Кременчуцький ліцей №17 Вибір імені М. Г. Неленя Кременчуцької міської ради Полтавської області

Головною метою Кременчуцького ліцею №17 «Вибір» імені М. Г. Неленя є забезпечення реалізації прав громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, а також всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

На базі навчального закладу працюють гуртки:

- гурток військово-патріотичного напряму  "ЮНИЙ ЗАХИСНИК ВІТЧИЗНИ";

- гуртки художньо-естетичного напряму  "СУЧАСНА ХОРЕОГРАФІЯ", "ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО".

Контакти:

Запропоновані програми:

Вік: 14 - 17 роки
Програма “Сучасна хореографія” (Кременчуцький ліцей №17 “Вибір” імені М. Г. Неленя)
Сучасна хореографія є однією з доступних і перспективних форм естетичного виховання дітей, що забезпечує більш повний розвиток індивідуальних здібностей, сприяє естетичному розвитку вихованців, зростанню їх загальної культури. Принциповою відмінністю навчальної програми є поєднання хореографічного, циркового мистецтва і спорту (акробатики, гімнастики, загальної фізичної і спортивної підготовки) для збагачення емоційно-естетичного досвіду вихованців у хореографічній діяльності, досягнення максимально можливого рівня фізичної, естетичної, психологічної підготовки для здійснення різнопланової творчої діяльності. Програму рекомендовано Міністерством освіти і науки України  (лист від 08.04.2016 р. № 1/11-4657) Пон.15.10-17.10 Вівт.16.00-18.00 Сер.15.10-17.10 Чт.  15.10- 17.10 Пятн.15.10-16.10 і/з
Читати далі
Вік: 7 - 9 роки
Програма “Театральне мистецтво” (Кременчуцький ліцей №17 “Вибір” імені М. Г. Неленя)
Театр – одна з найбільш наочних, видовищних, яскравих та емоційно насичених форм естетичного відображення дійсності, живий охоронець культурних традицій, «гармонія розуму та почуттів». Особливістю театрального мистецтва є те, що його природа синтетична, у ньому поєднано мистецтво слова, дії, образотворчого мистецтва, музики, хореографії. Театральний колектив – це можливість для дитини різнобічно виразити себе. Навчальна програма реалізується в гуртку художньо-естетичного напряму театрального профілю та спрямована на вихованців віком від 5 років. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 08.04.2016 р. № 1/11-4657). Графік роботи гуртка Понеділок – 1 група, 14-15 – 16-15 Вівторок – 2 група, 14-15 – 16-15 Середа – 1 група, 14-15 – 16-15 Четвер – 2 група, 14-15 – 16-15
Читати далі
Вік: 6 - 17 роки
Програма “Спортивно-бальна хореографія” (Кременчуцький ліцей №17 “Вибір” імені М. Г. Неленя)
Створення навчальної програми зі спортивно-бальної хореографії обумовлено необхідністю забезпечення системності й послідовності навчання у творчих дитячих колективах, що займаються даним видом мистецтва. Керівник, дотримуючись програми, повинен творчо підходити до проведення занять і до постановчої роботи, сприяти гармонійному розвитку вихованців. Історично склалося так, що найдавнішою мовою є мова рухів – мова танцю. У минувшині танець був розвагою, засобом передачі емоцій та почуттів. Сьогодні танець – цілий світ, який гармонійно синтезує музику, хореографію, норми поведінки та спілкування між людьми. Природна грація, пластика, фізична підготовка, почуття міри, увага до партнера у танці, доброзичливість та привітність – риси, які набуваються у процесі занять бальними танцями. Це, передусім, пов'язано з багатогранністю цього танцювального напряму, який поєднує у собі засоби спортивно-фізичного та художньо-естетичного розвитку особистості. Специфіка навчальної програми обумовлена багатогранністю спортивних бальних танців. У її основу покладені авторські моделі відомих хореографів з даного танцювального напряму, передбачено навчальний матеріал сучасних бальних танців, побудованих на основі рухів українських народних танців різних регіонів України, а також використано власний досвід роботи авторського колективу. Програму схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах» (протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, протокол № 3 від 22.12.2017) Вівторок, четвер 12-30  - 16-30    четверг 16-30 - 17-30
Читати далі
Вік: 12 - 17 роки
Програма “Юний захисник Вітчизни” (Кременчуцький ліцей №17 “Вибір” імені М. Г. Неленя)
В основу навчальної програми «Юний захисник Вітчизни» покладено положення компетентісного та діяльнісного підходів, основні вимоги нормативно-правових документів а галузі позашкільної освіти. передбачено реалізацію в гуртках, секціях, творчих об’єднаннях позашкільних навчальних закладів системи освіти України. Вогнева (стрілецька) підготовка - у військовій справі – термін, під яким розуміють: навчання застосуванню штатної зброї для ураження різних цілей в бою; один з предметів бойової підготовки. Під час вогневої підготовки здійснюється розвиток особистості воїна, його провідних особистісних якостей, формується, розвивається та вдосконалюється психічна стійкість і готовність до ефективних дій в бойовій обстановці. В основу навчальної програми «Юний захисник Вітчизни» покладено положення компетентісного та діяльнісного підходів, основні вимоги нормативно-правових документів а галузі позашкільної освіти. передбачено реалізацію в гуртках, секціях, творчих об’єднаннях позашкільних навчальних закладів системи освіти України. Вогнева (стрілецька) підготовка - у військовій справі – термін, під яким розуміють: навчання застосуванню штатної зброї для ураження різних цілей в бою; один з предметів бойової підготовки. Під час вогневої підготовки здійснюється розвиток особистості воїна, його провідних особистісних якостей, формується, розвивається та вдосконалюється психічна стійкість і готовність до ефективних дій в бойовій обстановці. В основу навчальної програми «Юний захисник Вітчизни» покладено положення компетентісного та діяльнісного підходів, основні вимоги нормативно-правових документів а галузі позашкільної освіти. передбачено реалізацію в гуртках, секціях, творчих об’єднаннях позашкільних навчальних закладів системи освіти України. Вогнева (стрілецька) підготовка - у військовій справі – термін, під яким розуміють: навчання застосуванню штатної зброї для ураження різних цілей в бою; один з предметів бойової підготовки. Під час вогневої підготовки здійснюється розвиток особистості воїна, його провідних особистісних якостей, формується, розвивається та вдосконалюється психічна стійкість і готовність до ефективних дій в бойовій обстановці.
Читати далі