Кременчуцька загальноосвітня школа №3 Кременчуцької міської ради Полтавської області

Головними завданнями Кременчуцької загальноосвітньої школи № 3 є:

- забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови;

- формування й розвиток соціально зрілої, творчої особистості;

- виховання в учнів поваги до Конституції України;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань.

У школі діють такі гуртки:

- "Чарівна глина";

- "Виготовлення сувенірів";

- "Цікава математика";

- "Джерело";

- "Стежина до себе";

- "Юні валеологи".

Контакти:

Запропоновані програми:

Вік: 13 - 14 роки
Програма “Стежина до себе. Біофізика” (Кременчуцька загальноосвітня школа №3)
Програма спрямована на всебічну підготовку обдарованої молоді до науково-дослідницької діяльності з гармонійним поєднанням людини і законів природи, що відображено у двох прикладних науках - біології та фізиці. Зміст програми спрямовано на формування у кожного учня уявлення про характер і методи дослідження у фізиці та біології, щзнайомлення із медичними та біологічними пристроями та приладами. Мета курсу полягає у формуванні пізнавального інтересу до біофізики.
Читати далі
Вік: 12 - 14 роки
Програма “Цікава інформатика” (Кременчуцька загальноосвітня школа №3)
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ«ЦІКАВА ІНФОРМАТИКА» (початковий та основний рівні)Один рік навчання «Схвалено науково-методичною комісією з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України» (протокол No2 від 29.06.2017) (лист ІМЗО від 18.07.2017 No 21.1/12-Г-403)
Читати далі
Вік: 10 - 15 роки
Програма “Юні валеологи” (Кременчуцька загальноосвітня школа №3)
Соціально-економічне та національно-культурне відродження України значною мірою залежить від освіти, фізичного і духовного здоров'я молоді. Одним з ефективних шляхів розв'язання цього завданняможе стати валеологічна освіта та виховання. Програма інтегративного курсу "Юні валеологи" складається з трьох частин і розрахована на три роки навчання.
Читати далі
Вік: 10 - 13 роки
Програма “Чарівна глина” (Кременчуцька загальноосвітня школа №3)
Розробка програми обумовлена високим інтересом дітей та учнівської молоді до оволодіння традиційними техніками народних ремесел. Програму схвалено науково-методичною комісією з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки (протокол №2 від 29.06.2017) ( лист ІМЗО від 18.07.2017 №21.1/12 - Г- 399) Графік роботи: вівторок 14.10-15.40 четвер 14.10 -15.40
Читати далі
Вік: 12 - 15 роки
Програма “Пізнаємо рідний край” (Кременчуцька загальноосвітня школа №3)
Вивчаючи історію своєї країни, учні розвивають допитливість та уяву, критичне та творче мислення, здатність аналізувати історичні події, шукати відповіді на складні питання сьогодення. Протягом останніїх років у зв'язку з трансформацією суспільної свідомості молодь потребує поглиблення історичних знань, пов'язаних з рідним краєм. Допомогти у вирішенні цього питання покликана програма "Пізнаємо рідний край". Програму схвалено науково-методичною комісією з позашкільної освіти науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки (протокол №3 від 29.12.2015) Графік роботи: понеділок 15.10-16.40середа 14.10-15.40 Гурток працює з 1 жовтня 2019 року
Читати далі
Вік: 10 - 12 роки
Програма “Виготовлення іграшок” (Кременчуцька загальноосвітня школа №3)
Під час роботи з виготовлення іграшки в гуртківців розвиваються старанність, працьовитість, фантазія, творча уява, прищеплюються акуратність, послідовність, формується творче ставлення до праці, виробляються певні навички та вміння, які можуть бути корисними в повсякденному житті.
Читати далі