 роки
Вокальний гурток «Домісолька» (Кременчуцький ліцей №4 “Кремінь”)
Метою роботи гуртка є формування базових компетентностей вихованців засобами вокального співу, розширення загального, естетичного та музичного кругозору вихованців, формування та розвиток музичної уяви, ритмічних, вокальних та акторських здібностей, виховання любові до вокально-хорового мистецтва, громадсько-патріотичних почуттів, моральних якостей особистості та створення комфортного доброзичливого клімату в колективі. Навчальна програма «Музична мозаїка» (автор Паненко Г. Л. – керівник вокально-хорового колективу «Мозаїка» комунального закладу Сумський Палац дітей та юнацтва, відмінник народної освіти України ), «Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах» (протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, протокол № 3 від 22.12.2017) Вт.-16.00-17.40 Чт.-16.00-18.05
Читати далі
Вік: роки
Вокальний гурт «Чорнобривці»( (Кременчуцький ліцей № 4)
Метою роботи гуртка є розвиток музичного слуху у дітей, почуття ритму, музичної пам'яті, акторських здібностей дітей; формування елементарних навичок співу, танцю; виховання естетичного смаку, інтересу до музичної діяльності,  бажання до музично-творчої самореалізації. Навчальна програма «Музична мозаїка» (автор Паненко Г. Л. – керівник вокально-хорового колективу «Мозаїка» комунального закладу Сумський Палац дітей та юнацтва, відмінник народної освіти України ), «Схвалена для використання в позашкільних навчальних закладах» (протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, протокол № 3 від 22.12.2017) Вт.-14.00-15.40 Чт.-13.00-15.05
Читати далі