Кременчуцька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 26 Кременчуцької міської ради Полтавської області

Головною метою Кременчуцької школи №26  є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти. У навчальному закладі запроваджено профільне навчання та поглиблене вивчення інваріантної складової освітньої програми, вивчається дві іноземні мови (англійська та німецька). У закладі створюються та функціонують предметні методичні об'єднання, творчі групи та психологічна служба.

У Кременчуцькій школі №26 для дітей на безоплатній основі працюють наступні гуртки:

  • вокальний гурток "Задзеркалля";
  • туристичний гурток "Пульс";
  • військово-патріотичний гурток "Юний стрілець".

Контакти:

Запропоновані програми:

Вік: 12 - 14 роки
Програма “Пішохідний туризм” (Кременчуцька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 26)
Пішохідний туризм - найбільш масовий і доступний вид туризму.Вивчення данного спецкурсу важливе тим, що спрямоване на задоволення потреби учнів у пізнанні світу, рідного краю, спонукає до фізичного загартування, розвитку наполегливості.Метою програми є виховання всебічно розвиненої особистості засобамиспортивного туризму.Завданнями програми є:- виховувати в гуртківців почуття патріотизму, любові до Батьківщини,поваги до історичних, культурних та природних пам’яток рідної землі;- навчати вихованців долати природні та штучні перешкоди, орієнтуватисяна місцевості, організовувати бівуак та побут в польових умовах, надаватидолікарську допомогу, обслуговувати та ремонтувати велосипед, мотоцикл,катамаран, байдарку тощо в умовах спортивно-туристського походу;- формувати у вихованців високі моральні якості, самодисципліну, вміннявизначати мету та досягати її, працювати в колективі (команді), аналізувативласні дії та дії товаришів.
Читати далі
Вік: 11 - 15 роки
Програма “Джура” (Кременчуцька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 26)
Навчальна програма орієнтована на формування особистісних рис громадянина України: національної свідомості, розвинутої духовності, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, фізичної, екологічної культури, розвиток індивідуальої здібності, таланту.Завдання програми: формування , пізнавальної, практичної,творчої, комунікативної, соціальної компетентностей. Ознайомлення з визначними подіями історії рідного краю, запорозького козацтва; турисько-краєзнавча робота; військово-прикладні види спорту; відродження військово-спортивних та народних мистецьких традицій; підготовка до слжби в ЗСУ.
Читати далі
Вік: 8 - 14 роки
Програма вокально-хорового гуртка (Кременчуцька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 26)
Формування вокально-хорових навичок підлітків у навчальному закладі. Вокально-хорові навички формуються в процесі набуття знань і вмінь на вокально-хорових заняттях, удосконалюються в процесі засвоєння спеціальних вправ та вокально-хорових творів, набувають автоматизму в процесі навчальної та концертно-виконавської діяльності. Вокально-хорові навички трактуються як автоматизовані дії співака, які забезпечують інтонаційно чисте та художньо-виразне виконання своєї вокальної партії, слуховий самоконтроль власного голосу та голосу інших, ансамбль з іншими хоровими партіями відповідно до звучності певного музичного твору та вимог керівника.
Читати далі