Дараш Мар’яна

Дараш Мар’яна Миколаївна - вчитель англійської мови у приватному центрі розвитку дитини «Совеня»

Закінчила Самбірський державний педагогічний коледж імені Івана Филипчака (Спеціальність - "Вчитель початкових  класів зі знанням англійської мови".

Особисті якості: лідерські та організаторські здібності, аналітичне мислення, комунікабельність, активність, здатність швидко навчатись та приймати обґрунтовані рішення, відповідальність, цілеспрямованість, порядність. Цікавлюсь новаціями та можливостями їх застосування для досягнення поставлених цілей.

Запропоновані програми:

Вік: 6 - 10 роки
Програма мовного гуртка «Dive into English»
Програма мовного гуртка у галузі неформальної освіти "DiveintoEnglish"  - це можливість для молодших школярів у додатковому вивчення англійської мови поза межами шкільної програми, яка сприятиме практичному опануванню дітьми мовних і мовленнєвих умінь на рівні, достатньому для спілкування англійської мовою. Реалізація програми сприятиме розвитку творчих особливостей дитини, розвитку мовлення, критичного мислення, розвитку лідерських якостей.
Читати далі