Кременчуцький ліцей №13 “АВІОР” Кременчуцької міської ради Полтавської області

Метою діяльності навчального закладу є забезпечення громадян на здобуття повної загальної середньої освіти та виховання всебічно розвинутої особистості.

На базі ліцею функціонує вокальний гурток "Відродження культурно-духовної спадщини України", метою роботи якого є естетичне та патріотичне виховання підростаючого покоління на основі надбань української культури.

Контакти:

Запропоновані програми:

Вік: 13 - 17 роки
Пограма вокального гуртка «Відродження культурно-духовної спадщини України (Кременчуцького ліцею № 13 «Авіор»)
Вокальна культура є одним із засобів, що сприяють всебічному і гармонійному розвитку особистості. Метою програми є формування компетентностей особистості у процесі вокально-хорового співу. Вокальна діяльність реалізується у груповому та сольному співі, який є доступним для всіх учнів ліцею. У процесі співу учні засвоюють музичну мову, пізнають жанрову основу пісні. У них розвиваються музичні здібності, емоційний відгук на пісню, виховується інтерес до музики. Розбудова сучасної національної системи освіти пов’язана з пошуками і упровадженнями нових педагогічних підходів. Сучасна методика музичного виховання визначає головну мету занять вокального гуртка: - формування у школярів музичної культури як важливої та невід’ємної частини їхньої духовної культури; - виявлення музичних здібностей у дітей та прилучення їх до серйозної роботи по вдосконаленню їх творчих пошуків та потреби в творчій самореалізації, духовно-естетичному вдосконаленні; - виховання любові до музики та співу, пробудження національної самосвідомості молоді, відродження духовності нації, розкриття колосального духовного і морального потенціалу , який зосереджений в традиційній українській культурі ; - формування співацької майстерності та культури співу; - розвивати художньо-творчі здібності учнів, сприяти формуванню в них високих естетичних смаків , благородства, культури поведінки ; - розвивати артистичні та сценічні здібності учнів; - навчити учнів працювати з апаратурою (мікрофонами та фонограмами). Для досягнення поставленої мети на заняттях вокального гуртка ми використовуємо основні закономірності та принципи музичного виховання: - музика, а точніше пісня може виконати свою естетичну, пізнавальну і виховну роль тільки тоді, коли діти навчаються по-справжньому чути її і роздумувати над нею; - якщо музичний твір (пісня) не приносить учневі художньої насолоди, він не стане для нього художнім відкриттям, не виявить естетичного впливу на його духовний світ; - ефективність музичного навчання залежить від ставлення до особистості учня, як до основної ланки педагогічного процесу Отже, ГОЛОВНА МЕТА вокального гуртка – навчити дітей співати. Спів, як виконавський процес розвиває музичні здібності, уміння сприймати, запам’ятовувати і відтворювати мелодію і виховує слухову увагу, спостережливість, уяву, наполегливість у подоланні виконавчих труднощів, дисциплінованість і самостійність, акторські і сценічні здібності. У процесі навчання співу розвивається не тільки голос, але й вирішуються завдання, пов’язані з формуванням особистості учня. Програмою передбачено групові та індивідуальні години навчання з обдарованими дітьми або з дітьми, які відстали від програми з поважних причин. Важливе місце надається участі у концертах, оглядах, конкурсах, фестивалях. Корисно практикувати індивідуальне виконання пісень, інсценізація пісень та виконання ритмічних рухів під музику. Кінцевими результатами занять вокального гуртка є: - оволодіння співацькими навичками: дихання, володіння звуком та словом у співі, інтонуванням; - збагачення загальної музичної і духовної культури учнів; - зацікавлене ставлення до української народної пісні та сучасної пісні ; - набуття виконавської майстерності; - участь у масових шкільних та міських заходах, різноманітних конкурсах та оглядах художньої самодіяльності ,фестивалях. Навчальна програма з позашкільної освіти затверджена Міністерством освіти і науки України (лист від 08.04.2016 №1/11-4657 ) Графік роботи гуртка: Вівторок 14:30 – 17:30 Середа 14:30 – 17:30 П’ятниця 14:30 – 17:30
Читати далі