Товариство з обмеженою відповідальністю “Юридична консультація “ЛіАС””

Школа юридичних знань "ЛіАС" створена з метою показати професію юриста з практичної точки зору школярам, котрі у майбутньому планують обрати фах юриста, підвищити рівень їх правосвідомості. Дати можливість дітям визначитися і реально оцінити свої сили та здібності. А також сприяти формуванню вмотивовано компетентної особистості, спроможної орієнтуватися в правових реаліях сучасного українського суспільства, розвитку здатності школярів діяти практично, застосовувати набуті правові знання, вміння, індивідуальний досвід дій у конкретних навчальних і життєвих ситуаціях, урегульованих нормами права.

Метою навчальної програми є формування та вдосконалення у вихованців компетентностей, необхідних для оволодіння професією юриста, через набуття необхідного рівня знань та практичних навичок, підвищення загального рівня правової культури, правосвідомості та формування поваги до права.

Програма є переможцем Конкурсу програм з позашкільної (неформальної) освіти для дітей та молоді у м. Кременчуці (Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради № 1222 від 30.08.2019)

Щомісяця, протягом 2019-2020 навчального року, здійснюється відшкодування за навчання за рахунок коштів  міського бюджету в розмірі 200 гривень.

(Гурток розрахований на 14 вихованців)

Контакти:

Запропоновані програми:

Вік: 14 - 17 роки
Програма «Школа юридичних знань «ЛіАС» Товариство з обмеженою відповідальністю «Юридична консультація «ЛіАС»
Програма охоплює усі аспекти юридичної діяльності, знайомить дітей тапідлітків з юридичними професіями, з особливостями роботи юристів урізних сферах діяльності. Націлена на те, щоб показати професію юриста зпрактичної точки зору школярам, які у майбутньому планують здобуватидану професію, підвищити рівень їх правосвідомості.Освоюючи програму, вихованці матимуть змогу відвідати суд, прокуратуру,поліцію, де детальніше ознайомляться зі специфікою роботи юристів, з їхбуденною копіткою працею, матимуть змогу ознайомитися з юридичноюдокументацією, спробувати свої сили у розв’язанні завдань, пов’язаних іззастосуванням галузей права в житті людини.Обов’язковим елементом програми є правова поведінка неповнолітніх,розвиток їх здатності діяти, застосовуючи набуті правові знання та уміння,безпека школярів на різних рівнях (вдома, на вулиці, кібербезпека тощо),формування навичок комунікації, цілеспрямованості, керування емоціями,безконфліктності, відповідальності, безпечної поведінки, самозахисту. Програма є переможцем Конкурсу програм з позашкільної (неформальної) освіти для дітей та молоді у м. Кременчуці (Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради № 1222 від 30.08.2019) Щомісяця, протягом 2019-2020 навчального року, здійснюється відшкодування за навчання за рахунок коштів  міського бюджету в розмірі 200 гривень. (Гурток розрахований на 14 вихованців)
Читати далі