Кременчуцька загальноосвітня школа № 28 Кременчуцької міської ради Полтавської області

Головною метою Кременчуцької ЗОШ № 28 є забезпечення реалізації прав громадян на здобуття базової загальної середньої освіти, а також всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

У навчальному закладі працюють наступні гуртки:

  • хореографічний гурток "Джем";
  • вокальний гурток "Чорнобривці";
  • національно-патріотичний гурток "Сокіл".

Контакти:

Запропоновані програми:

Вік: 10 - 15 роки
Навчальна програма гуртка вокального мистецтва. Гурток “Чорнобривці”.
Метою навчальної програми є формування компетентностейособистості у процесі опанування основ музичного мистецтва.Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:пізнавальна – формування теоретичних знань, стійкого інтересу домузичного мистецтва, ознайомлення з основними поняттями та знаннямимузичного мистецтва як частини світової культури.Завдання програми: практичні – формування практичних умінь та навичок з музичногомистецтва, розвиток музичного слуху, набуття навичок виконанняукраїнських та іншомовних пісень;творчі – формування творчих здібностей вихованців у процесіоволодіння основами музичного мистецтва, розвиток естетичних почуттів тасмаків;соціальні – виховання дбайливого ставлення до надбань української,світової культури, духовних та матеріальних цінностей рідного краю,народних традицій. Програму рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 08.04.2016 р. № 1/11-4657).
Читати далі
Вік: 11 - 16 роки
Програма гуртка козацько–лицарського виховання «Джура» гурток “Сокіл” (Кременчуцька загальноосвітня школа № 28)
Навчальна програма гуртка побудована на основі інтеграції знань, вмінь і навичок, необхідних майбутньому захиснику Вітчизни. Програма спрямована на популяризацію здорового способу життя, зміцнення здоров’я дітей, виховання у підростаючого покоління почуття патріотизму, виконання кодексу «лицарської честі» на засадах елементів козацької педагогіки.Головною метою програми є формування та розвиток повноцінної особистості, гармонійної людини, патріота Батьківщини.Програма розрахована на п’ять років навчання.Навчальна програма гуртка козацько–лицарського виховання «Джура» адресується керівникам гуртків загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, клубів, дитячих творчих об’єднань. Програму схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах комісією із захисту Вітчизни науково-методичної Ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України, протокол № 2 від 14.06.2017 р. (Лист ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» від 15.06.2017 року № 21.1./12-Г-227) Заняття розпочинаються з 01 жовтня  2019 року
Читати далі
Вік: 6 - 10 роки
Навчальна програма гуртка козацько-лицарського гарту для дітей 6-10 років гурток “Сокіл” (Кременчуцька загальноосвітня школа № 28)
Програма гуртка сприяє патріотичному та громадянському вихованню учнів початкової школи у позаурочний час. Програма спрямована на виховання у підростаючого покоління почуття патріотизму, виконання кодексу «лицарської честі» на засадах елементів козацької педагогіки; формування основ знань з краєзнавства, народознавства, спортивного туризму; популяризацію здорового способу життя та зміцнення здоров’я дітей.Головною метою програми є формування та розвиток повноцінної особистості, гармонійної людини, патріота Батьківщини.Програма розрахована на три роки навчання.Навчальна програма гуртка козацько-лицарського гарту адресується керівникам гуртків загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, клубів, дитячих творчих об’єднань. Програму  схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах комісією із захисту Вітчизни науково-методичної Ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України, протокол № 2 від 14.06.2017 р. (Лист ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти») від 15.06.2017 № 21.1/12–Г–230). Гурток починає роботу з 01 жовтня 2019 року
Читати далі
Вік: 6 - 14 роки
Програма «МУЗИЧНИЙ КАЛЕЙДОСКОП» гурток “Чорнобривці” (Кременчуцька загальноосвітня школа № 28)
Зміни, пов’язані з розвитком духовності людини інформаційної епохи, впливають на розвиток освіти – важливого чинника виховання та навчання дитини. Модернізація змісту освіти вимагає визначення оптимального змісту і чітких завдань творчих видів діяльності у позашкільних навчальних закладах. Це забезпечує формування творчих здібностей підростаючого покоління у процесі освітньо-виховної роботи в гуртках, студіях, інших творчих об’єднаннях. «Схвалено науково-методичною комісією з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України» (протокол №2 від 29.06.2017) (лист ІМЗО від 18.07.2017 № 21.1/12-Г-406).
Читати далі
Вік: 6 - 10 роки
Програма «ТАНЦЮВАЛЬНА МОЗАЇКА» гурток “Джем” (Кременчуцька загальноосвітня школа № 28)
Хореографічна діяльність дітей є одним із засобів їхнього естетичного виховання та фізичного розвитку. Її сутністю є музично-рухова активність, під час якої діти опановують, відтворюють танцювальні рухи; удосконалюють фізичну красу, зміцнюють здоров’я. Програму схвалено науково-методичною комісією з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України» (протокол №2 від 29.06.2017) (лист ІМЗО від 18.07.2017 № 21.1/12-Г-406).
Читати далі