Кременчуцька гімназія №7 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

Кременчуцька гімназія №7 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (надалі – Гімназія № 7) – це заклад освіти, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття базової загальної середньої освіти. Головними завданнями Гімназії № 7 є:  створення умов для здобуття базової загальної середньої освіти на рівні державних стандартів шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності, які визначені Законом України «Про освіту»;  підвищення якості освітніх послуг;  забезпечення базової підготовки, що включає розвиток дитини як особистості, її нахилів, інтересів, здібностей, забезпечення її самовизначення, саморозвитку, самореалізації з подальшим навчанням у вищому закладі освіти;  формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, почуттям національної свідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення; розвиток природних позитивних нахилів, здібностей й обдарованості, творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалюватися.

В навчальному закладі працюють  гуртки:

«Джура» "Юні спортсмени"

Контакти:

Запропоновані програми:

Вік: 13 - 14 роки
Гурток “Джура” (Кременчуцька гімназія №7)
Військово-патріотичне виховання «ДЖУРА» (автор Бондарчук О. С.) «Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах»(протокол засідання Науково-методичної комісії з позашкільної освіти від 25.05.2018 року № 1; лист ІМЗО від 06.06.2018 № 22.1/12-Г-311)
Читати далі