Кременчуцький еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

Пізнати світ природи, навчитися любити і краще розуміти її закони та вміло використовувати знання в справі охорони довкілля допоможуть педагоги Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. КЕНЦУМ надає молоді додаткові можливості для духовного та інтелектуального розвитку, задоволення творчих та освітніх потреб.

Контакти:

Запропоновані програми:

Вік: 4 - 17 роки
Прорама гуртка “Музична мозаїка” (Кременчуцький еколого-натуралістичний центр учнівської молоді)
Хорове мистецтво є одним із засобів музично-творчого розвитку дітей, яке навчає вокально-хоровим прийомам, формує почуття колективізму і дружби, сприяє гармонійному розвитку особистості, надає естетичного забарвлення духовному життю дитини. Програму схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах» (протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, протокол № 3 від 22.12.2017) Пн, Пт 16.20-18.00
Читати далі
Вік: 5 - 17 роки
Програма гуртка “Основи хореографії” (Кременчуцький еколого-натуралістичний центр учнівської молоді)
Завданнями програми є формування і розвиток хореографічних та творчих здібностей дітей та учнівської молоді засобами хореографії, формування ціннісних орієнтирів, потреби в творчій самореалізації, духовно-естетичному самовдосконаленні та професійному самовизначенні, збагачення їх емоційно- естетичного досвіду. Збірник навчальних програм з позашкільної освіти  художньо-естетичного напряму (хореографічний профіль) . Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (лист МОН від 10.01.2019 № 1/11-98) Пн. – Пт.  14.20-16.00, 16.20-18.00, Сб 10.00-14.00
Читати далі
Вік: 6 - 13 роки
Програма гуртка “Образотворче мистецтво” (Кременчуцький еколого-натуралістичний центр учнівської молоді)
Значне місце у формуванні особистості дитини займає мистецтво, здатне розвивати почуття прекрасного, формувати високі естетичні смаки, вміння розуміти і оцінювати твори мистецтва, пам’ятки історії і архітектури, красу, багатство природи. Образотворче мистецтво - важливий засіб морального, естетичного виховання дітей, формування художньої культури, загальнолюдських, національних цінностей, гармонійного розвитку особистості.
Читати далі
Вік: 4 - 17 роки
Програма гуртка “Оздоровча гімнастика” (Кременчуцький еколого-натуралістичний центр учнівської молоді)
Рухова активність та спрямоване фізичне навантаження закладають фундамент для майбутнього активного та здорового життя людини. Рухливі ігри, комплекси вправ для ранкової гімнастики, загальна фізична підготовка – це профілактика багатьох захворювань. Програма схвалена для використання в позашкільних навчальних закладах (протокол засідання Науково-методичної комісії з позашкільної освіти  від 26.06.2019  № 2, лист ІМЗО від 08.07.2019 № 22.1/12-Г-590)
Читати далі
Вік: 7 - 11 роки
Програма гуртка “Англійська мова” (Кременчуцький еколого-натуралістичний центр учнівської молоді)
Формування компетентностей особистості у процесі опанування англійською  мовою. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України лист № 1/11-662 від 19.01.2018 Вт,Чт 16.20-18.00 Ср 14.20-18.00 Сб 11.00-14.00
Читати далі
Вік: 9 - 10 роки
Програма гуртка “Розвиток математичних здібностей” (Кременчуцький еколого-натуралістичний центр учнівської молоді)
Динамічні зміни, що відбуваються у сучасному суспільстві, обумовлюють нові вимоги до освітньої підготовки спеціалістів. Сьогодні конкурентоспроможна та людина, яка здатна до практичного використання отриманих знань та умінь. В умовах інтеграції у світову систему освіти особливо актуальним стає забезпечення належного рівня якості технічної освіти, що неможливо без базової математичної підготовки. Навчальні програми з позашкільної освіти науково-технічного напряму. Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах» (протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, протокол № 3 від 22.12.2017)
Читати далі
Вік: 6 - 11 роки
Програма гуртка “Природа і фантазія” (Кременчуцький еколого-натуралістичний центр учнівської молоді)
