Кременчуцький ліцей №30 “Олімп” імені Н.М. Шевченко Кременчуцької міської ради Полтавської області

Головною метою закладу освіти є забезпечення реалізації прав громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, а також всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

На базі ліцею функціонують гуртки:

- військово-патріотичний гурток "Патріот";

- художньо-естетичний гурток "Музична мозаїка".

Контакти:

Запропоновані програми:

Вік: 12 - 16 роки
Програма “Юний хімік” (Кременчуцький ліцей №30 “Олімп” імені Н.М. Шевченко)
Програма підготовлена з урахуванням рівня сучасних досягнень хімії та змісту освітніх галузей «Природознавство», «Математика», «Технології»,ґрунтується на Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти. У ході вивчення програми відбувається поглиблення знань, набутих учнями на уроках біології, природознавства, географії, фізики, математики. Освітня концепція: вивчення основних хімічних елементів та сполук, їх структури, властивостей, функцій та значення в природі та житті людини,висвітлення основних хімічних процесів; опанування хімічними методами дослідження; ознайомлення з роботою хімічних лабораторій, підприємств тощо. Новизна навчальної програми полягає в доповненні змісту шкільної програми з хімії питаннями дослідницької роботи, застосуванням сучасних методів дослідження. Програму рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист Міністерства освіти і науки України No1 - 11-9909 від 18.09.2018 р.) Графік роботи гуртка: Вівторок 15.00 - 17.00 Четвер 15.00 - 17.00
Читати далі
Вік: 13 - 17 роки
Програма “Абетка безпеки” (Кременчуцький ліцей №30 “Олімп” імені Н.М. Шевченко)
Навчальна програма побудована на основі інтегрованого поєднання елементів знань про порядок дій у надзвичайних ситуаціях, збереження, захист життя та зміцнення здоров'я людини. Навчальна програма гуртка військово-патріотичного та спортивного спрямування «Абетка безпеки» (Автори: Прибитько В.М., Шкуренко О.В.) Затверджено: Лист МОН України від 17.08.2016 №1/9-434 «Про переліки навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році». Наказ Управління Освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації № 154 від 19.04.2017 р. Графік роботи гуртка: Понеділок 15.00 - 17.00 Вівторок 15.00 - 17.00
Читати далі
Вік: 13 - 17 роки
Програма “Патріот” (Кременчуцький ліцей №30 “Олімп” імені Н.М. Шевченко)
Програма для гуртка «Патріот» розроблена для учнів 8-11 класів.Підготовка громадян до захисту Вітчизни включає допризовну підготовку, підготовку до вступу у військові навчальні заклади, військову підготовку студентів, фізичну підготовку, підвищення рівня загальноосвітньої підготовки, патріотичне виховання. За загальнопрофесійною ознакою програму можна віднести до професійно орієнтованої, адже робота за даною програмою передбачає досягнення підлітком високих показників у обраному виді діяльності. За навчальною метою програму можна віднести до програм соціальної адаптації. За формою організації змісту й процесу педагогічної діяльності програма є інтегрованою. Навчальна програма гуртка військово-патріотичного та спортивного спрямування «Патріот» (Автори: Шарун Б.С.; Дзюба І.І.; Зварич Ф.С. та інші) Схвалено: методичною радою НМЦО м.Львова протокол N5 від 10.05.2016 р Графік роботи гуртка: Середа 15.00 - 18.00 Четвер 15.00 - 18.00 П'ятниця 15.00 - 18.00
Читати далі
Вік: 12 - 16 роки
Програма “Фольклористика” (Кременчуцький ліцей №30 “Олімп” імені Н.М. Шевченко)
Програму створено відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти з освітніх галузей «Мова і література», «Мистецтво», «Суспільствознавство». За основу програми взято компоненти та ключові компетентності, виписані у положенні концепції «Нова українська школа». Програму схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах»(протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, протокол № 3 від 22.12.2017). Графік роботи гуртка: Понеділок 15.00 - 17.00 Четвер 15.00 - 17.00
Читати далі
Вік: 13 - 17 роки
Програма «Юні історики-краєзнавці» (Кременчуцький ліцей №30 “Олімп” імені Н.М. Шевченко)
