Кременчуцька гімназія №8 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

Головними завданнями закладу освіти є:

- побудова навчально-виховного процесу на основі суб’єктних відносин в системі педагогіки співробітництва; - формування в учнів основних компетентностей , необхідних для особистого становлення і розвитку активного громадянства; - упровадження інноваціних технологій, методик, форм організації навчально-виховного процесу; - розвиток творчої ініціативи педагогів в пошуках нових форм і методів педагогічної діяльності; - виховання в учнів патріотичних почуттів, формування національної самосвідомості, любові до рідної землі свого народу, готовності до праці в ім’я України.

На базі закладу працюють гуртки:

 

Контакти:

Запропоновані програми:

Вік: 10 - 12 роки
Програма гуртка “Пізнаємо рідний край” (Кременчуцька гімназія № 8)
Метою навчальної програми є формування ключових компетентностей особистості через вивчення історії та культури рідного краю. Завдання програми: пізнавальні: знайомство та вивчення пам’яток історичної культури,формування особистісного сприйняття дослідженого матеріалу, вміннядосліджувати навколишнє середовище, поглиблення знань, умінь і навичок зокремих предметів і туристсько-краєзнавчої роботи; формувати зацікавленістьу пошуковій та дослідницькій роботі;- практичні: уміння описувати краєзнавчі об’єкти, оформлювати польовийзошит та щоденник досліджень з обраної теми, орієнтуватися в населенихпунктах з допомогою карти, проходити маршрути за легендою та історичноюдовідкою, долати комунікативні перешкоди, дотримуватися правил технікибезпеки під час екскурсій; формування у гуртківців мовної культури, засвоєнняісторичної, культурної, краєзнавчої термінології та місцевих діалектів,практичних навичок роботи з краєзнавчим обладнанням;- творчі: розвиток творчих здібностей, уяви, вміння логічно викладати своїдумки, що співвідносяться з реально пізнаваними історичними та художнімиоб’єктами; формувати художній смак.
Читати далі
Вік: 11 - 13 роки
Програма краєзнавчого гуртка “Юні екскурсоводи” (Кременчуцька гімназія № 8)
Важливими складовими громадянського та патріотичного виховання дітей та молоді є знання історії України та культурного надбання українського народу в усьому різноманітті національних особливостей. Створення програми туристсько-краєзнавчого напряму "Юні екскурсоводи" обумовлено необхідністю підготовки екскурсоводів музеїв закладів освіти - розробників різних видів екскурсій та краєзнавчих маршрутів, знавців історії, культури, звичаїв, традицій та обрядів українського народу.
Читати далі
Вік: роки
Програма “Спортивно-бальна хореографія” (Кременчуцька гімназія № 8)
Створення умов для творчого розвитку дітей та молоді засобами спортивно-бальної хореографії; популяризація змістовного дозвілля та здорового способу життя; формування у вихованців життєвих компетентностей засобами спортивно-бальної хореографії. Програма «СПОРТИВНО-БАЛЬНА ХОРЕОГРАФІЯ» (Зирянов Ю. Я., Зирянова Т. В., Зирянова К. Ю.) «Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах» (протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, протокол № 3 від 22.12.2017)
Читати далі