Кременчуцька гімназія №12 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

Робота колективу закладу освіти спрямована сьогодні на створення умов для якісної освіти, інтелектуального, соціального, морального, фізичного розвитку і самореалізації кожної особистості, формування покоління спрямованого до толерантного сприйняття світу, безконфліктної життєдіяльності в ньому, здатного навчатися протягом життя, створювати і розвивати цінності громадянського суспільства.

Невід’ємною складовою розвитку закладу є формування в учнів позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, впровадження сучасних інноваційних технологій, в тому числі здоров’язберігаючих, виявлення творчих пошуків педагогічного колективу у справі розвитку здорової особистості.

У закладі освіти працюють гуртки:

  • декоративно - ужиткового мистецтва;
  • «ДЖУРА».

Контакти:

Запропоновані програми:

Вік: 8 - 15 роки
Програма гуртка “Декоративно – ужиткового мистецтва” (Кременчуцька гімназія №12)
Завданнями роботи гуртка є формування ключових компетентностей особистості засобами декоративно-ужиткового мистецтва. Програма «Декоративно-ужиткове мистецтво», автор Васкевич О.Є. Схвалено ІМЗО від 27.12.2019, №22.1/12-Г-1223. Витяг з протоколу засідання науково-методичної ради з питань освіти  МОН України від 23.12.2019 №4  Вівторок-четвер-16.00-18.30 Субота – 11.00-14.00
Читати далі
Вік: 11 - 15 роки
Програма гуртка «Джура» (Кременчуцька гімназія №12)
Метою роботи гуртка є формування ключових компетентностей особистості засобами козацько-лицарського виховання. Навчальна програма з позашкільної освіти «ДЖУРА». «Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах» (протокол засідання Науково-методичної комісії з позашкільної освіти від 25.05.2018 року No 1; лист ІМЗО від 06.06.2018 No 22.1/12-Г-311) Вівторок 12.50-14.50 Четвер-п’ятниця  14.40-16.40
Читати далі