КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ МІСЬКИЙ БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ»

Кременчуцький міський Будинок дитячої та юнацької творчості – це сучасний заклад позашкільної освіти, у якому в 21 творчому об’єднанні (гуртку) навчаються за інтересами майже 1100 вихованців від 4 до 18 років.

Це багатопрофільна позашкільна установа з широким спектром напрямків діяльності, потужний творчий колектив, особливий світ мистецтва та здійснення мрій.

Основна мета закладу – розвивати компетентності, які дозволять вихованцю стати активним членом спільноти, здатним успішно себе реалізувати і допомогти йому задовольнити потреби пізнання та самореалізації.

Пріоритетним напрямком діяльності закладу є формування гармонійно-розвиненої особистості з високим національним, культурним потенціалом, розвиненим почуттям прекрасного, усталеними естетичними смаками.

Основні завдання закладу реалізуються в гуртках за такими напрямками:

- вокально-хорові – 2 гуртка;

- хореографічні – 5 гуртків;

- інструментальні – 1гурток;

- літературні - 1 гурток;

- декоративно-прикладні – 10 гуртків;

- соціально-реабілітаційні – 2 гуртки.

  Будинок дитячої та юнацької творчості – дружна сім’я працівників і вихованців, у якій кожен має змогу обрати собі справу до душі, знайти нових друзів, провести вільний від навчання час цікаво, весело та з користю.

Контакти:

Запропоновані програми:

