Кременчуцький ліцей № 10 “Лінгвіст” Кременчуцької міської ради Полтавської області

Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти. Головними завданнями навчального закладу є: забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту; виховання громадянина України; виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;  виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини й громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини й громадянина.

З метою розвитку здібностей та обдарувань дітей в  ліцеї № 10 "Лінгвіст" працюють такі гуртки:

- "ЮНИЙ ЗАХИСНИК ВІТЧИЗНИ";
- "ВСТУП ДО ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ";
- театральний гурток "Рандеву";
- гурток “New Generation”;
- "Пізнаємо рідний край";
- "Козацько-лицарський гарт".

Контакти:

Запропоновані програми:

Вік: 12 - 14 роки
Програма “Пізнаємо рідний край” (Кременчуцький ліцей № 10 “Лінгвіст”)
Історія України як навчальний предмет відіграє важливу роль у розвитку особистості. Вивчаючи історію своєї країни, учні розвивають допитливість та уяву, критичне та творче мислення, здатність аналізувати історичні події, шукати відповіді на складні питання сьогодення. В умовах розгортання сучасних процесів глобалізації, формування нової системи цінностей та опанування західної моделі сприйняття реальностей дедалі більше наростає необхідність прагнення пізнати коріння свого минулого, збереження своєї національної самобутності, охорони пам’яток природи, культури та історії малої батьківщини
Читати далі
Вік: 12 - 17 роки
Програма “Козацько-лицарський гарт” (Кременчуцький ліцей № 10 “Лінгвіст”)
Сьогодні в Україні національно-патріотичне виховання дітей та молоді є одним із пріоритетних напрямів діяльності держави та суспільства. Формування високоморальної особистості, яка плекає українські традиції, духовні цінності свого народу – першочергове завдання у справі навчання та виховання підростаючого покоління. Дана навчальна програма реалізується у гуртку військово-патріотичного напряму позашкільної освіти та розрахована на вихованців віком від 6 до 10 років
Читати далі
Вік: 10 - 13 роки
Програма “Математична логіка” (Кременчуцький ліцей № 10 “Лінгвіст”)
Мета програми: формування базових компетентостей особистості засобами стрілецького спорту та військової справи. Навчальна програма з позашкільної освіти  військово-патріотичного напряму  «ЮНИЙ ЗАХИСНИК ВІТЧИЗНИ» (початковий та основний рівні, 2 роки навчання) «Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах» (протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, протокол № 3 від 22.12.2017) Понеділок 15:30 - 18:30  Четвер 15:30 - 18:30
Читати далі
Вік: 11 - 13 роки
Гурток «ВСТУП ДО ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ» (Кременчуцький ліцей № 10 “Лінгвіст”)
Метою навчальної програми є всебічний розвиток особистості, яка займає активну життєву позицію завдяки поглибленим знанням про систему управління державою.  НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА «ВСТУП ДО ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ» Основний рівень   «Схвалено науково-методичною комісією з позашкільної освіти науковометодичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України» (протокол №3 від 29.12.2015). Понеділок 15:30-18:30
Читати далі
Вік: 11 - 17 роки
Програма гуртка-євроклубу “New Generation” (Кременчуцький ліцей № 10 “Лінгвіст”)
Мета програми: розширення знань про Європу та євроінтеграційні процеси,виховання всебічно розвиненої, культурної, толерантної особистості, патріота України. Навчальна програма «Європейський клуб» 4 роки навчання Схвалено науково-методичною комісією з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (протокол No 4 від 07.11.2012, лист ІІТЗО від 27.11.2012 No 14.1/12-Г-36) Середа 16:30-18:30 Четвер 16:30-18:30
Читати далі
Вік: 10 - 15 роки
Програма театрального гуртка «Рандеву» (Кременчуцький ліцей № 10 “Лінгвіст”)
Метою навчальної програми є формування компетентностей особистості в процесі занять театральним мистецтвом. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА  ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА Початковий, основний та вищий рівні Рекомендовано Міністерством освіти і науки України  (лист від 08.04.2016 р. № 1/11-4657) Понеділок 15:30-17:30 П’ятниця 15:30-17:30
Читати далі