Формування ключових компетентностей особистості засобами декоративно-ужиткового мистецтва. Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах» (протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України №  3 від 13.09.2019 року. Вт, Чт 14.20-16.00
Читати далі
Вік: 6 - 9 роки
Програма гуртка “Юні ботаніки” (Кременчуцький еколого-натуралістичний центр учнівської молоді)
Поглиблене вивчення ботаніки набуває особливої актуальності при вирішенні проблеми збереження біорізноманіття, яка давно стала глобальною, але потребує неперервного моніторингу, обліку і охорони на регіональному рівні. Навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму:еколого-біологічний профіль. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (лист МОН від 11.06.2018 № 1/11-6201)
Читати далі
Вік: 7 - 11 роки
Програма гуртка “Основи інформаційних технологій з елементами англійської мови” (Кременчуцький еколого-натуралістичний центр учнівської молоді)
Формування компетентностей особистості у процесі опанування інформаційними технологіями та англійської мови. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України лист № 1/11-662 від 19.01.2018. Пн, Ср, Пт 16.20-18.00 Вт, Чт, 14.20-16.00
Читати далі
Вік: 6 - 9 роки
Програма гуртка “Петриківський розпис” (Кременчуцький еколого-натуралістичний центр учнівської молоді)
Навчальна програма реалізується в гуртках художньо-естетичного напряму закладів позашкільної освіти та призначена для вихованців віком 9–14 років. «Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах» (лист ІМЗО від 27.03.2019 № 22.1/12-Г-140; протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН від 15.03.2019 № 1)
Читати далі
Вік: 5 - 6 роки
Програма гуртка “Школа раннього розвитку” (Кременчуцький еколого-натуралістичний центр учнівської молоді)
На сучасному етапі розвитку освіти одним із найважливіших завдань є виховання життєво компетентної особистості. Навчальні програми з позашкільної освіти соціально-реабілітаційногонапряму школи раннього розвитку. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (лист МОН від 30.01.2018 № 1/11-1020)
Читати далі
Вік: 4 - 17 роки
Програма гуртка “Бісерне рукоділля” (Кременчуцький еколого-натуралістичний центр учнівської молоді)
Бісерне рукоділля – це один із найдавніших видів декоративноужиткового мистецтва. Національно-культурне відродження України передбачає зростання ролі народознавства в навчально-виховному процесі, відродження народних традицій, ознайомлення учнів із надбаннями нашої культури, оволодінням ними різними видами народних ремесел. Навчальні програми з позашкільної освіти Художньо-естетичний  напрям (декоративно-ужитковий та образотворчі профілі) Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 08.04.2016 р. № 1/11-4658
Читати далі
Вік: 10 - 16 роки
Програма гуртка “Основи фенології” (Кременчуцький еколого-натуралістичний центр учнівської молоді)
Формування базових компетентностей особистості у процесі засвоєння системи знань з фенології, усвідомлення її практичного значення, формування краєзнавчих фенологічних знань та вмінь щодо організації й проведення фенологічних спостережень. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист Міністерства освіти і науки України №1/11- 99 від 10. 01. 2020) Вт, Чт. 14.20-16.00, Сб. 10.00-12.00
Читати далі
Вік: 4 - 17 роки
Програма гуртка “Любителі домашніх тварин” (Кременчуцький еколого-натуралістичний центр учнівської молоді)
Програма гуртка «Любителі домашніх тварин» передбачає закріплення знань наук біологічного циклу, зокрема зоології, послідовне розширення знань, отриманих на уроках; вивчення біологічних особливостей декоративних і свійських тварин, історії їх одомашнення, умов утримання і розведення в неволі, виховання любові до природи та почуття відповідальності за живі істоти, прищеплення вихованцям навичок експериментальної та дослідницької роботи, тому є актуальною. Програму затверджено. Наказ Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації від 11.07.2018 №303 Бугайова Галина Володимирівна Вт,  Пт. 14.20-16.00 Потапенко Лариса Михайлівна Пн., Ср.  14.20- 18.00
