Кременчуцький ліцей №30 “Олімп” імені Н.М. Шевченко Кременчуцької міської ради Полтавської області

Головною метою закладу освіти є забезпечення реалізації прав громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, а також всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

На базі ліцею функціонують гуртки:

- військово-патріотичний гурток "Патріот";

-  "Основи програмування";

-"Юні дослідники";

-"Юний хімік";

- "Хокей з шайбою";

-"Ерудит";

-"Фольклористика";

-"Народні ремесла України";

-"Юні історики-краєзнавці".

Контакти:

Запропоновані програми:

Вік: 9 - 14 роки
Програма “ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ: CODE CLUB” Програма гуртка “Ерудит” (Кременчуцький ліцей №30 Олімп імені Н.М. Шевченко)
Навчальна програма реалізується в гуртках, секціях, творчих об’єднаннях, клубах закладів позашкільної освіти науково-технічного напряму інформаційно-технічного профілю. Актуальність даної навчальної програми полягає в тому, щоб сформувати у вихованців пізнавальний інтерес до комп\'ютерної науки і цифрових технологій. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО НАПРЯМУ  «ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ: CODE CLUB»  («Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», лист МОН від 07.10.2019 № 1/11-8872) Понеділок               Середа 16.00 - 18.00                16.00 - 18.00
Читати далі
Вік: 13 - 17 роки
Програма гуртка “Ерудит” (Кременчуцький ліцей №30 Олімп імені Н.М. Шевченко)
Навчальна програма розроблена відповідно до вимог законодавства в галузі позашкільної освіти, орієнтована на реалізацію в гуртках, секціях, творчих об’єднаннях соціально-реабілітаційного напряму закладів загальної середньої та позашкільної освіти, побудована на основі особистісно-орієнтованого, діяльнісного, компетентнісного підходів та передбачає один рік навчання за основним рівнем. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ЕРУДИТ» «Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах»(протокол засідання Науково-методичної комісії з позашкільної освітивід 25.05.2018 року No 1, лист ІМЗО від 06.06.2018 No 22.1/12-Г-312)Автор:Яременко  Н.В.  Середа                П'ятниця 15.00 - 17.00               15.00 - 17.00
Читати далі
Вік: 12 - 16 роки
Програма “Юний хімік” (Кременчуцький ліцей №30 “Олімп” імені Н.М. Шевченко)
Мета   програми:   формування   базових   компетентностей   особистостізасобами загальної хімії. Програму рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист Міністерства освіти і науки України No1 - 11-9909 від 18.09.2018 р.) Графік роботи гуртка: Середа                  П'ятниця  15.00 – 17.00               15.00 – 17.00
Читати далі
Вік: 13 - 17 роки
Програма “Патріот” (Кременчуцький ліцей №30 “Олімп” імені Н.М. Шевченко)
Програма для гуртка «Патріот» розроблена для учнів 8-11 класів.Підготовка громадян до захисту Вітчизни включає допризовну підготовку, підготовку до вступу у військові навчальні заклади, військову підготовку студентів, фізичну підготовку, підвищення рівня загальноосвітньої підготовки, патріотичне виховання. За загальнопрофесійною ознакою програму можна віднести до професійно орієнтованої, адже робота за даною програмою передбачає досягнення підлітком високих показників у обраному виді діяльності. За навчальною метою програму можна віднести до програм соціальної адаптації. За формою організації змісту й процесу педагогічної діяльності програма є інтегрованою. Навчальна програма гуртка військово-патріотичного та спортивного спрямування «Патріот» (Автори: Шарун Б.С.; Дзюба І.І.; Зварич Ф.С. та інші) Схвалено: методичною радою НМЦО м.Львова протокол N5 від 10.05.2016 р Графік роботи гуртка: Вівторок                       Середа                    Четвер   15.00 - 18.00               15.00 - 18.00      15.00 - 18.00
Читати далі
Вік: 12 - 16 роки
Програма “Фольклористика” (Кременчуцький ліцей №30 “Олімп” імені Н.М. Шевченко)
Навчальна  програма  передбачає  поглиблене  вивчення  народної творчості,  формування  компетентностей,  необхідних  для  проведення самостійних досліджень у галузі української фольклористики. Програму схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах» (протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, протокол № 3 від 22.12.2017). Графік роботи гуртка: Понеділок 16.00 - 18.00                Середа  15.00 - 17.00
Читати далі
Вік: 13 - 17 роки
