КРЕМЕНЧУЦЬКА ГІМНАЗІЯ № 9 КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Кременчуцька гімназія № 9  – це країна дитинства, де живе сучасне і твориться майбутнє!

Метою діяльності навчального закладу є створення сучасного освітнього середовища, спрямованого на пошук та впровадження ефективних способів розкриття, вдосконалення та реалізації творчого потенціалу дитини через навчання, сім’ю та громаду.

На базі Кременчуцької гімназії № 9 працюють 2 гуртки:

- історичний гурток при музеї гімназії «Історія Полтавщини», метою якого є формування у підростаючого покоління відданості своїй Батьківщині, залучення молоді гімназії до національної культурної спадщини на основі осмислення соціального і морального досвіду минулих поколінь, популяризація краєзнавчих досліджень й наукової діяльності краєзнавчого характеру;

- драматичний гурток «Молодість», метою якого є формування компетентностей особистості в процесі занять театральним мистецтвом.

Запропоновані програми:

Вік: 10 - 15 роки
Гурток “Історія Полтавщини” (Кременчуцька гімназія №9)
Метою гуртка "Історія Полтавщини" є формування у підростаючого покоління відданості своїй батьківщині, залучення шкільної молоді до національної культурної спадщини на основі осмислення соціального і морального досвіду минулих поколінь.Завданням гуртка є розвиток та стимулювання інтересу учнів до вивчення місцевої історії та збереження історичного середовища рідного краю.З метою формування у школярів історичної та інших компетентностей учнів окремою структурною складової програми є практичні заняття. Форми проведення практичних занять можуть бути різними: виконання проектних і творчих робіт, зустрічі з істориками і краєзнавцями, екскурсії до музеїв, підготовка матеріалів для шкільного музею. Історія Полтавщини - затверджено науково-методичною радою Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського . Протокол #2 від 28.03.2013 р.) Режим роботи гуртка: Середа: 15.00 -17.30 П'ятниця: 14.00 - 16.00
Читати далі
Вік: 9 - 10 роки
Програма театрального мистецтва (Кременчуцька гімназія №9)
Особливістю театрального мистецтва є те, що його природа синтетична, у ньому поєднано мистецтво слова, дії, образотворчого мистецтва, музики, хореографії. Театральний колектив - це можливість для дитини різнобічно виразити себе. Навчальна програма реалізується в гуртку художньо-естетичного напряму театрального профілю. Метою навчальної програми є формування компетентностей особистості в процесі занять театральним мистецтвом. Основні завдання програми полягають у формуванні таких компетентностей як пізнавальна, практична, творча, соціальна. Програма передбачає навчання вихованців у групах початкового , основного, та вищого рівнів. Гурток театрального мистецтва - рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 08.04.2016 р. #1/11-4657) Графік роботи гуртка: Понеділок: 10.00 -12.00 Четвер 10.00 -12.00
Читати далі