Вік: 6 - 17 роки
“Естрадно-хореографічне мистецтво” (Кременчуцький міський Будинок дитячої та юнацької творчості”
Вокально-хореографічне мистецтво належить до найбільш масових, доступних і популярних. Особливу зацікавленість молодіжної глядацької аудиторії викликають виступи так званих шоу-гуртів, які демонструють синтез вокального та хореографічного мистецтва. Вони бувають різножанровими, але майже усі захоплюють своїх слухачів і глядачів ефектом інтерактивності. Програма "Естрадно-хореографічне мистецтво" є комплексною і передбачає проведення занять з хореографії в студіях, гуртках та творчих об’єднаннях вокального напрямку. В процесі вокально-хореографічної підготовки вихованці вивчають пластику, хореографію, вокал, сценічну майстерність під час концертної діяльності. Метою програми є формування компетентностей особистості в процесі вокально-хореографічного естрадного мистецтва. Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей: • Пізнавальної, що забезпечує ознайомлення з кращими зразками світової й вітчизняної класичної та естрадної музичної культури; різними стилями естрадного танцю та професійного співу. • Практичної, що сприяє оволодінню навичками індивідуального й ансамблевого співу (в унісон і багато голосного); співу з мікрофоном та під оркестрову фонограму; набору різноманітних сценічних рухів (жести, поводження з мікрофоном, ритмічна хода, танцювальні рухи та композиції). • Творчої, що забезпечує формування пластичної та художньої виразності поз і рухів; створення еталонного уявлення про основні прийоми відтворення образу засобами музики, співу, танцю, сценічного руху та жесту. • Соціальної, що сприяє вихованню громадянської свідомості, національної гідності через виконання кращих творів вітчизняної музики; формуванню навиків професійної взаємодії в колективі, прагненню до створення комфортного, доброзичливого клімату. Програма розрахована на вихованців від 6 до 18 років і реалізується у творчому об'єднанні (гуртку) "Студія "Барви" Програма рекомендована Міністерством освіти і науки України (лист від 08.04.2016р. № 1/11-4657), Київ 2016. Графік роботи: Вівторок 17:25 – 18:20 Середа 15:00 – 15:45 Четвер 15:45 – 16:30 П’ятниця 15:00 – 15:45
Читати далі
Вік: 10 - 17 роки
Програма “Юні кореспонденти” (Кременчуцький міський Будинок дитячої та юнацької творчості)
Важко уявити сучасне суспільство без інформації, без засобів її передачі, без професійного погляду на події і факти нашого життя. Слово –це потужна зброя. У сучасному світі кореспонденти і репортери є тією силою, що формують громадську думку і впливають на неї. Програма "Юні кореспонденти" передбачає формування теоретичної бази знань з основ медіаграмотності та журналістики, практичних навичок ефективної та безпечної взаємодії з інформацією, створення умов для розвитку мислення та творчих здібностей дітей, позитивної мотивації на досягнення поставлених цілей. Мета програми – створення умов для розвитку мислення та творчих здібностей дітей, вміння спілкуватися, виховання активної життєвої позиції, любові до рідної мови, формування у дітей початкових знань і умінь у галузі журналістської діяльності, розвиток соціальної компетентності, орієнтування на професію журналіста. Завдання навчальної програми : – забезпечити ознайомлення з поняттями та знаннями, що стосуються теоретичних знань основ журналістики, основних положень професії, основ риторики; – сприяти оволодінню навичками публічного виступу, вмінню аналізувати та відображати у своїх роботах власні погляди на факти і явища нашої дійсності, цілеспрямовано вести пошукову роботу, узагальнювати та систематизувати зібраний матеріал для усних та друкованих робіт; – забезпечити формування творчих здібностей дитини в процесі оволодіння мистецтвом слова, розвивати естетичні смаки; – сприяти вихованню дбайливого ставлення до надбань світової та вітчизняної культури, духовних та матеріальних цінностей рідного краю, народних традицій; самореалізації особистості в соціумі; професійному самовизначенню. Програма розрахована на дітей віком від 10 до 17 років і реалізується у творчому об'єднанні (гуртку) "Клуб юних кореспондентів". Програма затверджена Управлінням у справах сім'ї, дітей та молоді виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, наказ від 30.04.2015 № 38-а-о/д . про результати роботи за даною програмою можна дізнатися детальніше : https//www.facebook.com/groups/1457581247971/ Розклад занять Пон. Вівт. 10.00-12.15 16.00-18.25 Нед.  9.30-14.25
Читати далі
Вік: 6 - 17 роки
Програма “Образотворче мистецтво” (Кременчуцький міський Будинок дитячої та юнацької творчості)
Художня творчість – це діяльність дітей, що дозволяє їм передавати свої враження від навколишнього світу і виражати своє ставлення до зображуваного. Дитина в процесі творчості відчуває різні почуття – радіє створеному ним красивому зображенню, засмучується, якщо щось не виходить, прагне подолати труднощі. Образотворча діяльність є одним з найважливіших засобів пізнання світу та розвитку естетичних почуттів, тому що вона пов’язана із самостійною практичною та творчою діяльністю дитини. У процесі занять у дитини вдосконалюються спостережливість і естетичне сприйняття, художній смак, формуються і розвиваються певні здібності: зорова оцінка форми, орієнтування в просторі, почуття кольору. Також розвиваються спеціальні вміння і навички: координація очей та рук, володіння художніми інструментами, робота з різноманітними матеріалами. Програма передбачає засвоєння дітьми художніх прийомів і цікавих засобів пізнання навколишнього світу через залучення до образотворчої діяльності. Мета програми - поліпшити художню освіту та естетичне виховання учнів у процесі опанування образотворчим мистецтвом. Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей: - пізнавальна – ознайомлення з базовими поняттями та знаннями, які стосуються образотворчого мистецтва; розвиток пізнавальної активності; - практична – оволодіння навичками живопису, графіки, конструювання, скульптури, декоративного мистецтва; опанування, закріплення та поглиблення вмінь і навичок користування різноманітними матеріалами й інструментами; - творча – розвиток творчих здібностей, спостережливості, відчуття кольору та пропорцій, художньо-образного сприйняття побаченого та його творчого відображення засобами мистецтва, варіативності та асоціативності, стійкого інтересу до образотворчого мистецтва; - соціальна – виховання дбайливого, шанобливого ставлення до народних традицій, національної свідомості, виховання патріотизму, любові до України, гордості за її досягнення, організація змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань і стану здоров’я дітей. Програма затверджена Управлінням у справах сім'ї, дітей та молоді виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, наказ від 30.04.2015 № 38-а-о/д . Програма розрахована на дітей віком від 6 до 17 років і реалізується у творчому об'єднанні (гуртку) "Студія образотворчого мистецтва". Гафік роботи: Пн., Сер. - 13.30 - 18.30 Вт. - 13.30 - 19.00 Нед. - 09.45 - 14.15
Читати далі
Вік: 6 - 17 роки
Програма народного танцю (Кременчуцький міський Будинок дитячої та юнацької творчості)
