Кременчуцька гімназія №16 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

Головною метою закладу є забезпечення реалізації прав громадян на здобуття базової та повної загальної середньої освіти, всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості з усвідомленою громадською позицією, почуттям національної свідомості, розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості, творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалюватись. Громадсько-активна школа. Школа Правди, Свободи, Любові. Провідний напрямок - національно-патріотичне виховання.

В навчальному закладі працюють гуртки: 

-"Школа успіху";

-"Джура";

- хореографічний гурток.

 

Контакти:

Запропоновані програми:

Вік: 11 - 15 роки
Програма гуртка «Джура» (Кременчуцька гімназія №16 )
Популяризація здорового способу життя, зміцнення здоров’я дітей, виховання у підростаючого покоління почуття патріотизму, виконання кодексу «лицарської честі» на засадах елементів козацької педагогіки. Формування та розвиток повноцінної особистості, гармонійної людини, патріота Батьківщини. Навчальна програма гуртка козацько–лицарського виховання «Джура» Київ, 2017. Схвалено для використання в загальноосвітніх  навчальних закладах комісією із захисту Вітчизни науково-методичної Ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України, протокол № 2 від 14.06.2017 р.(Лист ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» від 15.06.2017 року № 21.1./12-Г-227) Вт.14.30-17.00; Чт.15.30-17.00
Читати далі
Вік: 9 - 15 роки
Програма “Школа успіху” (Кременчуцька гімназія №16 )
Розвиток в учнівської молоді ключових, соціальних, громадянських, професійних компетентностей, наскрізних умінь та лідерських якостей. Навч.програма соціально-реабілітаційного напряму «Школа успіху», лист ІМЗО від 27.12.2019 №22.1-Г-1227, протокол наук.метод.ради МОН України від 23.12.2019 №4. Пн.15.30-17.30; Пт.15.30-17.30
Читати далі
Вік: 6 - 11 роки
Програма хореографічного гуртка (Кременчуцька гімназія №16)
Формування компетентностей особистості у процесі опанування сучасної хореографії. Навчальні програми з позашкільної освіти художньо-естетичний напрям. Випуск 1  Київ  2016. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України  (лист від 08.04.2016 р. № 1/11-4657).  Загальна редакція Шкура Г.А., Биковський Т.В. Хореографічний профіль. Навчальна програма сучасної хореографії Пн.13.15-16.15; Вт.13.15-16.15; Чт.12.15-16.15
Читати далі