Кременчуцький ліцей № 10 “Лінгвіст” Кременчуцької міської ради Полтавської області

Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти. Головними завданнями навчального закладу є: забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту; виховання громадянина України; виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;  виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини й громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини й громадянина.

З метою розвитку здібностей та обдарувань дітей в  ліцеї № 10 "Лінгвіст" працюють такі гуртки:

  • гурток - євроклуб  "New generation". Метою гуртка  є  координація дій, пов’язаних з Європейською проблематикою, підготовка молоді до життя в інтегрованій Європі, надання можливості розвитку європейської освіти та будова європейської свідомості;
  • театральна студія "Рандеву" Кременчуцького ліцею 10 "Лінгвіст". Завдання студії: прививати любов підростаючого покоління до літературних шедеврів; навчити дітей перевтілюватися на сцені та переживати емоції, щоб розвиватися духовно; розвивати  природні здібності з метою пізнання себе та обрання майбутньої професії; розвивати індивідуальні особливості кожної дитини.

Контакти:

Запропоновані програми:

Вік: 10 - 13 роки
Програма “Математична логіка” (Кременчуцький ліцей № 10 “Лінгвіст”)
Одним із найважливіших завдань навчання і виховання є розвиток творчості особистості школяра. Щоб сформувати творчу особистість, навчити учнів нестандартно мислити, творчо думати, розвивати творчі здібності кожного учня, потрібно, щоб учні активно, зацікавлено і творчо працювали. Цього можна досягти у позакласній роботі. Однією з форм цієї роботи є гурток. Саме на гурткових заняттях можна пропонувати дітям розв’язувати цікаві-задачі, задачі-загадки , задачі-розрахунки, практичні задачі на місцевості, задачі геометричного змісту, складання різних фігур з паличок, складання кошторису, головоломки та інше. Програму схвалено вченою радою ЧОІПОПП (черкаським обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних працівників) 2017 р Понед Четвер 15 10 -17 00
Читати далі
Вік: 11 - 13 роки
Гурток англійської мови (Кременчуцький ліцей № 10 “Лінгвіст”)
Призначена для створення максимально комфортних умов, які дозволяють учням середнього віку успішно пристосуватися до вимог сучасного суспільства та оволодіти вміннями та навичками іноземної мови. Здійснення функціоналного підходу до навчання,який передбачає розрізнення двох форм:усної та писемної. У межах визначення тематики та ситуації на базі сформованих мовленнєвих навичок. Програму погоджено протокол засідання методичноі ради ІАМЦ департаменту асаіти і науки, молоді та спорту 2016 р.  Вівторок четвер 15 10-17 00
Читати далі
Вік: 11 - 17 роки
Програма гуртка-євроклубу “New Generation” (Кременчуцький ліцей № 10 “Лінгвіст”)
Євроклуб, як об’єднання учасників за інтересами, передбачає проведення різних конкурсів, вікторин, олімпіад, круглих столів, ділових ігор, інтерактивного спілкування, що заохочують учнів до роботи в новому європейському вимірі. Оскільки такі види робіт, окрім знань про Європу, сприяють набуттю комунікативної компетентності, вміння працювати з інформацією, використовувати її, спілкуватись, працювати в команді, запровадження у школі такого виду робіт з учнями значно збагатить навчально-виховний процес. Мета роботи гуртка: розширення знань дітей та підлітків про Європейський Союз, основні напрямки його діяльності, структуру та процеси, що там відбуваються, про країни-члени ЄС; підтримка курсу України на інтеграцію в європейську спільноту;виховання дітей та юнацтва у дусі спільних європейських цінностей, пропаганда демократичних громадських цінностей, які спрямовані на розвиток громадянського суспільства; встановлення гарних дружніх стосунків з однолітками з інших українських Євроклубів і за кордоном, партнерських стосунків із європейськими та українськими молодіжними та дитячими неурядовими організаціями, спілкування, обмін інформацією;захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових та інших інтересів своїх членів.
Читати далі
Вік: 10 - 15 роки
Програма драматичного гуртка «Країна мрій» (Кременчуцький ліцей № 10 “Лінгвіст”)
     Театр – одна з найбільш наочних, видовищних, яскравих та емоційно насичених форм естетичного відображення дійсності, живий охоронець культурних традицій, «гармонія розуму та почуттів». Особливістю театрального мистецтва є те, що його природа синтетична, у ньому поєднано мистецтво слова, дії, образотворчого мистецтва, музики, хореографії. Театральний колектив – це можливість для дитини  різнобічно виразити себе.
Читати далі