Хореографічне мистецтво вчить дітей красі та виразності рухів, формує їхню фігуру, розвиває фізичну силу, витривалість, кмітливість, виховує впевненість у собі, своїх творчих здібностях. Завдяки системному хореографічному навчанню та вихованню учні прилучаються до загальних естетичних та танцювальних надбань, а розвиток їх танцювальних та музичних здібностей допомагає більш тонкому сприйняттю професійного хореографічного мистецтва. Народний танець має традиційні для кожної місцевості рухи, ритми, костюми і відображає вияв почуттів, настрою, емоцій. Метою програми є формування компетентностей особистості засобами народного танцю. Основні завдання навчальної програми полягають у формуванні таких компетентностей: - пізнавальна – формування стійкого інтересу до мистецтва, ознайомлення з основними поняттями , елементами та рухами народних танців; - практична – формування теоретичних знань, практичних умінь та навичок з хореографічного мистецтва, розвиток музичного слуху, виховання культури здорового способу життя та відповідно розвитку фізичних якостей вихованців (спритності, швидкості, витривалості, сили, координації рухів); - творча – формування творчих здібностей вихованців у процесі оволодіння основами хореографічного мистецтва, розвиток естетичних почуттів та смаків; - соціальна – сприяє вихованню дбайливого ставлення до надбань української, світової культури, духовних та матеріальних цінностей рідного краю, народних традицій; самореалізації особистості в соціумі засобами мистецтва, професійного самовизначення. Програма рекомендована Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України лист Міністерства освіти і науки України від 02.04.2012р. №1/11-4294. Розрахована на 8 років навчання і охоплює дітей віком від 6 до 18 років. Реалізується програма у творчому об'єднанні (гуртку) "Ансамбль танцю "Козачата". Графік роботи: Пон.-Пт. - 16.15 - 20.00 Нед. 09.30 - 14.30
Читати далі
Вік: 6 - 12 роки
Програма «Аплікація та декоративні вироби з паперу» (Кременчуцький міський Будинок дитячої та юнацької творчості)
З усього розмаїття видів творчості декоративно-прикладне є найпопулярнішим. Воно безпосередньо пов’язане з повсякденним оточенням людини. Програма курсу «Аплікація та декоративні вироби з паперу» повністю присвячена роботі з різними видами паперу та картону. Завдяки різним діям з папером діти навчаються естетично переосмислювати образи знайомих предметів, а це розвиває уяву, фантазію, уважне ставлення до навколишнього світу. Також, це прекрасний спосіб психологічного розвантаження, особливо коли дитина втомлена. В такому випадку треба взяти папір, а він завжди під рукою, і почати творити прекрасне. Пройти курс програми «Аплікація та декоративні вироби з паперу» у творчому об’єднанні «Квіткова майстерня». Програма розрахована на 2 роки навчання. Мета програми - створення умов для творчої реалізації дитини через виготовлення аплікацій та декоративних виробів з паперу в різних техніках. Завдання програми - розвиток у дітей образотворчих, художньо-конструкторських здібностей, нестандартного мислення, творчої індивідуальності. На заняттях дитина порине у дивовижний світ творчості, а за допомогою таких технік як аплікація та конструювання з паперу, квілінг, торцювання, орігамі, пейп-арт та інших зможе якнайкраще повірити в себе в свої здібності. Програма затверджена Управлінням у справах сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, наказ №38-а-о/д від 30.04.2015. Графік роботи: Вівторок 14.00-16.00 Четвер 14.00-16.00
Читати далі
Вік: 7 - 17 роки
Програма “Виготовлення м’якої іграшки” (Кременчуцький міський Будинок дитячої та юнацької творчості)
Програма охоплює дітей віком від 7 до 18 років, які хочуть навчитися самостійно створювати м\'які іграшки різних видів, а саме: м’які іграшки-сувеніри та кавові текстильні іграшки, плоскі та об’ємні вироби з тканини і хутра, ляльки-мотанки та сучасні ляльки, тощо. Метою програми є формування компетентностей особистості у процесі роботи над створенням м’якої іграшки. Завдання програми: - ознайомити з історією української народної іграшки та українського народного одягу; - навчити техніці виготовлення м’якої іграшки; - сприяти самореалізації дитини в соціумі засобами мистецтва; - виробити індивідуальний стиль роботи. В процесі навчання гуртківці отримують теоретичні знання та набувають практичних навичок виготовлення м’якої іграшки. Програма спирається на техніки ручної роботи, розвиває креативність, самовираження та розуміння поєднання кольорів і форм. І нарешті, основним досягненням для будь-якої дитини стає виготовлення авторської іграшки. В основі програми – особистісно-орієнтоване навчання, що враховує потреби кожного вихованця, його здібності, уміння та навички. Заняття забезпечують потреби дітей у творчій самореалізації, набуття досвіду власної творчої діяльності, розвиток дизайнерських здібностей, винахідливості, здатності проявляти творчу ініціативу та орієнтовані на реальні інтереси дітей. Програма реалізує різні форми роботи: захист власних творчих проектів, тематичні виставки, участь у конкурсах та фестивалях, благодійних акціях та майстер-класах. Програма затверджена Управлінням у справах сім\'ї, дітей та молоді виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, наказ від 30.04.2015 № 38-а-о/д . Програма реалізується у творчому об\'єднанні (гуртку) \"Майстерня по виготовленню м\'якої іграшки\" БДЮТ Графік роботи: Пон., Пт. - 14.00 -20.00 Нед. - 09.00 - 15.00 Керівник: Кулакова Марина Миколаївна, тел.067-376-72-79
Читати далі
Вік: 9 - 16 роки
Програма «Виготовлення декоративних та штучних квітів» (Кременчуцький міський Будинок дитячої та юнацької творчості)
Виготовлення декоративних та штучних квітів з різноманітних матеріалів дуже сучасний та креативний вид рукоділля, який приносить радість, дає можливість виразити себе, побачити в звичайному та повсякденному житті красу та гармонію. Засвоївши програму діти отримають знання та практичні навички з виготовлення декоративних квітів. Вони зможуть: робити квіти з паперу, тканини, фоамірану та інших матеріалів; створювати сучасні квіткові композиції та букети, картини, іграшки; виготовляти прикраси для зачісок, одягу, українські віночки тощо; оформляти інтер’єрні фотозони. Пройти курс програми “Виготовлення декоративних та штучних квітів” діти зможуть у творчому об’єднанні «Квіткова майстерня». Програма розрахована на основний (2 роки) , вищий рівень (1 рік) навчання та індивідуальні години. Виготовляти квіти нескладно і навчитися цьому зможе кожний бажаючий. Мета програми — розкриття та розвиток творчого потенціалу особистості через виховання інтересу до живої природи засобами мистецтва виготовлення декоративних та штучних квітів. Завдання програми: - опанувати технологію виготовлення декоративних та штучних квітів, дати уявлення про основи кольорознавства і композиції, основні правила флористики; - навчити самостійно здобувати інформацію про технології виготовлення квітів, складання квіткових композицій; - розвинути стійкий інтерес до рослинного світу, природи; привернути увагу до екологічних проблем; - розвинути творчі здібності, просторову уяву; - сформувати потребу у творчій діяльності. Програма має профорієнтаційну спрямованість та покликана допомогти у виборі майбутньої професії. Програма затверджена Управлінням у справах сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, наказ №38-а-о/д від 30.04.2015. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном 0971073203 Графік роботи: Вівторок 16.00-18.30 Середа 16.30-19.00 Четвер 16.00- 18.30 Неділя 11.00-13.30
Читати далі
Вік: 6 - 17 роки
Програма “Художнє ліплення” (Кременчуцький міський Будинок дитячої та юнацької творчості)