Програма гуртка спрямована на формування системного мислення, поглиблення знань, умінь і навичок з окремих предметів та туристсько-краєзнавчої роботи. У змісті програм враховані вимоги Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти в галузі „Суспільствознавство”, „Здоров'я і фізична культура”. Програма включає відомості, що поглиблюють і доповнюють зміст навчальних предметів з історії, географії, краєзнавства тощо. Важлива роль відводиться формуванню у гуртківців мовної культури, засвоєнню краєзнавчої термінології, практичних навичок роботи з краєзнавчим обладнанням, компасом, картографічними матеріалами, користування туристським спорядженням та обладнанням, виконання топографічних робіт, свідомого ставлення до власного здоров’я. Програму рекомендовано Міністерством освіти і науки України»(лист Міністерства освіти і науки України No1/11-7083 від 14.07.2017) Графік роботи гуртка: Вівторок 15.00 - 17.00 Середа 15.00 - 17.00 П'ятниця 15.30 - 16.30
Читати далі
Вік: 6 - 12 роки
Програма «Народні ремесла України» (Кременчуцький ліцей №30 “Олімп” імені Н.М. Шевченко)
Зміст навчальної програми спрямований на вивчення українського мистецтва, ознайомлення з відомими промислами і ремеслами –вишивкою, бісероплетінням, килимарством, виготовленням оберегів і народних іграшок. В процесі занять декоративно–ужитковим мистецтвом діти залучаються до творчості, підвищують пізнавальну активність, допитливість, розвивають творчі здібності, навчаються обробці різних матеріалів. Програму схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах» (протокол засідання Науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України №3 від 29.12.2015 року) Графік роботи гуртка: Понеділок 13.30 - 15.30 Середа 13.30 - 15.30 П'ятниця 13.30 - 14.30
Читати далі
Вік: 12 - 16 роки
Програма “Цікава інформатика” (Кременчуцький ліцей №30 “Олімп” імені Н.М. Шевченко)
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ«ЦІКАВА ІНФОРМАТИКА» (початковий та основний рівні)Один рік навчання «Схвалено науково-методичною комісією з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України» (протокол No2 від 29.06.2017) (лист ІМЗО від 18.07.2017 No 21.1/12-Г-403) Графік роботи гуртка: Середа 16.00 - 18.00 П'ятниця 15.00 - 17.00
Читати далі
Вік: 9 - 16 роки
Програма “Хокей з шайбою” (Кременчуцький ліцей №30 “Олімп” імені Н.М. Шевченко)
Навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл,спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву та шкіл вищої спортивної майстерності.Мета: залучення якомога більшої кількості дітей та підлітків до занять спортом, зокрема хокеєм з шайбою; забезпечення гармонійного і всебічного виховання та фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення; самореалізація та набуття навичок здорового способу життя; формування високого рівня техніко-тактичної майстерності; виховання вольових, морально стійких та патріотичних громадян України; підготовка кваліфікованого резерву для збірних команд України.Навчальна програма з хокею з шайбою розроблена на підставі Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. No 993, з урахуванням нормативних документів Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, а також практичного досвіду провідних фахівців з підготовки хокеїстів. Програма обговорена та ухвалена Федерацією хокею України, отримала експертну оцінку фахівців Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту й Вченої ради Державного науково-дослідного інституту фізичної культури. Графік роботи  Понеділок 15.00 - 17.00 Вівторок 15.00 - 17.00 Середа 15.00 - 17.00 Четвер 15.00 - 17.00 П'ятниця 15.00 - 16.00
Читати далі
Вік: 7 - 13 роки
Програма “Юні дослідники” (Кременчуцький ліцей №30 “Олімп” імені Н.М. Шевченко )
Програма гуртка спрямована на формування у вихованців пізнавальної активності, системного мислення, самостійного дослідницького пошуку та розвитку вміння бачити зв’язок дослідницько-експериментального та науково-технічного напрямів технічної творчості з предметами навчального курсу.Програма включає елементарні відомості з математики, природознавства, фізики та суспільствознавства. Програму схвалено до використання( протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН України протокол N3 від 22.12.2017) Графік роботи гуртка: ПН, СР з 13.30 - 15.30 ПТ з 13.30 - 14.30
Читати далі