Кременчуцька гімназія №18 Кременчуцької міської ради Полтавської області

Кременчуцька гімназія № 18 Кременчуцької міської ради Полтавської області - це заклад освіти, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття базової загальної середньої освіти. Головною метою закладу освіти є забезпечення реалізації прав громадян на здобуття базової загальної середньої освіти, а також всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності. Це заклад, у якому здобувають освіту діти з особливими освітніми потребами.

У гімназії працюють гуртки за такими напрямками:

  • природничий "Юні друзі природи";
  • мовно-літературний "Юні літературознавці".

Контакти:

Запропоновані програми:

Вік: 8 - 10 роки
Програма “Мовно-літературний гурток” (Кременчуцька гімназія №18)
Література як мистецтво слова є носієм потужного заряду духовної енергії та здатна передавати загальнолюдські й національні цінності від покоління до покоління, культивувати їх у людській душі. Засобами мистецтва слова вона допомагає формувати, збагачувати внутрішній світ дитини, позитивно впливати на її свідомість, розвивати інтелект і творчі здібності, естетичний смак. Саме гурток художнього слова дає можливість ознайомити молоде покоління зі світовою та українською культурно-мистецькою спадщиною, розвиває творчі здібності, сприяє формуванню обдарованих дітей, що є надто важливим у наш час. Майбутнє країни залежить від того, кого ми виховаємо та навчимо, які це будуть члени нашого суспільства. Творчість – атрибут повноцінного життя особистості, але в житті, якщо хочеш досягти вершин успіху, мусиш оволодіти досконало мистецтвом слова та вміти ясно висловлювати свої оригінальні думки та ідеї. Пропонована програма передбачає знайомство з деякими жанрами дитячої літератури, з основами акторської майстерності. Головна мета занять гуртка художнього слова – дати дітям можливості розвивати творчі здібності, пізнавальні інтереси, формувати морально-етичні якості, розвивати багатий внутрішній інтелект, великий творчий потенціал. Діти повинні навчатися творчо застосовувати сформовані на заняттях гуртка уміння і навички у повсякденному житті. Робота гуртка та сценічна майстерність потребує значних їхніх зусиль, наполегливої праці, що сприятиме формуванню таких якостей, як: уважність, самостійність, допитливість, працьовитість, віра в себе, розширення інтересів дітей. Основні завдання гуртка художнього читання: - організувати, налагодити роботу з обдарованими дітьми; - сприяти вихованню поваги до української мови як мови державної; - навчити дітей любити художнє слово, його милозвучність та велике розмаїття, силу його; - сприяти всебічному культурному розвитку особистості; - вчити дітей мислити художніми образами, сприяти розвитку їх творчих здібностей; - активізувати думку дітей та віру у свою талановитість; - розвивати інтерес дітей до художнього читання; - організувати, налагодити роботу з обдарованими вихованцями. Основними загально дидактичними принципами, на яких ґрунтується зміст програми є: цілеспрямованість, зв'язок навчання та виховання з життям, виховання особистості в колективі, поєднання поваги до особистості вихованця, з розумною вимогливістю до нього, індивідуальний підхід до вихованців, принцип системності, послідовності й наступності у вихованні, демократизм, національне самоусвідомлення. Основні форми навчальної діяльності на заняттях за програмою є індивідуальні, ланкові, групові репетиції та літературні ігри. Керівник гуртка - Бардась Олена Павлівна Графік роботи гуртка: Вівторок 14.30-17.00 Четвер 15.00-17.00
Читати далі
Вік: 7 - 10 роки
Програма природничого гуртка (Кременчуцька гімназія №18)
Ставлення до довкілля формується в процесі взаємодії емоційної, інтелектуальної та вольової сфер психіки дитини. Зміст навчального матеріалу знайомить юннатів із представникам флори і фауни рідного краю; умовами існування, які необхідні для живих істот; елементарними відомостями про взає¬модію живої та неживої природи; значенням природи в житті людини; вчить дітей орієнтуватися в найближчому природному середовищі. Мета програми: • формування у юннатів розуміння взаємо¬зв’язку природних явищ; • вироблення вмінь ведення фенологічних спо¬стережень; • активізація пізнавальної та творчої діяльності дітей; • розвиток знань, що сформувались у юннатів під час вивчення природознавства в школі та з життєвого досвіду; • виховання екологічно грамотної поведінки в природі. Основні завдання: - засвоєння знань про типових представників рослинного і тваринного світу рідного краю; • усвідомлення дітьми значення фенологічних спостережень; • забезпечення екологічного виховання і навчання, формування відповідального ставлення до природи і готовності до активних дій щодо її охо¬рони; • формування вміння догляду за об’єктами живої природи; • досягнення розуміння у юннатів практичного значення природоохоронних знань. Представлена програма розроблена на основі програми гуртка „Юні друзі природи ” (Тараненко В.І., Павлівська С.М., Радченко Т.Д.) з „Програм гуртків природничо-біологічного напрямку”  Понеділок 15.00 - 17.30 Середа 15.00 - 17.00
Читати далі