Програма «Юні історики-краєзнавці» (Кременчуцький ліцей №30 “Олімп” імені Н.М. Шевченко)
Програма гуртка спрямована на формування системного мислення, поглиблення знань, умінь і навичок з окремих предметів та туристсько-краєзнавчої роботи. У змісті програм враховані вимоги Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти в галузі „Суспільствознавство”, „Здоров'я і фізична культура”. Програма включає відомості, що поглиблюють і доповнюють зміст навчальних предметів з історії, географії, краєзнавства тощо. Важлива роль відводиться формуванню у гуртківців мовної культури, засвоєнню краєзнавчої термінології, практичних навичок роботи з краєзнавчим обладнанням, компасом, картографічними матеріалами, користування туристським спорядженням та обладнанням, виконання топографічних робіт, свідомого ставлення до власного здоров’я. Програму рекомендовано Міністерством освіти і науки України»(лист Міністерства освіти і науки України No1/11-7083 від 14.07.2017) Графік роботи гуртка: Понеділок 15.00 - 17.00  Середа 15.00 - 17.00
Читати далі
Вік: 6 - 12 роки
Програма «Народні ремесла України» (Кременчуцький ліцей №30 “Олімп” імені Н.М. Шевченко)
Зміст навчальної програми спрямований на вивчення українського мистецтва, ознайомлення з відомими промислами і ремеслами –вишивкою, бісероплетінням, килимарством, виготовленням оберегів і народних іграшок. В процесі занять декоративно–ужитковим мистецтвом діти залучаються до творчості, підвищують пізнавальну активність, допитливість, розвивають творчі здібності, навчаються обробці різних матеріалів. Програму схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах» (протокол засідання Науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України №3 від 29.12.2015 року) Графік роботи гуртка: Понеділок 13.30 - 15.30 Середа 13.30 - 15.30 П'ятниця 13.30 - 14.30
Читати далі
Вік: 9 - 16 роки
Програма “Хокей з шайбою” (Кременчуцький ліцей №30 “Олімп” імені Н.М. Шевченко)
Навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл,спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву та шкіл вищої спортивної майстерності. Мета: залучення якомога більшої кількості дітей та підлітків до занять спортом, зокрема хокеєм з шайбою; забезпечення гармонійного і всебічного виховання та фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення; самореалізація та набуття навичок здорового способу життя; формування високого рівня техніко-тактичної майстерності; виховання вольових, морально стійких та патріотичних громадян України; підготовка кваліфікованого резерву для збірних команд України. Навчальна програма з хокею з шайбою розроблена на підставі Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. No 993, з урахуванням нормативних документів Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, а також практичного досвіду провідних фахівців з підготовки хокеїстів. Програма обговорена та ухвалена Федерацією хокею України, отримала експертну оцінку фахівців Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту й Вченої ради Державного науково-дослідного інституту фізичної культури. Графік роботи (тренер Селіверстов Вадим Віталійович) Понеділок                    Вівторок                         Середа                    Четвер                  П'ятниц  17.00 - 19.00                   17.00 - 19.00              17.00 - 19.00          17.00 - 19.00     17.00 - 18.00 Графік роботи (тренер Клюшньов Валерій Володимирович) Понеділок                    Вівторок                         Середа                    Четвер                  П'ятниц  17.00 - 19.00                   17.00 - 19.00              17.00 - 19.00          17.00 - 19.00     17.00 - 18.00
Читати далі
Вік: 7 - 13 роки
Програма “Юні дослідники” (Кременчуцький ліцей №30 “Олімп” імені Н.М. Шевченко )
Програма гуртка спрямована на формування у вихованців пізнавальної активності, системного мислення, самостійного дослідницького пошуку та розвитку вміння бачити зв’язок дослідницько-експериментального та науково-технічного напрямів технічної творчості з предметами навчального курсу. Програма включає елементарні відомості з математики, природознавства, фізики та суспільствознавства. Програму схвалено до використання( протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН України протокол N3 від 22.12.2017) Графік роботи гуртка: Вівторок                       Четвер 13.30 - 15.30                        13.30 - 15.30
Читати далі