Кременчуцька гімназія № 29 Кременчуцької міської ради Полтавської області

Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти. Діяльність педагогічного колективу спрямована на створення належних умов для організації виховання, навчання та забезпечення фізичного, психічного здоров’я дітей, їх усебічного розвитку, набуття життєвого досвіду, вироблення вмінь, навичок, необхідних для подальшого навчання та виховання, підготовленого до професійного самовизначення; розвиток природних позитивних нахилів, здібностей та обдарованості, творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалюватися.

На базі гімназії працюють гуртки:

  • еколого-натуралістичний гурток: «Природа рідного краю» (для дітей 7-10 років);
  • гурток «Еко-стиль: поводження з відходами» (для дітей 10-14 років).

Контакти:

Запропоновані програми:

Вік: 13 - 15 роки
Програма гуртка «ЕКО-СТИЛЬ: ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ» (Кременчуцька гімназія №29)
Метою навчальної програми є формування ключових компетентностей особистості засобами екологічної освіти.Навчання за програмою покликано підсилити компетентність та знання вихованців щодо сортування та поводження з відходами; змінити поведінку щодо поводженням з відходами; збільшити кількість зібраного вторинного матеріалу, такого як пластик, папір, скло та алюміній через проведення широкої просвітницької роботи; впливати на екологічну ситуацію населеного пункту шляхом проведення роз’яснювальних бесід; надати дітям інструменти для реалізації власних проєктів, які матимуть позитивний екологічний вплив на їхню громаду; дати можливість брати на себе відповідальність та бути ініціаторами змін у своїй громаді. Програма схалена ІМЗО від 27.12.2019 №22.1/12-Г-1226 Пн.Вт.Ср. 14.00-15.30 Чт.Пт. 15.00-17.00
Читати далі
Вік: роки
Програма «Природа рідного краю» (Кременчуцька гімназія № 29 )
Надзвичайно популярним у наш час став жанр сучасного танцю.Цьому сприяють численні телевізійні проекти, конкурси, фестивалі, якіпроводяться і на танцювальних майданчиках, і у вишуканих концертнихзалах усього світу. Сучасному танцю притаманні енергетика, динаміка,стрімкість і пластичність. Величезна кількість стилів і технік виконанняцього танцювального напряму сформувалася під впливом класичного танцюта народних мотивів багатьох країн. Найбільш цікавим сучасний танецьвиходить тоді, коли виконавець, імпровізуючи, майстерно поєднує декількайого технік і стилів.Метою даної програми є формування компетентностей особистостізасобами сучасного танцю.Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:1. Пізнавальна компетентність, що забезпечує ознайомлення з поняттями тазнаннями, які стосуються сучасного танцю як одного з видів хореографічногомистецтва.2. Практична компетентність, що сприяє оволодінню навичками сучасноготанцю.3. Творча компетентність, що забезпечує формування творчих здібностейвихованців у процесі оволодіння хореографічним мистецтвом, розвитокестетичних почуттів, смаків, емоційно-почуттєвої сфери.4. Соціальна компетентність, що сприяє вихованню дбайливого ставлення донадбань світової, вітчизняної культури, мистецтва, духовних та матеріальнихцінностей рідного краю народних традицій, національної свідомості,самореалізації в соціумі засобами мистецтва, професійного самовизначення.Навчальна програма «Спортивна сучасна хореографія». Рекомендовано МОН України 2016 р. Схвалено науково-методичною комісією з позашкільної освіти науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти у науки України» (Протокол №3 від 29.12.2015 р.). Графік роботи гурткапонеділок, вівторок, середа  15.00-17.00четвер, п'ятниця 14.00-15.30
Читати далі