Читати далі
Вік: 5 - 11 роки
Програма “Природа рідного краю” (Кременчуцький еколого-натуралістичний центр учнівської молоді )
Переорієнтація змісту позашкільної освіти на цілі сталого розвитку передбачає пізнання дітьми навколишнього середовища свого міста чи села, своєї малої батьківщини, проблем і перспектив свого біорегіону. На таких засадах розроблено навчальну програму «Природа рідного краю», яка реалізується в гуртках еколого-натуралістичного напряму та спрямована на вихованців віком 7-10 років. Схвалено для використання в закладах позашкільної освіти (Лист ІЗМО від 03.03.2020 № 22.1/12-Г-150); витяг з протоколу засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти науково-методичої ради з питань освіти МОН України від 12.02.2020 №1) Пн, Ср 14.20-16.00 Вт, Чт 16.20-18.00
Читати далі
Вік: 7 - 14 роки
Програма “Барви природи” (Кременчуцький еколого-натуралістичний центр учнівської молоді )
Формування базових компетентностей особистості у процесі вивчення різних напрямів декоративно-ужиткового мистецтва, культурної спадщини українського народу та народів світу, раціональної підготовки дітей до життя та творчої діяльності в умовах сьогодення. Програму затверджено. Наказ Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації від 11.07.2018 №303 Вт, Чт 14.20-16.00 Пт 16.20-18.00
Читати далі
Вік: 8 - 12 роки
Програма “Юні акваріумісти” (Кременчуцький еколого-натуралістичний центр учнівської молоді)
Акваріум – це об’єкт, який дозволяє всебічно вивчати живі організми, їх розвиток, взаємовідносини та зв’язок із середовищем існування. Водночас, біологічний комплекс сучасного акваріуму – це складна екосистема, що дає можливість знайомити вихованців з кругообігом речовин в природі, допомагає поглибити знання з ботаніки і зоології, сприяє формуванню естетичних почуттів та екологічного мислення. Акваріум може бути прикрасою інтер’єру закладу освіти або об’єктом для проведення цікавих спостережень і досліджень. Захоплення акваріумістикою позитивно впливає на дітей, робота по догляду за акваріумом навчає їх відповідальності, розвиває інтерес і допомагає досягати поставлених цілей. У наш час сучасні технології досягли такого рівня, коли обслуговування і догляд за акваріумом є не дуже складними. Заняття в гуртку акваріумістики дає можливість дітям ознайомитися з особливостями гідробіонтів, оволодіти практичними навичками створення та утримання акваріумів різних типів. Навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму:еколого-біологічний профіль. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (лист МОН від 11.06.2018 № 1/11-6201) Пн, Ср, Пт 14.20-16.00
Читати далі
Вік: 7 - 16 роки
Програма “Паперопластика” (Кременчуцький еколого-натуралістичний центр учнівської молоді )
Метою навчальної програми є формування ключових компетентностей особистості засобами паперопластики. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», лист МОН від 07.10.2019 № 1/11-8872 Ср 14.20-16.00 Чт 16.20-18.00
Читати далі
Вік: 14 - 17 роки
Програма “Основи біології”(Кременчуцький еколого-натуралістичний центр учнівської молоді )
Сучасна біологія є реальною виробничою силою і раціональною основою відносин між людиною і природою. Навчальний курс з біології охоплює вивчення живої природи на всіх рівнях її організації – від молекулярного до біосферного. Важливим аспектом вивчення біології є взаємозв’язок ідей та методів різних біологічних дисциплін, а також іних наук – хімії, фізики, математики. Програма “Основи бїології “розрахована на обдарованих учнів 10-11 класів, що проявляють стійкий інтерес та здібності до біології НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО НАПРЯМУ: ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ (загальна редакція Вербицького В. В.) «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (лист МОН від 11.06.2018 № 1/11-6201) Вт-, Чт. 15.00-16.45, 17.00-18.45 Ср.Пт 16.20-18.00, Сб 10.00-15.45
Читати далі