Кременчуцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №23 Кременчуцької міської ради Полтавської області

Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

З метою організації дозвілля  учнів в позаурочний час, згідно вивчення інтересів і потреб учнів, у школі організована робота шкільних гуртків, клубів за інтересами: військово-патріотичного напряму; художньо-естетичного (театральна студія, гурток декоративно прикладного мистецтва, вокальна студія "Джерельце"), де учні займаються аматорською виконавською діяльністю, відродженням традицій народно-побутового мистецтва, залучаються до художньої творчості.

Виступи вокального гуртка та театральної студії є традиційними у загальношкільних заходах та різноманітних позашкільних фестивалях, конкурсах.  Також організована робота спортивного напряму -  секції з футболу та баскетболу, шаховий гурток «Гамбіт».  На загальношкільному рівні проходять чемпіонати школи з легкої атлетики, футболу, баскетболу, шахів, волейболу тощо. Також школа бере активну участь у міських спортивних змаганнях.

 

Контакти:

Запропоновані програми:

Вік: 12 - 15 роки
Програма “Основи самовизначення особистості” (Кременчуцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №23)
Створення психологічного супроводження навчального процесу в 7-9-х, класах здійснюється з метою своєчасної оцінки комплексу індивідуальних особливостей підлітка з погляду його готовності до успішного самотворення, навчання, попередження дезадаптації в умовах виникнення навчальних труднощів і стресів, пов’язаних із спілкуванням у новому колективі, активізації творчої компоненти особистості.Метою курсу є формування в учнів готовності до соціального і професійного самовизначення,спираючи на розвиток творчого мислення.Завдання курсу- Допомогти учням розкрити свої психологічні особливості; адаптуватисядо нових умов навчання;- формувати прагнення до самопізнання, самовдосконалення,саморозвитку; розширити межі самосприйняття;- розвивати творче мислення, спираючись на мотиваційну, операційну тарефлексивно-оцінну складові.Програма курсу «Основи самовизначення особистості», автор – Євстаф’єва Ірина Григорівна. Програма була розроблена працівниками психологічної служби інституту модернізації змісту освіти і пройшла апробацію у закладах освіти. Гурток починає працювати з 1 жовтня. Понеділок 1/4 тижд.: 15.20 – 17.35 2/3 тижд.: 16.30 – 18.45   П’ятниця 15.20 – 17.35
Читати далі
Вік: 10 - 15 роки
Програма “Футбол” (Кременчуцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №23)
Основною метою запропонованої програми є формування стійкої потреби досистематичних занять фізичною культурою і спортом засобами футболу.Практичне використання програми дозволить оволодіти та удосконалитинайпростіші елементи гри у футбол, сприятиме формуванню стійкої потребидо систематичних занять фізичною культурою і спортом, популяризації футболу як засобу збереження здоров’я, покращенню розвитку фізичних якостей та рухових здібностей школярів. Програму схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладахкомісією з фізичної культури Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 19.12.2014 № 14.1/2-Г-1852.) Гурток починає працювати з 1 жовтня 2019 р. Понеділок 13.30-14.15 16.00 – 17.30   Середа 15.30 – 17:00   Четвер 12.35-13.20
Читати далі
Вік: 9 - 14 роки
Програма шаховий гурток «Гамбіт» (Кременчуцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №23 )
Мета і основній зміст роботи шахового гуртка «Гамбіт»:- формування в учнів цілісного уявлення про шахи та шахову гру, розвиток особистісних і професійних компетентностей засобами оволодіння мистецтвом гри в шахи. Завдання: - сприяння інтелектуальному розвитку учнів, розвивати логічне і образне мислення, пам'ять, увагу; - навчити дітей стратегічним основам шахової гри, методам довгострокового і короткострокового планування дій під час партій; - сприяти оволодінню учнями найважливішими елементами шахової тактики і технікою розрахунку; - розвивати навики роботи в команді; - формувати пізнавальну мотивацію в процесі навчання. Програма складена згідно з навчальною програмою «Шахи», схваленою комісією з фізичної культури НМ Ради МОН України / лист інституту інноваційних технологій 19.07.2017 р. №1/4 181-609/ Вівторок 15.30 – 17.00 Середа 13.30. – 14.30 Четвер 12.30. – 13.30  15.30 – 16.30 
Читати далі
Вік: 9 - 15 роки
Програма сучасної хореографії. Танцювальний гурток «Імпульс» (Кременчуцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №23 )
Метою навчальної програми є формування компетентностей особистості у процесі опанування хореографії.Основні завдання навчальної програми полягають у формуванні таких компетентностей:- пізнавальна – формування стійкого інтересу до мистецтва,ознайомлення з основними поняттями та знаннями, що стосуютьсяхореографічного мистецтва як частини світової культури;- практична – формування теоретичних знань, практичних умінь танавичок з хореографічного мистецтва, розвиток музичного слуху, вихованнякультури здорового способу життя та відповідно розвитку фізичних якостейвихованців (спритності, швидкості, витривалості, сили, координації рухів);- творча – формування творчих здібностей вихованців у процесіоволодіння основами хореографічного мистецтва, розвиток естетичнихпочуттів та смаків;- соціальна – сприяє вихованню дбайливого ставлення до надбаньукраїнської, світової культури, духовних та матеріальних цінностей рідногокраю, народних традицій; самореалізації особистості в соціумі.Програмою передбачено навчання дітей у групах початкового та основного рівнів. Програму рекомендовано Міністерством освіти і науки України(лист від 08.04.2016 р. № 1/11-4657) Гурток починає працювати з 1 жовтня 2019 року Середа 13.25 – 14.40    15.20 – 16.35  П’ятниця 13.25 – 14.25  15.20 – 16.20   
Читати далі
Вік: 13 - 15 роки
Програма військово-патріотичного напрямку «Джура» (Кременчуцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №23)
Дана програма розрахована для роботи з учнями 7-9 класів і визначає основи підготовки школярів відповідно засад національно-духовного, військово-патріотичного виховання та підготовки до виконання Конституційного обов’язку – захисту Вітчизни, участі в І та ІІ етапах Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри  "Сокіл" ("Джура").Головною метою програми є формування та розвиток повноцінної особистості, гармонійної людини, патріота Батьківщини. Програма гуртка складена згідно з навчальною програмою «ДЖУРА» (автор Бондарчук О. С.), схваленою для використання в позашкільних навчальних закладах (протокол засідання Науково-методичної комісії з позашкільної освіти від 25.05.2018 року № 1; лист ІМЗО від 06.06.2018 № 22.1/12-Г-311) Гурток починає працювати з 01 жовтня 2019 року Середа 15.30 – 17.30  П’ятниця 14.30 – 17.00
Читати далі