Виготовляти красиві, зі смаком оформлені вироби, які можуть прикрасити домашній інтер'єр (плоскі і об'ємні картини) або бути подарунком (сувеніри, іграшки, святкові вироби) ) - все це дитина зможе навчитися створювати в гуртку «Художнє ліплення». Для реалізації програми дітям не потрібно володіти спеціальними художніми навичками ліплення. Програма призначена для дітей віком 6-18 років (можливе навчання і 5-ти річних) і базується на двох напрямках : 50% ліплення і 50% робота з фарбами гуаш. Окрім основного матеріалу для ліплення - солоного тіста, також використовуються такі матеріали як папір (споріднена техніка пап'є-маше) та полімерна глина. Мета програми є розвиток творчого потенціалу дитини та її формування як освіченої особистості, підготовленої до активної перетворювальної діяльності, спроможної цілеспрямовано досягати поставленої мети. Завдання програми - набуття теоретичних знаннь і практичних навичок в області скульптурного ремесла і образотворчої грамотності (кольорознавство, основи композиції, прийоми і види ліплення). В процесі навчання розвиваються особисті якості дитини, а саме: впевненість в собі, критичне мислення, самостійність, ініціативність, відповідальність. Різні методи викладання/навчання, що використовуються під час занять, допоможуть дітям організовувати свій час і працю, стимулюватимуть творче мислення, розвиватимуть їх здатність досліджувати, вирішувати проблеми і набувати практичні вміння. Програма спрямована на навчання дітей працювати індивідуально і в групі, набуваючи навички творчої співпраці з іншими учасниками навчального процесу. Основним результатом є самостійне виготовлення роботи (від розробки ескізів, вибору матеріалів до її втілення в ліпленні і кольорі). Впродовж всього курсу діти знайомляться з історією кераміки країни та традиціями і звичаями українського народу. Програма вирішує питання самореалізації дитини в соціумі та професійному самовизначенні. Програма затверджена Управлінням у справах сім'ї, дітей та молоді виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, наказ від 30.04.2015 № 38-а-о/д . Розклад роботи: Пн., Пт. - 15.35 - 16.20 і/з Ср.,Чт. - 15.00 - 16.25 Нед. - 09.30 - 11.55 16.40 - 19.05 12.00 - 14.25
Читати далі
Вік: 6 - 15 роки
Програма «Художня вишивка» (Будинок дитячої та юнацької творчості)
Вишивка – один з найдавніших видів декоративно-прикладного мистецтва, який останнім часом набув великої популярності. Мабуть немає такої української родини де б з любов’ю та трепетом не зберігали вишивані сорочки та рушники. Вишиванка посіла гідне місце серед наших національних символів, тому мистецтво вишивання опановують все більше і більше українців. Популяризації цього виду мистецтва і покликана програма «Художня вишивка», яка реалізується у т/о «Вишиванка». Метою цієї навчальної програми є створення умов для формування всебічно розвиненої особистості, гідного громадянина своєї держави засобами декоративно-ужиткового мистецтва, зокрема, художньої вишивки. Основні завдання : - ознайомлення з поняттями та відомостями, які стосуються художньої вишивки; - оволодіння навичками вишивки, виготовлення будь-яких вишитих виробів; - розвиток творчих здібностей, фантазії та уявлення, образного мислення; - виховання шанобливого ставлення до народних традицій та ремесел, національної свідомості; - формування естетичного смаку. Заняття вишивкою також сприяє формування таких рис характеру як посидючість, охайність, відповідальність, вміння доводити розпочате до кінця, керувати своїми емоціями. Програма передбачає два роки навчання. Основний час на заняттях відводиться практичній роботі. Програма затверджена Управлінням у справах сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, наказ №38-а-о/д від 30.04.2015. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном 0980155232 Графік роботи вівторок 14.00 - 18.00 четвер 14.00 - 16.00 п'ятниця 14.00 - 16.00
Читати далі
Вік: 5 - 15 роки
“Сучасний естрадно-спортивний танець” (Кременчуцький міський Будинок дитячої та юнацької творчості)
Рух - це спосіб існування людини. В перші 7 років свого життя дитина освоює вміння свого тіла, вона активно рухається і під час гри, і слухаючи ритми і музику. В сучасних умовах танець стає особливо актуальним для художнього та фізичного розвитку дітей. Програма "Сучасний естрадно-спортивний танець" розрахована на дітей віком від 5 до 15 років і передбачає можливість виразити себе через танець, розвинути координацію рухів, ритмічність, навчитися гарно рухатись та просто бути здоровим і впевненим в собі. Програма реалізує вивчення різних стилів, комбінацій, що сприяють розвитку логічної та образної пам'яті, а вміння передавати образ, дію, явище - розвиває емоційну та рухову пам'ять. Для наймолодших гуртківців заняття побудовані на основі гри, яка дає активний розвиток уяві, увазі та мисленню і дуже подобається дітям. Діти набувають перших навиків побудови та перебудови в масових іграх і танцях, освоюють основні рухи кроків, бігу, стрибка, розтяжки м’язів, основи класичного танцю. Діти старших вікових груп вивчають складні рухи та комбінації, які розкривають їх почуття та емоції в танцювальних номерах, а опанування сольних номерів та імпровізація розвивають впевненість в собі. Обов’язковим на занятті є вивчення класичного танцю біля станка та на середині зали. Мета програми: залучення вихованців до творчої діяльності в галузі хореографії та сценічної майстерності, формування у вихованців особистісно-ціннісного ставлення до хореографічно-спортивного мистецтва, виховання художніх інтересів, морально-естетичних ідеалів, культури здоров’я відповідно до вікових та індивідуальних особливостей дитини, створення умов для розвитку творчих здібностей завдяки поєднанню теоретичних знань та практики. Основні завдання полягають в формуванні у вихованців таких компетентностей: - пізнавальної: засвоєння початкових загальних та спеціальних знань з хореографічного мистецтва, елементарних уявлень і понять, ознайомлення зі світом танцю, найпростішими класичними та сучасними сценічними рухами, хореографічною грамотністю, сценічною культурою; - практичної: формування хореографічної грамотності, вмінь і навичок роботи в колективі, групі, вміння застосувати отримані знання на практиці; - творчої: набуття досвіду власної творчої діяльності; розвиток пластичних здібностей, сценічного мислення, уяви, фантазії, здатності проявляти творчу ініціативу, вирішувати творчі завдання; формування стійкого інтересу до хореографічної, танцювальної творчості, потреби самореалізації та духовному самовдосконаленні; - соціальної: виховання поваги до праці та людей праці, дбайливого ставлення до навколишнього середовища, культури праці, формування позитивних якостей емоційно-вольової сфери (самостійність, наполегливість, працелюбство та ін.), доброзичливості й товариськості, уміння працювати в колективі, прагнення продовжити навчання за фахом. Програма затверджена Управлінням у справах сім'ї, дітей та молоді виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, наказ від 30.04.2015 № 38-а-о/д . Програма реалізується у творчому об'єднанні (гуртку)  "Ансамбль танцю  "Тіп-Топ". Гуртківці беруть участь у масових заходах міста, концертних програмах, різних конкурсах і фестивалях по всій Україні та за її межами. Графік роботи: Пн., Ср., Пт. - 14.00 - 20.00 Вт., Чт. - 14.30 - 18.30 Суб. - 10.45 - 12.45
Читати далі
Вік: 7 - 16 роки
Програма «Макраме» (Будинок дитячої та юнацької творчості)
Макраме є надзвичайно цікавим, стародавнім і одночасно сучасним видом декоративно-ужиткового мистецтва. Цей вид рукоділля був дуже поширений в Україні. Про це свідчать старовинні тканини та вишивані рушники, скатертини, оздоблені макраме та мереживом. Метою програми «Макраме» є створення умов для розвитку творчої індивідуальності дітей засобами мистецтва макраме. На заняттях діти складають орнаментні композиції, плетуть оригінальні декоративні вироби. Значна увага приділяється розвитку їх фантазії, художнього смаку, творчої уяви, вихованню доброти, поваги, взаємодопомоги, працьовитості. Основні завдання: 1. Ознайомлення з мистецтвом макраме, українськими традиціями, звичаями, символами інших народів. 2. Оволодіння технікою макраме, вмінням плести основні вузли і візерунки, виготовляти різноманітні вироби у техніці макраме. 3. Виховання патріотизму, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, доброти, поваги до ручної праці, взаємодопомоги. Програма реалізується у творчому об’єднанні «Чарівний вузлик» та передбачає навчання дітей у групах основного рівня навчання протягом трьох років. Програма рекомендована Міністерством освіти і науки України (Наказ від 02.04.2016р.№1/11-4294) Додаткову інформацію можна отримати за телефоном 0980137134 Графік роботи Понеділок 13.00 - 18.00 Пятниця 13.00 - 17.00
