Кременчуцька гімназія №7 Кременчуцької міської ради Полтавської області

Кременчуцька гімназія № 7 Кременчуцької міської ради Полтавської області (надалі – Гімназія № 7) – це заклад освіти, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття базової загальної середньої освіти. Головними завданнями Гімназії № 7 є:  створення умов для здобуття базової загальної середньої освіти на рівні державних стандартів шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності, які визначені Законом України «Про освіту»;  підвищення якості освітніх послуг;  забезпечення базової підготовки, що включає розвиток дитини як особистості, її нахилів, інтересів, здібностей, забезпечення її самовизначення, саморозвитку, самореалізації з подальшим навчанням у вищому закладі освіти;  формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, почуттям національної свідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення; розвиток природних позитивних нахилів, здібностей й обдарованості, творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалюватися.

В навчальному закладі працює  гурток:

- військово-патріотичний гурток "Соколята", завданням якого  є формування патріотичної свідомості. 

Контакти:

Запропоновані програми:

Вік: 13 - 14 роки
Програма військово-патріотичного гурток “Соколята” (Кременчуцька гімназія №7)
Дана програма розрахована для роботи з учнями 8-9 класів і визначає основи підготовки школярів відповідно засад національно-духовного, військово-патріотичного виховання та підготовки до виконання Конституційного обов’язку – захисту Вітчизни. Програму гуртка затведжено МОН України протоколом № 3 від 23.12.2017 року
Читати далі