Кременчуцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12 Кременчуцької міської ради Полтавської області

Робота колективу школи спрямована сьогодні на створення умов для якісної освіти, інтелектуального, соціального, морального, фізичного розвитку і самореалізації кожної особистості, формування покоління спрямованого до толерантного сприйняття світу, безконфліктної життєдіяльності в ньому, здатного навчатися протягом життя, створювати і розвивати цінності громадянського суспільства.

Невід’ємною складовою розвитку нашої школи є формування в учнів позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, впровадження сучасних інноваційних технологій, в тому числі здоров’язберігаючих, виявлення творчих пошуків педагогічного колективу у справі розвитку здорової особистості. З цією метою нами розроблена і впроваджена шкільна цільова програма «Здорова дитина — майбутнє нашої країни», ведеться дослідно-експериментальна програма Всеукраїнського рівня «Впровадження здоров’язберігаючих технологій в навчально-виховний процес учнів ЗНЗ».

В навчальному закладі працює гурток військово-патріотичного напряму.

Контакти:

Запропоновані програми:

Вік: 14 - 15 роки
Військово-патріотична програма «Школа безпеки»(Кременчуцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12)
Програма гуртка "Школа безпеки" модульного типу, передбачає закріплення знань з шкільного курсу безпеки життєдіяльності, Захисту Вітчизни, фізичного виховання, географії, біології та здобуття практичних навичок для використання в повсякденному житті та в екстремальних умовах. Завдання гуртка: ■ вдосконалення методики національно-патріотичного виховання підростаючого покоління, формування особистості – Патріота і громадянина; ■ оволодіння основними навичками збереження особистої та колективної безпеки, надання само- і взаємодопомоги в екстремальних ситуаціях; ■ зміцнення морально - психологічного стану і фізичного розвитку вихованців, ■ ознайомлення з основами рятувальної справи; ■ надання базової підготовки для служби в підрозділах ЗСУ, МНС, МВС; ■ виховання екологічної культури; ■ активна участь у діяльності ВГДР  "Школа безпеки".
Читати далі
Вік: 11 - 15 роки
Гурток козацько–лицарського виховання «Джура» (Кременчуцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12)
Навчальна програма гуртка побудована на основі інтеграції знань, вмінь і навичок, необхідних майбутньому захиснику Вітчизни. Програма спрямована на популяризацію здорового способу життя, зміцнення здоров’я дітей, виховання у підростаючого покоління почуття патріотизму, виконання кодексу «лицарської честі» на засадах елементів козацької педагогіки.Головною метою програми є формування та розвиток повноцінної особистості, гармонійної людини, патріота Батьківщини.Програму схвалено для використання в загальноосвітніх  навчальних закладах комісією із захисту Вітчизни науково-методичної Ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України, протокол № 2 від 14.06.2017 р.(Лист ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» від 15.06.2017 року № 21.1./12-Г-227) Пн. 15.00-17.00 Вт. 15.00-17.30
Читати далі
Вік: 13 - 17 роки
Програма «Юні історики-краєзнавці» Кременчуцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12
Програму рекомендовано Міністерством освіти і науки України»(лист Міністерства освіти і науки України No1/11-7083 від 14.07.2017) Графік роботи гуртка: Вт: 15.00 - 17.00 Чт: 15.00 - 17.30
Читати далі