Читати далі
Вік: 7 - 15 роки
Програма “Сучасний танець” (Кременчуцький міський Будинок дитячої та юнацької творчості)
У вас активна і непосидюча дитина? Ви не знаєте куди направити її енергію? Тоді вам до нас! Програма «Сучасний танець» направлена на вивчення сучасних вуличних стилів танцю брейк-данс та хіп-хоп, які стають надзвичайно популярними серед дітей та молоді. Сьогодні це мистецтво об’єднує в собі класичний танець й елементи акробатики, пластику і міміку, народні тенденції та сучасні ритми, великого значення набуває психологічний настрій та індивідуальність виконання. Програма розрахована на дітей віком від 7 до 15 років. Програма забезпечує вивчення елементів акробатики, танцювальних комбінацій, координованих рухів та танцювальних композицій, сприяє фізичному загартуванню дітей, впевненості та креативності через вміння імпровізувати та самостверджуватись через танець. Навчальна програма передбачає систематичне і послідовне навчання, всебічний розвиток, естетичне виховання та формування здорового способужиття дітей та молоді. Виконання програми здійснюється шляхом впровадження комплексного підходу до навчально-виховного процесу і навчання в цілому, особистісною зорієнтованістю індивідуальної і групової роботи з вихованцями. Метою навчальної програми є формування компетентностей особистості у процесі опанування сучасних стилів танцю брейк-данс та хіп-хоп. Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей: - пізнавальна – ознайомлення з поняттями та знаннями, які стосуються сучасного хореографічного мистецтва; - практична – оволодіння навичками, методикою виконання вправ та основними елементами сучасної хореографії; - творча – формування творчих здібностей вихованців у процесі оволодіння сучасним хореографічним мистецтвом, розвиток естетичних почуттів, смаків, емоційно-почуттєвої сфери; - соціальна – виховання дбайливого ставлення до надбань української та світової культури і мистецтва, духовних та матеріальних цінностей, самореалізації в соціумі засобами мистецтва, професійного самовизначення. Програма затверджена Управлінням у справах сім'ї, дітей та молоді виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, наказ від 30.04.2015 № 38-а-о/д . Програма реалізується у творчому об'єднанні (гуртку) «Ансамбль танцю «Young-Dance-Family» Графік роботи: Вт., Чт. - 14.00 - 20.00 Пт. - 16.30 - 18.00 Суб. - 12.00 -15.00
Читати далі
Вік: 6 - 17 роки
Програма “Вироби з природного матеріалу” (Кременчуцький міський Будинок дитячої та юнацької творчості)
Програма реалізується у творчому об'єднанні (гуртку) «Художня майстерність», яке запрошує експериментувати з різними природними матеріалами і технікою мистецтва - аплікація. Створюючи картини, сувеніри, іграшки, ми будемо використовувати тільки натуральний матеріал, який дає нам природа. Завдяки програмі діти придбають теоретичні знання з основ кольорознавства і практичні навички при роботі з фарбами, дізнаються різні творчі прийоми аплікації, познайомляться з особливостями різноманітних природних матеріалів. Програма «Вироби з природного матеріалу» розрахована на дітей 6-18 років (можливе навчання і 5-ти річних). Мета програми розвивати специфічні для художньо-творчого процесу, універсальні якості особистості : уяву, оригінальне асоціативно-образне мислення, особисте сприйняття навколишнього світу, спостережливість, зорову пам’ять,творчий потенціал та інше. Створювати умови для формування позитивної «я-концепції» дитини. Завдання програми: - навчити дітей робити витвори мистецтва своїми руками; - сприяти розвитку навичок спілкування, самостійної роботи (досліджувати, критично мислити, знаходити «виходи» і приймати рішення), - знайомити з народним мистецтвом і культурною спадщиною нашої країни. Матеріали занять викладаються відповідно до вмінь і навичок дітей. Вони працюють індивідуально, в комфортному для них темпі і вчаться колективній діяльності в групах, адаптуючись під темп інших. На заняттях створюється атмосфера для самовираження дитини. Програмою передбачено взаємодія дітей з природою. Програма затверджена Управлінням у справах сім'ї, дітей та молоді виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, наказ від 30.04.2015 № 38-а-о/д . Розклад занять: Пн., Пт. - 14.00 - 15.25 Ср., Чт. - 16.40 - 19.05
Читати далі
Вік: 6 - 17 роки
Програма «Креативне в’язання» (Кременчуцький міський Будинок дитячої та юнацької творчості)
Ручне в’зання гачком - один з найстаріших та найцікавіших видів ужиткового мистецтва.Заняття в’язанням є засобом естетичного виховання, розвитку творчих здібностей. Засвоївши кілька прийомів, вихованці можуть приступати до виконання складних виробів, що дає можливість дитині виявити свою творчу фантазію при виготовленні плетених виробів та застосовувати свої знання і вміння в декоративному оформленні інтер’єру, іграшок та одягу.Метою програми є всебічний розвиток дітей та підлітків; розкриття творчого, інтелектуального та духовного потенціалу; виховання любові до рідного краю та його традицій; формування компетентностей особистості в процесі опанування мистецтва виготовлення виробів гачком.Завдання навчальної програми:- засвоїти техніку в’язання гачком;- навчитися розбиратися в схемах (читати рапорти, умовні позначки, тощо);- самостійно придумувати свої візерунки та композиції;- моделювати в’язані речі;- задовольнити потреби особистості у творчій самореалізації;- сприяти наслідуванню українських національних традицій рукоділля.Діти ознайомлюються з історією розвитку художнього в’язання, видатними дизайнерами в’язаного одягу та іграшок. Виготовляють не тільки одяг для ляльок, а і для себе. Зв’язаний одяг вони демонструють на показі мод, який проходить на великій сцені, а вироби - на різноманітних виставках. Додаткову інформацію можна отримати за телефонами 0679175081, 0978095919 та електронною поштою: mini_naska@ukr.net Графік роботи: Вівторок 14:00 – 15:3015:40 – 17:10 Середа 15:50 – 17:20 Четвер 14:00 – 15:30 П’ятниця 16:00 – 16:45
Читати далі
Вік: 5 - 17 роки
Програма «Вокальний спів» (Кременчуцький міський Будинок дитячої та юнацької творчості)
Якщо вашій дитині від 5 до 18 років, вона має музичний слух, а головне - потяг до співу, тоді саме цей гурток може допомогти розвинути ці здібності.Програма розрахована на дітей, які хочуть навчитись співати у колективі, розвивати гармонійий слух, голос, навички командної творчої роботи.Діти навчатимуться співати естрадні твори, долати страхи бути на сцені, виступати перед глядачем, бути в центрі уваги. Кожне заняття направлене на розвиток голосу, почуття ритму, дикцію, артикуляцію, емоційного інтелекту, креативності, впевненості у собі.Мета програми - виховання музичності дитини, розвиток творчої особистості.Основне завдання – опанувати мистецтво співу, навчитися активно та креативно діяти, вміти співпрацювати.Напрямки навчання юних вокалістів:1. Вокально-технічна робота.2. Пластика (сценічний рух, розвиток фізичних здібностей).3. Відпрацювання концертних номерів.На заняттях застосовуватимуться цікаві методи та прийоми, які даватимуть можливість просто, цікаво та доступно організувати роботу в дитячому творчому колективі, та створюватимуть умови для різнобічного розвитку юної особистості.Програма передбачає навчання вихованців у групах початкового, основного та вищого рівнів. Програма затверджена Управлінням у справах сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, наказ №38-а-о/д від 30.04.2015. Програма «Вокальний спів» реалізується в творчому об’єднанні (гуртку) «Ансамбль естрадної пісні «Веселка». Графік роботи: Вівторок: 14.15 – 15-35 поч. рівень 15.45 - 17.20 поч. рівень 17.25 - 19.00 осн. рівень Середа: 13.00 - 13.45 інд. поч.рів. 13.50 - 14.35 інд. поч.рів. 14.45 – 16.20 осн. рівень 16.30 – 18.15 вищий рівень Четвер: 14.15 - 15.35 поч. рівень 15.45 – 17.20 поч. рівень 17.25 - 19.00 вищий рівень Неділя: 10.00 – 11.40 осн. рівень 12.00 - 13.35 вищий рівень 13.40 - 14.25 інд.вищ. рів. 14.30 - 15.15 інд. осн. рів.
