Кременчуцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 Кременчуцької міської ради Полтавської області

Головною метою закладу освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

Головні завдання закладу освіти:

-формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості;

-виховання громадянина України;

-розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду.

В Кременчуцькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 8 працюють такі гуртки :

- гурток краєзнавчого напряму "Юні екскурсоводи";

- гурток гуманітарного напряму "Пізнаємо рідний край";

- танцювальний гурток "Казка".

Контакти:

Запропоновані програми:

Вік: 10 - 12 роки
Програма гуртка “Пізнаємо рідний край” (Кременчуцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8)
Метою навчальної програми є формування ключових компетентностей особистості через вивчення історії та культури рідного краю. Завдання програми: пізнавальні: знайомство та вивчення пам’яток історичної культури,формування особистісного сприйняття дослідженого матеріалу, вміннядосліджувати навколишнє середовище, поглиблення знань, умінь і навичок зокремих предметів і туристсько-краєзнавчої роботи; формувати зацікавленістьу пошуковій та дослідницькій роботі;- практичні: уміння описувати краєзнавчі об’єкти, оформлювати польовийзошит та щоденник досліджень з обраної теми, орієнтуватися в населенихпунктах з допомогою карти, проходити маршрути за легендою та історичноюдовідкою, долати комунікативні перешкоди, дотримуватися правил технікибезпеки під час екскурсій; формування у гуртківців мовної культури, засвоєнняісторичної, культурної, краєзнавчої термінології та місцевих діалектів,практичних навичок роботи з краєзнавчим обладнанням;- творчі: розвиток творчих здібностей, уяви, вміння логічно викладати своїдумки, що співвідносяться з реально пізнаваними історичними та художнімиоб’єктами; формувати художній смак.
Читати далі
Вік: 11 - 13 роки
Програма краєзнавчого гуртка “Юні екскурсоводи” (Кременчуцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8)
Важливими складовими громадянського та патріотичного виховання дітей та молоді є знання історії України та культурного надбання українського народу в усьому різноманітті національних особливостей. Створення програми туристсько-краєзнавчого напряму "Юні екскурсоводи" обумовлено необхідністю підготовки екскурсоводів музеїв закладів освіти - розробників різних видів екскурсій та краєзнавчих маршрутів, знавців історії, культури, звичаїв, традицій та обрядів українського народу.
Читати далі
Вік: 6 - 10 роки
Програма “Спортивно-бальна хореографія” (Кременчуцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8)
Створення навчальної програми зі спортивно-бальної хореографії обумовлено необхідністю забезпечення системності та послідовності навчання у творчих дитячих колективах, що займаються даним видом мистецтва. Програма охоплює три основні напрями діяльності: навчально-виховна робота, концертно-виконавча діяльність, участь у конкурсних заходах.
Читати далі