Кременчуцька гімназія № 27 Кременчуцької міської ради Полтавської області

Педагогічний колектив Кременчуцької гімназії № 27  працює над єдиною навчальною проблемою „Впровадження інтерактивних та проектних технологій в навчально-виховний процес з метою підвищення ефективності праці вчителів та формування життєвих компетентностей учнів”. Провідною фігурою у реалізації завдань, безперечно виступає вчитель, який зобов’язаний втілювати в життя всі ідеї, забезпечувати єдність виховання і навчання - основного принципу школи.

У Кременчуцькій гімназії № 27  на безоплатній основі працює вокальний гурток.

Контакти:

Запропоновані програми:

Вік: 9 - 10 роки
Програма гуртка орігамі “Паперове мистецтво” (Кременчуцька гімназія № 27)
Програма гуртка оріґамі є програмою художньо-естетичного спрямування, зорієнтована на цілісне засвоєння матеріалу, емоційне збагачення, здобуття художньо-конструкторських навичок, самореалізацію в творчості. Оріґамі – особливий вид конструювання з паперу в якому засобами згину аркуша, зміни його положення в просторі здійснюється перехід від однієї геометричної фігури до іншої, в наслідок чого з’являється модель-образ. Заняття оріґамі дозволяють дитині задовольнити свої пізнавальні інтереси, вчать різним прийомам роботи з папером (згинання, складання, надріз тощо), розвивають здібності роботи руками, привчають до чітких рухів, розвивають дрібну моторику руки, окомір, навички концентрації уваги, оскільки вимагають зосередження на роботі, стимулюють розвиток пам’яті, розвивають просторову уяву, розвивають художній смак та творчі здібності. Програму затверджено: (лист МОН України від 24.03.2015 № 14.1/12-Г-131) Графік роботи гуртка: Вівторок: 17.00-17.45 Четвер: 17.00-1745
Читати далі
Вік: 13 - 15 роки
Програма “Вокального співу” (Кременчуцька гімназія № 27)
Велику роль у вихованні школярів відіграють вокальні гуртки. Вокальна культура є одним із засобів, що сприяють всебічному і гармонійному розвитку особистості.Вокальна діяльність реалізується у груповому та сольному співі, який є доступним для всіх дітей. У процесі співу учні засвоюють музичну мову, пізнають жанрову основу пісні. У них розвиваються музичні здібності емоційний відгук на пісню, виховується інтерес до музики.Розбудова сучасної національної системи освіти пов’язана з пошуками і упровадженнями нових педагогічних підходів. Сучасна методика музичного виховання визначає головну мету занять вокального гуртка:- формування у школярів музичної культури як важливої та невідємної частини їхньої духовної культури;- виявлення музичних здібностей у дітей;- виховання любові до музики та співу;- формування співацької майстерності та культури співу;- розвивати художньо-творчі здібності дітей;- навчити учнів конкретним вокальним навичкам співу: вокальна позиція, вокальне дихання, засоби звуковедення, артикуляція, методи роботи над піснею, принципи та методи вокально-ансамблевого навчання;- навчання виразного, грамотного виконання простих вокальних творів;- розвивати артистичні та сценічні здібності учнів;- навчити учнів працювати з апаратурою (мікрофонами та фонограмами).Вокальна культура, з якою діти знайомляться на заняттях вокального гуртка є однією з складових засобів, що сприяють всебічному і гармонійному розвитку особистості.Кінцевими результатами занять вокального гуртка є:- оволодіння співацькими навичками: дихання, володіння звуком та словом у співі, інтонуванням;- збагачення загальної музичної культури дітей;- зацікавлене ставлення до дитячої, народної пісні й до зразків мистецтва інших країн та народностей;- набуття виконавської майстерності;- участь у масових заходах школи, різноманітних конкурсах та оглядах художньої самодіяльності. Програму рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-4657 від 08.04.2016)
Читати далі
Вік: 11 - 12 роки
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА “БАСКЕТБОЛ” (Кременчуцька гімназія № 27)
Програма побудована за лінійно-концентричним принципом. Баскетбол, як і багато інших видів спорту, потребує поступового переходу від простого до складного. Повертаючись до вже відомих тем, діти розширюють знання, що одержали раніше, закріплюють та вдосконалюють практичні навички
Читати далі