Читати далі
Вік: 10 - 17 роки
Програма дитячо-юнацького естрадно-духового оркестру» (Кременчуцький міський Будинок дитячої та юнацької творчості)
Обсяг уроків музичного мистецтва в сучасній школі не дозволяє здійснювати ансамблеве виховання підростаючого покоління повною мірою. «Програма дитячо-юнацького естрадно-духового оркестру» спрямовує діяльність вихованців на вивчення та вдосконалення техніки гри на духових інструментах (саксофон, кларнет, труба), основних правил музичної грамоти та сольфеджіо, відпрацювання навичок індивідуальної та колективної гри, відчуття загального ансамблю, підготовки та участі у концертних номерах та програмах.Мета навчальної програми – формування та гармонійний розвиток творчої особистості вихованців, створення сприятливих умов для їхнього самовизначення, сприяння до самореалізації в суспільстві засобами колективного музикування в ансамблі духових інструментів.Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:- пізнавальної - забезпечує оволодіння основними поняттями теорії та музичної грамоти, гри на музичних інструментах; знаннями музичної культури.- практичної - сприяє оволодінню основами гри на духових інструментах; залученню до кращих зразків вітчизняної та світової музики.- творчої - забезпечує розвиток музичних і ритмічних здібностей; формування художньо-естетичного смаку; розуміння і сприймання музики залежно від стилю, жанру та характеру творів; підвищення майстерності колективної гри в духовому оркестрі.- соціальної - сприяє розширенню загального світогляду; формуванню навиків професійного та соціального партнерства; забезпечує виховання громадянської свідомості, національної гідності через виконання кращих творів вітчизняної музики; професійної взаємодії в колективі, прагнення до створення комфортного, доброзичливого клімату.Програма розрахована на дітей віком від 10 до 18 років, які навчаються індивідуально з кожного виду духового інструменту з поступовим застосуванням знань і навичок, отриманих під час індивідуальної гри до ансамблевої гри. Музичний матеріал добирається за принципом послідовності й наступності навчання. З часом удосконалюється техніка гри (індивідуальна, ансамблева) на інструменті, віртуозність та образність виконання. Програма реалізується у творчому об’єднанні (гуртку) «Ансамбль естрадної музики «Мелодія» і працює за програмою гуртка духового оркестру зі збірника «Програми з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму, упорядник Ткачук В.В. - К.: Грамота 2008. - Вип.1. Рекомендована Міністерством освіти і науки України (Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-5303 від 18.07.2008 р.). Графік роботи гуртка: Вівт. – 14.30 - 16.15 (індивідуальні заняття) 16.20 – 18.45 (ансамблеві заняття) Ср. – 13.45 - 17.50 (індивідуальні заняття) Чт. – 14.40 – 18.00 (індивідуальні заняття) Нед. – 10.10 – 10.55 (індивідуальне заняття) 11.00 – 13.25 (ансамблеві заняття)
Читати далі
Вік: 6 - 15 роки
Програма “Вокальний спів” (Кременчуцький міський Будинок дитячої та юнацької творчості)
Розвиток дитячої творчості є одним з найбільш актуальних питань у наш час. Саме вокальне мистецтво, яке розвиває смаки дитини, робить життя яскравим та емоційним має унікальні можливості впливу на дитину.Програма  "Вокальний спів" надає дітям знання про основи ансамблевого та сольного співу, вчить орієнтуватися в музичних стилях, розвиває художній та єстетичний смаки.Метою навчальної програми є формування компетентностей особистості у процесі опанування вокального мистецтва.Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:пізнавальна – забезпечення ознайомлення з кращими зразками світової музичної культури; оволодіння музично-теоретичними знаннями;практична – формування навичок вокального співу;творча – забезпечення підвищення майстерності використання основних якостей співочого голосу; формування музично-естетичного смаку та розширення загального світогляду, виховання гармонійно розвиненої особистості; пошуку нових підходів до колективної імпровізації;соціальна – виховання громадянської свідомості, національної гідності через виконання кращих творів вітчизняної музики; формування навиків професійної взаємодії в колективі, прагнення до створення комфортного, доброзичливого клімату.В програму входять різні види музичної діяльності: спів, слухання музики, гра на різноманітних дитячих інструментах, музикотерапія, елементи хореографії, малювання під музику тощо. Все це сприяє самовираженню дітей, формуванню їх творчих навичок, розвиває вокальні здібності, духовно збагачує та надає вихованцям велику радість і задоволення. Програма розрахована на дітей віком від 6 до 15 років і затверджена Управлінням у справах сім''ї, дітей та молоді виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, наказ від 30.04.2015 № 38-а-о/д . Учасники програми беруть участь у різноманітних концертних, конкурсних, розважальних та тематичних програмах, які проводяться в Будинку дитячої та юнацької творчості та на різних концертних майданчиках. Розклад занять: Понеділок 10.45-12.20, 13.45-17.00 Середа 10.45-12.20, 13.45-17.00 П'ятниця 10.45-12.20, 13.45-17.00
Читати далі
Вік: 5 - 13 роки
“Спортивні бальні танці” (Кременчуцький міський Будинок дитячої та юнацької творчості)
Хореографічне мистецтво, зокрема, спортивні бальні танці – дійова, найбільш масова і доступна форма художнього виховання молоді. Мистецтво танцю – це логічні, цілеспрямовані, граціозні рухи, які приносять глибоку естетичну насолоду. Спортивний бальний танець сприяє музичному, пластичному, спортивно-фізичному, етичному і художньо-естетичному розвитку дітей.Програма гуртка спортивного бального танцю складена на основі популярних бальних танців XX століття. Спортивний бальний танець – це набір танців, які включають у себе дві програми: європейську (повільний вальс, квікстеп, танго, віденський вальс, фокстрот ) та латиноамериканську (ча-ча-ча, джайв. самба, румба, пасодобль). Це повноцінний вид сорту, в якому присвоюються розряди. Конкурси з бальних танців (європейська та латиноамериканська програми) проводяться саме за спортивною системою і входять до танцювальних Міжнародних конкурсів і турнірів. Спортивний бальний танець вивчається поступово, кожен танець складається з певного набору фігур, складність яких збільшується з часом.Мета програми – допомогти дітям набувати, послідовно та систематично хореографічні та творчі здібності засобами спортивного бального танцю, розвивати хореографічні навички, індивідуальність, культурну обізнаність, естетичне сприйняття в галузі хореографічного мистецтва та задоволення потреби в мистецьких знаннях та вираженні.Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:- пізнавальна компетентність забезпечує ознайомлення з поняттями та знаннями, які стосуються спортивного бального танцю;- практична компетентність забезпечує формування творчих здібностей вихованців у процесі оволодіння хореографічним мистецтвом, розвиток естетичних почуттів, смаків, емоційно-почуттєвої сфери;- соціальна компетентність сприяє вихованню дбайливого ставлення до надбань світової, вітчизняної культури та мистецтва, духовних та матеріальних цінностей рідного краю, народних традицій, національної свідомості, самореалізації в соціумі засобами мистецтва, професійного самовизначення.Програма реалізується у Зразковому художньому колективі творчому об’єднанні (гуртку) «Ансамбль бального танцю «Струмочок» і розрахована на дітей віком від 5 до 13 років. Програма затверджена Управлінням у справах сім'ї, дітей та молоді виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, наказ від 30.04.2015 № 38-а-о/д . Графік роботи гуртка на базі гуртожитку педагогічного коледжу: Пон,, Чт – 16.00 -20.00 Вт., Пт. – 18.00 – 20.00 Ср. – 17.00 – 20.00 Нед. – 12.00 -14.45
