Кременчуцький ліцей №4 “Кремінь” Кременчуцької міської ради Полтавської області

Кременчуцький ліцей №4 "Кремінь" – освітній заклад фізико-математичного та біолого-хімічного профілів для здібних учнів: при ліцеї відкриті доліцейні спеціалізовані класи з поглибленим вивченням математики, фізики, біології та хімії.

Головною метою закладу освіти є забезпечення реалізації прав громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, а також всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності. Ліцей готує учнів не тільки для вступу до ВНЗ, але й до майбутнього життя в складному, суперечливому суспільстві.

З метою створення додаткових умов  для самовизначення, саморозвитку, самореалізації особистості, розвитку творчих здібностей дітей та молоді,  виявлення та підтримки талановитих та обдарованих учнів, організації їх змістовного дозвілля на базі ліцею на безоплатній для дітей основі працюють гуртки та студії за інтересами:
  • гурток «Курінь» (військово-патріотичний напрямок);
  • гурток «Гарт» (військово-патріотичний напрямок);
  • театральна студія «Казкова історія» (художньо-естетичний напрямок);
  • студія естрадного танцю «Intense» (художньо-естетичний напрямок);
  • вокальна студія естрадної пісні (художньо-естетичний напрямок).

Контакти:

Запропоновані програми:

Вік: 14 - 17 роки
Гуртки військово-патріотичного спрямування “Курінь” та “Гарт” (Кременчуцький ліцей №4 “Кремінь”)
На сьогодні до числа найбільш актуальних питань освіти належить виховання підростаючого покоління фізично здоровим, міцним, загартованим, з сформованим почуттям патріотизму, особистої та громадянської безпеки, засвоєними теоретичними знаннями та практичними навичками поведінки в екстремальних ситуаціях, творчим потенціалом та соціальною активністю, готовою до виконання громадянського та конституційного обов’язку. Навчальна програма орієнтована на реалізацію в гуртках, секціях, творчих...
Читати далі
Вік: 6 - 13 роки
Студія естрадного танцю “Intense” (Кременчуцький ліцей №4 “Кремінь”)
Сучасна хореографія є однією з доступних і перспективних форм естетичного виховання дітей, що забезпечує більш повний розвиток індивідуальних здібностей, сприяє естетичному розвитку вихованців, зростанню їх загальної культури. Принциповою відмінністю навчальної програми є поєднання хореографічного, циркового мистецтва і спорту (акробатики, гімнастики, загальної фізичної і спортивної підготовки) для збагачення емоційно-естетичного досвіду вихованців у хореографічній діяльності, досягнення максимально можливого рівня фізичної, естетичної, психологічної підготовки для здійснення різнопланової творчої діяльності. Програма передбачає систематичне і послідовне навчання для всебічного розвитку, естетичного виховання та формування здорового способу життя дітей та молоді. Виконання програми здійснюється шляхом впровадження комплексного підходу до навчально-виховного процесу і навчання в цілому, особистісною зорієнтованістю індивідуальної та групової роботи з вихованцями. Індивідуальна робота з формування особистості вихованця з метою його всебічного розвитку засобами впливу виховного середовища творчого колективу. Графік роботи: вівторок - 14.15 - 15.45; четвер - 13.15 - 15.15
Читати далі
Вік: 8 - 15 роки
Програма театральної студії “Казкова історія” (Кременчуцький ліцей №4 “Кремінь”)
Гра – це вид діяльності, який найбільш ефективно сприяє соціалізації дитини і допомагає сформувати необхідні в житті корисні навички та якості, виховувати такі риси характеру як самостійність, наполегливість, цілеспрямованість, прагнення до перемоги. Вона дає унікальні можливості для надбання особистістю найрізноманітнішого досвіду: дитина пізнає світ, моделює міжособистісні стосунки, вчиться орієнтуватись у різних сферах життєдіяльності, отримує досвід взаємодії з оточенням, накопичує найважливіші комунікативні якості, необхідні їй у сфері спілкування. Програму рекомендована Міністерством освіти і науки України (лист МОН від 11.06.2018 № 1/11-6202)
Читати далі
Вік: роки
Вокальна студія естрадної пісні (Кременчуцький ліцей № 4)
Метою навчальної програми є формування компетентностей особистості у процесі навчання виконанню естрадних пісень. Навчальна програма естрадної пісні (заг. ред. Г.А.Шкури, Т.В. Биковського), рекомендо-вана МОН України (лист від 08.04.2016 № 1/11-4657)
Читати далі