Кременчуцький ліцей №17 Вибір імені М. Г. Неленя Кременчуцької міської ради Полтавської області

Головною метою Кременчуцького ліцею №17 «Вибір» імені М. Г. Неленя є забезпечення реалізації прав громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, а також всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

На базі навчального закладу працюють гуртки:

-гурток «Спортивного танцю»;

-театральний гурток;

-гурток "Юний захисник Вітчизни";

-гурток козацько–лицарського виховання «Джура».

Контакти:

Запропоновані програми:

Вік: 7 - 9 роки
Програма театрального гуртка (Кременчуцький ліцей №17 “Вибір” імені М. Г. Неленя)
Метою навчальної програми є формування компетентностей особистості в процесі занять театральним мистецтвом. Програму рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 08.04.2016 р. № 1/11-4657).
Читати далі
Вік: 6 - 17 роки
Програма гуртка «Спортивного танцю» (Кременчуцький ліцей №17 “Вибір” імені М. Г. Неленя)
Мета програми: формування і розвиток хореографічних та творчих здібностей вихованців засобами спортивно-бальної хореографії, формування ціннісних орієнтирів, потреби в творчій самореалізації, духовно-естетичному самовдосконаленні та професійному самовизначенні. Навчальна програма з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму «СПОРТИВНО-БАЛЬНА ХОРЕОГРАФІЯ» (початковий, основний та вищий рівні, 10 років навчання) «Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах» (протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, протокол № 3 від 22.12.2017) Графік роботи гуртка Вівторок- 12.30-16.30 Четвер 12.30-17.30
Читати далі
Вік: 6 - 17 роки
Програма гуртка козацько–лицарського виховання «Джура» (Кременчуцький ліцей №17 “Вибір” імені М. Г. Неленя)
Головну мету навчально-виховної діяльності навчальних закладів усіх типів визначено в Указі Президента України від 13 жовтня 2015 року. № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»: «… виховання громадянина-патріота України, утвердження любові до Батьківщини, духовності, моральності, шанобливого ставлення до національних надбань Українського народу, наслідування найкращих прикладів мужності та звитяги борців за свободу та незалежність України…». Навчальна програма гуртка козацько–лицарського виховання «Джура» Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах комісією із захисту Вітчизни науково-методичної Ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України, протокол № 2 від 14.06.2017 р. (Лист ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» від 15.06.2017 року № 21.1./12-Г-227)
Читати далі
Вік: 12 - 17 роки
Програма “Юний захисник Вітчизни” (Кременчуцький ліцей №17 “Вибір” імені М. Г. Неленя)
В основу навчальної програми «Юний захисник Вітчизни» покладено положення компетентісного та діяльнісного підходів, основні вимоги нормативно-правових документів а галузі позашкільної освіти. передбачено реалізацію в гуртках, секціях, творчих об’єднаннях позашкільних навчальних закладів системи освіти України. Вогнева (стрілецька) підготовка - у військовій справі – термін, під яким розуміють: навчання застосуванню штатної зброї для ураження різних цілей в бою; один з предметів бойової підготовки. Під час вогневої підготовки здійснюється розвиток особистості воїна, його провідних особистісних якостей, формується, розвивається та вдосконалюється психічна стійкість і готовність до ефективних дій в бойовій обстановці. Навчальна програма з позашкільної освіти військово-патріотичного напряму «ЮНИЙ ЗАХИСНИК ВІТЧИЗНИ» (початковий та основний рівні, 2 роки навчання) «Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах» (протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, протокол № 3 від 22.12.2017)
Читати далі