Читати далі
Вік: 4 - 6 роки
«Інтегрований курс інтелектуального та творчо-емоційного розвитку дітей старшого дошкільного віку» (Кременчуцький міський Будинок дитячої та юнацької творчості)
Навчальна програма з позашкільної освіти «Інтегрований курс інтелектуального та творчо-емоційного розвитку дітеНавчальна програма з позашкільної освіти «Інтегрований курс інтелектуального та творчо-емоційного розвитку дітей старшого дошкільного віку» спрямована на можливість отримання якісної підготовки малюка до шкільного життя.Мета програми - сприяння творчому, інтелектуальному та емоційному розвитку дитини, формування позитивної мотивації навчання через створення ситуації успіху для кожного вихованця.Завдання програми:1. Сформувати навчальні уміння: організаційні, загальнопізнавальні, загальномовленнєві, контрольно-оцінні.2. Сформувати творче ставлення до виконання завдань.3. Створити сприятливі умови для формування творчої особистості, розвитку художньо-творчих здібностей.4. Забезпечити вихованців знаннями, уміннями, навичками, необхідними для подальшого успішного оволодіння навчальним матеріалом перших класів загальноосвітніх шкіл.5. Сформувати вміння створювати прості образи фарбами, олівцями, пластиліном, папером.6. Сформувати у дітей первинні навички спілкування іноземною мовою.Програма розрахована на дітей віком від 4 до 6 років які опановують такі розділи:1. «Розвиток мовлення з навичками читання та підготовка до письма».2. «Цікава математика з елементами логіки».3. «Англійська мова».4. «Художня естетика (ліплення, малювання, аплікація, конструювання)».Навчання носить інтегрований характер, об’єднуючи навколо спеціально розроблених занять-ігор знання з різних розділів програми. Вікові особливості вихованців визначають пріоритетне застосування в ході занять ігрових методик, дидактичних ігор, творчих завдань, театралізації, казкотерапії, елементів ТРВЗ, вводяться тренінги на подолання психічного дискомфорту.Програмою передбачено 2 роки навчання. Заняття відбуваються двічі на тиждень по 2 академічні години, розділені 15-хвилинним організованим відпочинком, 8 разів на місяць. Тривалість однієї академічної години для вихованців старшого дошкільного віку становить 30 хвилин.Програма затверджена Управлінням у справах сім'ї, дітей та молоді виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, наказ від 30.04.2015 № 38-а-о/д . Розклад занять на 2019-2020 навчальний рік: 1-а група: Пн., Ср.: 16.30-17.45 (5-річні діти 1-го року навчання) 2-а група: Пн., Ср.: 18.00-19.15 (5-річні діти 1-го року навчання) 3-я група: Вт., Чт.: 16.30-17.45 (4-річні діти) 4-а група: Вт., Чт.:18.00-19.15 (4-річні діти) 5-а група: Пт.: 16.30-17.45, Нд.: 10.00-11.15 (5-річні діти 2-го року навчання) 6-а група: Пт.: 18.00-19.15, Нд.: 11.30-12.45 (5-річні діти 2-го року навчання) Навчання безкоштовне. Контактний тел. керівника: +380972597357.
Читати далі
Вік: 4 - 6 роки
“Комплексний розвиток мовлення та пізнавальних здібностей дітей дошкільного віку” (Кременчуцький міський Будинок дитячої та юнацької творчості)
Дошкільний вік – важливий етап дитинства. Саме в цей період діти полюбляють задавати питання дорослим, швидко вчаться і досягають неабияких успіхів у цьому. А щоб процес навчання був не тільки корисним, а й цікавим, була розроблена програма «Комплексний розвиток мовлення та пізнавальних здібностей дітей дошкільного віку».Мета програми – сприяти творчому розвитку дітей дошкільного віку в процесі навчально-ігрової та практичної діяльності.Завдання програми: розвивати творчі задатки і здібності дитини; формувати навички читання, письма, володіння математичними уявленнями та поняттями, англійською мовою на початковому етапі; виховувати почуття національної свідомості.Програма передбачає навчання дітей віком від 4 до 6 років у групах початкового рівня.Заняття допоможуть вихованцям повірити у свої сили, відчути впевненість у своїх знаннях, реалізувати свої можливості і легко адаптуватися до шкільних вимог. Готуючись до школи, діти вчитимуться спілкуватися з педагогом та однолітками, використовувати «багаж» знань на практиці. Такий підхід дасть можливість дитині та її батькам відчути успіх на шляху гармонійного розвитку та адаптації майбутнього першокласника.Програма реалізується у творчому об’єднанні (гуртку) «Карусель» БДЮТ. Розклад роботи гуртка: Пон., Чт. - 16.30 - 19.30Вівт., Сер.- 15.30 - 19.30
Читати далі
Вік: 5 - 17 роки
Програма «Вокальний спів» (Кременчуцький міський Будинок дитячої та юнацької творчості)
Якщо вашій дитині від 5 до 18 років, вона має музичний слух, а головне - потяг до співу, тоді саме цей гурток може допомогти розвинути ці здібності. Програма розрахована на дітей, які хочуть навчитись співати у колективі, розвивати гармонійий слух, голос, навички командної творчої роботи. Діти навчатимуться співати естрадні твори, долати страхи бути на сцені, виступати перед глядачем, бути в центрі уваги. Кожне заняття направлене на розвиток голосу, почуття ритму, дикцію, артикуляцію, емоційного інтелекту, креативності, впевненості у собі. Мета програми - виховання музичності дитини, розвиток творчої особистості. Основне завдання – опанувати мистецтво співу, навчитися активно та креативно діяти, вміти співпрацювати. Напрямки навчання юних вокалістів: 1. Вокально-технічна робота. 2. Пластика (сценічний рух, розвиток фізичних здібностей). 3. Відпрацювання концертних номерів. На заняттях застосовуватимуться цікаві методи та прийоми, які даватимуть можливість просто, цікаво та доступно організувати роботу в дитячому творчому колективі, та створюватимуть умови для різнобічного розвитку юної особистості. Програма передбачає навчання вихованців у групах початкового, основного та вищого рівнів. Програма затверджена Управлінням у справах сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, наказ №38-а-о/д від 30.04.2015. Програма «Вокальний спів» реалізується в творчому об’єднанні (гуртку) «Ансамбль естрадної пісні «Веселка». Графік роботи: Вівторок: 14.15 – 15-35 поч. рівень 15.45 - 17.20 поч. рівень 17.25 - 19.00 осн. рівень Середа: 13.00 - 13.45 інд. поч.рів. 13.50 - 14.35 інд. поч.рів. 14.45 – 16.20 осн. рівень 16.30 – 18.15 вищий рівень Четвер: 14.15 - 15.35 поч. рівень 15.45 – 17.20 поч. рівень 17.25 - 19.00 вищий рівень Неділя: 10.00 – 11.40 осн. рівень 12.00 - 13.35 вищий рівень 13.40 - 14.25 інд.вищ. рів. 14.30 - 15.15 інд. осн. рів.
Читати далі
Вік: 7 - 15 роки
“Рукоділля” (Кременчуцький міський Будинок дитячої та юнацької творчості)
Декоративно-прикладна творчість – найдавніше мистецтво у світі. Його роль значна не тільки в естетичному вихованні дитини, але й у духовно-моральному її становленні.Програма "Рукоділля" спрямована на розвиток творчості та самовираження дитини черезознайомлення з традиційними і новими видами декоративно-прикладного мистецтва та способами обробки матеріалів, а саме: робота з папером різних видів, робота з нитками, ґудзиками та бісером, в’язання спицями, гачком тощо. Програма розрахована на роботу з дітьми віком від 7 до 15 років.Метою програми є ознайомлення дітей з різними видами рукоділля, створення сувенірної, побутової та інтер’єрної продукції, забезпечення умов для творчого розвитку дитини у процесі декоративної творчості.Основні завдання програми полягають у формуванні таких компетентностей:пізнавальної – забезпечує ознайомлення з поняттями та знаннями, що стосуються декоративно-прикладного мистецтва та з мистецькими надбаннями українського народу, його історією і традиціями;практичної – сприяє оволодінню навичками створення художнього образу, роботи з різними матеріалами, інструментами, техниками виготовлення предметних, інтер'єрних та сувенірних виробів;творчої – забезпечення формування творчих здібностей вихованців у процесі оволодіння видами декоративно-прикладного мистецтва, розвиток естетичних почуттів та смаків;соціальної - виховання позитивних якостей емоційно-вольової сфери: самостійності, наполегливості, працелюбства, доброзичливості та товариськості у ставленні до інших, вміння працювати в колективі. Програма затверджена Управлінням у справах сім'ї, дітей та молоді виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, наказ від 30.04.2015 № 38-а-о/д і реалізується у творчому об'єднанні (гуртку) "Чарівний клубок". Графік роботи гуртка: Пон., сер - 09.00 -12.00; Вт., чет. - 13.50 - 16.05; Сер. - 16.00 -18.30; Суб. - 11.00 -14.00
