Кременчуцький ліцей №4 “Кремінь” Кременчуцької міської ради Полтавської області

Кременчуцький ліцей №4 "Кремінь" – освітній заклад фізико-математичного та біолого-хімічного профілів для здібних учнів: при ліцеї відкриті доліцейні спеціалізовані класи з поглибленим вивченням математики, фізики, біології та хімії.

Головною метою закладу освіти є забезпечення реалізації прав громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, а також всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності. Ліцей готує учнів не тільки для вступу до ВНЗ, але й до майбутнього життя в складному, суперечливому суспільстві.

З метою створення додаткових умов  для самовизначення, саморозвитку, самореалізації особистості, розвитку творчих здібностей дітей та молоді,  виявлення та підтримки талановитих та обдарованих учнів, організації їх змістовного дозвілля на базі ліцею на безоплатній для дітей основі працюють гуртки та студії за інтересами:
  • студія естрадного танцю "Intense";
  • театральна студія "Зіркова історія";
  • гуртки військово-патріотичного спрямування "Курінь" та "Гарт";
  • гурток «Шкільний інженер порозуміння».

Контакти:

Запропоновані програми:

Вік: 14 - 17 роки
Гуртки військово-патріотичного спрямування “Курінь” та “Гарт” (Кременчуцький ліцей №4 “Кремінь”)
На сьогодні до числа найбільш актуальних питань освіти належить виховання підростаючого покоління фізично здоровим, міцним, загартованим, з сформованим почуттям патріотизму, особистої та громадянської безпеки, засвоєними теоретичними знаннями та практичними навичками поведінки в екстремальних ситуаціях, творчим потенціалом та соціальною активністю, готовою до виконання громадянського та конституційного обов’язку. Навчальна програма орієнтована на реалізацію в гуртках, секціях, творчих об’єднаннях військово-патріотичного напряму закладів загальної середньої та позашкільної освіти. Пропонована програма побудована на основі особистісно-орієнтованого, діяльнісного та компетентнісного підходів. Опановуючи навчальний матеріал, вихованці ознайомлюються з визначними подіями з історії рідного краю, вивчають історію запорозького козацтва, займаються туристсько-краєзнавчою роботою, військово-прикладними видами спорту, відродженням військово-спортивного мистецтва та народних мистецьких традицій, готують себе до служби в лавах Збройних сил України (ЗСУ). Розклад роботи:  понеділок - 16.05 - 17.20 середа - 15.10 - 17.10
Читати далі
Вік: 6 - 13 роки
Студія естрадного танцю “Intense” (Кременчуцький ліцей №4 “Кремінь”)
Сучасна хореографія є однією з доступних і перспективних форм естетичного виховання дітей, що забезпечує більш повний розвиток індивідуальних здібностей, сприяє естетичному розвитку вихованців, зростанню їх загальної культури. Принциповою відмінністю навчальної програми є поєднання хореографічного, циркового мистецтва і спорту (акробатики, гімнастики, загальної фізичної і спортивної підготовки) для збагачення емоційно-естетичного досвіду вихованців у хореографічній діяльності, досягнення максимально можливого рівня фізичної, естетичної, психологічної підготовки для здійснення різнопланової творчої діяльності. Програма передбачає систематичне і послідовне навчання для всебічного розвитку, естетичного виховання та формування здорового способу життя дітей та молоді. Виконання програми здійснюється шляхом впровадження комплексного підходу до навчально-виховного процесу і навчання в цілому, особистісною зорієнтованістю індивідуальної та групової роботи з вихованцями. Індивідуальна робота з формування особистості вихованця з метою його всебічного розвитку засобами впливу виховного середовища творчого колективу. Графік роботи: вівторок - 14.15 - 15.45; четвер - 13.15 - 15.15
Читати далі
Вік: 8 - 15 роки
Програма театральної студії “Зіркова історія” (Кременчуцький ліцей №4 “Кремінь”)
Гра – це вид діяльності, який найбільш ефективно сприяє соціалізації дитини і допомагає сформувати необхідні в житті корисні навички та якості, виховувати такі риси характеру як самостійність, наполегливість, цілеспрямованість, прагнення до перемоги. Вона дає унікальні можливості для надбання особистістю найрізноманітнішого досвіду: дитина пізнає світ, моделює міжособистісні стосунки, вчиться орієнтуватись у різних сферах життєдіяльності, отримує досвід взаємодії з оточенням, накопичує найважливіші комунікативні якості, необхідні їй у сфері спілкування. Програму рекомендована Міністерством освіти і науки України (лист МОН від 11.06.2018 № 1/11-6202)
Читати далі
Вік: 12 - 14 роки
“Шкільний інженер порозуміння” (шкільна службапорозуміння) (Кременчуцький ліцей №4 “Кремінь”)
Враховуючи сучасний етап соціокультурного розвитку України, необхідно констатувати зміну уявлень про шляхи вирішення конфліктів. Надзвичайно гостро проблема мирного врегулювання конфліктів виділяється в аспекті реформування системи освіти.В основі програми «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіації» лежить ідея, яка передбачає формування у здобувачів освіти вміння ефективно вирішувати конфлікти, бути толерантними до думки інших, протистояти насильству, булінгу, дискримінації в колективі, брати відповідальність за побудову миру, дотримуватися рівних прав чоловіків/хлопців та жінок/дівчат.Відтак, концептуальна ідея Програми передбачає формування у здобувачів освіти вміння мирно вирішувати конфлікти, керуватися загальнолюдськими цінностями у спілкуванні з іншими, пропагуючи ідеї миробудування та медіації. Програму схвалену для використання в закладах освіти Науково-методичною комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді Міністерства освіти і науки України (протокол № 3 від 01.08.2018р.)
Читати далі