Читати далі
Вік: 7 - 11 роки
Програма “Декоративне рукоділля” (Кременчуцький міський Будинок дитячої та юнацької творчості)
Рукоділля – це цілий світ, що існує в історії людської культури вже багато століть. В ньому сплелися найрізноманітніші види художньої творчості.Навчальна програма «Декоративне рукоділля», яка реалізується у т/о «Майстриня», спрямована саме на розвиток у дітей естетичного сприйняття виробів декоративно-прикладного мистецтва, зокрема, макраме, аплікації, в’язання гачком, вишивки; знайомство з художніми та декоративними традиціями українського народу.Метою програми є створення умов для творчого розвитку дітей засобами різних видів та технік декоративно-прикладного мистецтва.Основні завдання програми:- ознайомлення з основами декоративно-прикладної творчості, оволодіння знаннями про види декоративно-ужиткового мистецтва, матеріали та інструменти;- формування вмінь та навичок роботи з різними матеріалами та інструментами, виготовлення виробів та виконання технологічних операцій;- формування творчої та самодостатньої особистості;- виховання поваги до звичаїв та традицій українського народу. Програма передбачає навчання в групах початкового та основного рівнів. Програму затверджено Управлінням у справах сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Кременчуцької міської ради наказом від 30.04.2015 року № 38-а-о/д Графік роботи: Пн, Ср - 14-00 – 15-35 Чт - 15-30 – 17-05 Нд - 9-30 – 12-05
Читати далі
Вік: 7 - 13 роки
Паперова пластика (Кременчуцький міський Будинок дитячої та юнацької творчості)
Папір – один з найдоступніших і найпопулярніших сучасних матеріалів, чудові декоративні якості якого давно оцінили майстри різних країн. Як матеріал для різних виробів, папір не можна зрівняти ні з чим, враховуючи його доступність, легкість в обробці та здатність зберігати надану форму. Найбільше відкриттів якостей паперу людина робить у дитинстві, коли вивчає різні види творчості, до яких належить і декоративно-ужиткове мистецтво.Мета програми – допомогти учням розвинути свої здібності, творче мислення, фантазію за допомогою конструювання об’ємних та напівоб’ємних форм із паперу шляхом його механічної обробки, а саме: складання, скручування, згинання, вирізування, прорізування, гофрування, зминання, склеювання, сплітання, тощо.Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:− пізнавальної: засвоєння знань з основних способів моделювання та конструювання з паперу;- практичної: формування вмінь і навичок роботи з папером; виготовлення моделей і художніх виробів у різних техніках, застосування основних прийомів роботи;- творчої: розвивати художні та творчі навички, заохочувати учнів до самореалізації та духовного самовдосконалення, пропагувати любов до краси та естетики;− соціальної: виховання моральних і духовних якостей, самостійності, наполегливості, працелюбності, доброзичливості, толерантності, відповідальності, тощо.Програма розрахована на хлопчиків і дівчаток віком від 6 до 12 років і реалізується у творчому об'єднанні (гуртку) "Шкіряна та паперова пластика". Програма затверджена Управлінням у справах сім'ї, дітей та молоді виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, наказ від 30.04.2015 № 38-а-о/д . Графік роботи гуртка: Понеділок, середа - 14:00 - 15:30
Читати далі
Вік: 11 - 17 роки
Програма “Декоративна обробка шкіри” (Кременчуцький міський Будинок дитячої та юнацької творчості)
Декоративна обробка шкіри – вид прикладного мистецтва, що є близьким для нас – українців. Ще з давніх-давен в Україні створювалися красиві, майстерно виконані вироби зі шкіри – пояси, сумки, прикраси тощо. Не загубився цей чудовий промисел і в наш час. Він постійно розвивається, набуває нового змісту та нових форм. Прийоми створення виробів зі шкіри, останнім часом, знаходять застосування в різних галузях діяльності людини: архітектурі, дизайні одягу та інтер'єру. Мистецтво створення декоративних виробів зі шкіри дає широкі можливості для розвитку творчих здібностей дітей, знайомить з національною спадщиною художньої обробки шкіри.Навчальна програма "Декоративна обробка шкіри" включає вивчення і оволодіння прийомами роботи зі шкірою і реалізується у гуртку художньо-естетичного напряму, декоративно-ужиткового профілю "Шкіряна та паперова пластика". Програма спрямована на хлопчиків і дівчаток віком від 10 до 16 років.Мета програми – долучити дітей до мистецтва декоративної обробки шкіри через ознайомлення з історичними аспектами та розвитком цього мистецтва в Україні і світі, його сучасними тенденціями, створення необхідних умов для опанування навичками і вміннями виготовлення декоративних виробів зі шкіри у різних техніках.Для досягнення поставленої мети вирішуються наступні завдання:- розкриття особливостей художньої обробки шкіри як окремого видудекоративно-прикладного мистецтва;- освоєння різноманітних технік та прийомів роботи зі шкірою;- виготовлення виробів зі шкіри для практичного використання в побуті(картини, прикраси, сувеніри, футляри для мобільних телефонів, тощо);- осмислення ролі цього виду декоративно-прикладного мистецтва уформуванні предметного середовища людини;- формування художнього-естетичного смаку гуртківців.Програма розрахована на поетапне засвоєння матеріалу, принцип побудови програми – від простого до складного.Програма передбачає 3 роки навчання у групах основного рівня по 5 год. на тиждень, 180 год. на рік.Теоретичні заняття чергуються із практичною роботою, якій надається значна перевага. У процесі навчання використовуються різні методи та форми проведення занять: бесіда, розповідь, пояснення, демонстрація, виставки, які сприяють формуванню та розвитку світогляду дітей, їх пізнавальних, розумових та фізичних сил, розширенню загального та технічного кругозору.Під час навчання гуртківці засвоюють знання з композиційної побудовивиробу,опановують вміння розробляти конструктивні та декоративні елементи зі шкіри, вчаться працювати з відповідними інструментами та засвоюють різноманітні техніки роботи зі шкірою.Вони отримують знання про взаємозв'язок матеріалу, форми і декоруванняхудожніх виробів, поняття про ритм, рапорт, симетрію, асиметрію, кольоровугармонію. Програма інтегрує знання дітей з народознавства, креслення,образотворчого мистецтва, трудового навчання.Вихованцям надається можливість проявити свої творчі здібності при вивченні кожної теми і виконанні практичних робіт.Основними формами оцінювання роботи гуртківців є їхня участь у різних акціях, виставках, конкурсах, майстер-класах,тощо. Як правило, гуртківці готуються до творчого звіту із демонстрацією своїх виробів.Виставки виробів вихованців – є ефективним засобом пропаганди дитячої майстерності та популяризації роботи творчого об’єднання. Програма затверджена Управлінням у справах сім'ї, дітей та молоді виконавчого комітету Кременчуцької міської ради , наказ від 30.04.2015 №38-а-о/д Графік роботи гуртка: понеділок - 15:30 - 18:30, середа - 15:30 - 17:30
Читати далі