Комунальний заклад культури Кременчуцька дитяча музична школа №3 ім. М.М.Колачевського

Комунальний заклад культури Кременчуцька дитяча музична школа №3 ім. М.М.Колачевського є закладом спеціалізованої мистецької освіти сфери культури, який надає початкову мистецьку освіту. Школа є закладом позашкільної освіти сфери культури і здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про культуру», інших законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства культури України, рішень засновників школи, у тому числі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, прийнятих в межах їх повноважень, визначених законами України, а також Положенням про мистецьку школу, власним статутом. Школа організовує освітній процес за освітніми програмами елементарного, середнього (базового) та поглибленого підрівнів початкової мистецької освіти та за загальним мистецьким та початковим професійним спрямуваннями. Початкова мистецька освіта може здобуватися одночасно із здобуттям дошкільної, повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, а також незалежно від здобуття рівня освіти.

Компетентності, здобуті за освітніми програмами початкової мистецької освіти, можуть враховуватися та визнаватися на відповідному рівні формальної освіти. У школі створено 4 відділи:

- фортепіанний;

- народних іструментів;

- оркестровий;

- естрадний, музично-теоретичних дисциплін.

Учні Школи, за власним бажанням, можуть навчатися на музичних інструментах: фортепіано,  баян,  акордеон,  домра,  балалайка,  гітара,  скрипка,  духові інструменти (мідні та дерев'яні),  ударні інструменти, сольний спів (академічний, народний та естрадний).

Тривалість занять у Школі визначається освітньою програмою, типовими навчальними планами і програмами, затвердженими Міністерством культури України і становить – 45 хвилин.

Школа працює за розкладом з 07:30 до 20:30 шість днів на тиждень, вихідний день - неділя. Термін навчання - 6 - 8 років відповідно до типових навчальних планів і програм, затверджених Міністерством культури України. Учні, які у повному обсязі виконали освітню програму та продемонстрували досягнення передбачених нею навчальних результатів, отримують свідоцтво про початкову мистецьку освіту за встановленою формою, яке надає право на вступ до вищих мистецьких навчальних закладів.

Контакти:

Запропоновані програми:

Вік: 6 - 17 роки
Програма „Духові інструменти (мідні та дерев’яні)“ (Кременчуцька дитяча музична школа №3 ім. М.М. Колачевського”)
Програма „Духові інструменти (мідні та дерев'яні)“ забезпечує загальні навчально-виховні положення музичної педагогіки і вирішує завдання як загальноестетичного, так і професійного виховання учнів. Програма передбачає навчання 6 та 8 років. Вибір строку навчання залежить від віку учня, рівня його музичної підготовки, бажання дитини та її батьків. На навчання предмета „Духові інструменти (мідні та дерев'яні)“ типовим навчальним планом відводиться 2 академічні години на тиждень. Згідно типового навчального плану учень відвідує: Сольфеджіо – 1 година на тиждень, Музична література - 1 година на тиждень, Ансамбль духових інструментів - 1 година на тиждень. Основною формою роботи є урок. Індивідуальна форма занять створює необхідні умови для розвитку учня. Основною формою роботи є урок. Індивідуальна форма занять створює необхідні умови для розвитку учня. За детальною інформацією щодо часу проведення уроків звертайтеся за телефонами 75-89-75, 067-579-06-50.
Читати далі
Вік: 6 - 17 роки
Програма „Ударні інструменти“ (Кременчуцька дитяча музична школа № 3 ім. М.М.Колачевського)
Програма „Ударні інструменти“ забезпечує загальні навчально-виховні положення музичної педагогіки і вирішує завдання як загальноестетичного, так і професійного виховання учнів. Програма передбачає навчання 6 та 8 років. Вибір строку навчання залежить від віку учня, рівня його музичної підготовки, бажання дитини та її батьків. На навчання предмета „Ударні інструменти“ типовим навчальним планом відводиться 2 академічні години на тиждень. Згідно типового навчального плану учень відвідує: Сольфеджіо – 1 година на тиждень, Музична література - 1 година на тиждень. Основною формою роботи є урок. Індивідуальна форма занять створює необхідні умови для розвитку учня. Основною формою роботи є урок. Індивідуальна форма занять створює необхідні умови для розвитку учня.За детальною інформацією щодо часу проведення уроків звертайтеся за телефонами 75-89-75, 067-579-06-50.
Читати далі
Вік: 6 - 17 роки
Програма „Сольний спів (академічний, народний, естрадний)“ (Кременчуцька дитяча музична школа №3 ім. М.М.Колачевського)
Програма „Сольний спів (академічний, народний, естрадний)“ забезпечує загальні навчально-виховні положення музичної педагогіки і вирішує завдання як загальноестетичного, так і професійного виховання учнів. Програма передбачає ознайомлення із кращими зразками класичної та естрадної музики, ознайомлення і навчання з автентичною українською народною піснею. Практична участь у роботі професійного народного хору. Програма передбачає навчання 6 та 8 років. Вибір строку навчання залежить від віку учня, рівня його музичної підготовки, бажання дитини та її батьків. На навчання предмета „Сольний спів (академічний, народний, естрадний)“ типовим навчальним планом відводиться 2 академічні години на тиждень. Згідно типового навчального плану учень відвідує: Сольфеджіо – 1 година на тиждень, Музична література - 1 година на тиждень, Хор – 1 година на тиждень. Основною формою роботи є урок. Індивідуальна форма занять створює необхідні умови для розвитку учня.За детальною інформацією щодо часу проведення уроків звертайтеся за телефонами 75-89-75, 067-579-06-50.
Читати далі
Вік: 6 - 17 роки
Програма „Музичний інструмент синтезатор (клавішний)“ Кременчуцька дитяча музична школа №3 ім. М.М.Колачевського)
Програма „Музичний інструмент синтезатор (клавішний)“ передбачає навчити учнів гри на синтезаторі, розвинути їх здібності, вміння імпровізувати, складати власні композиції. Важливе значення має виховання гри по слуху, вміння акомпанувати та грати в ансамблі, оркестрі, вільно володіти цифровою та нотною грамотою. Навчання на синтезаторі у музичній школі поки що не має продовження курсу у вищих навчальних закладах. Строк навчання 5 (6) років. Учні, які мають відповідну підготовку у класах фортепіано, можуть починати курс навчання гри на синтезаторі з 2-го, або більш старших класів школи. Згідно типового навчального плану учень відвідує: Сольфеджіо – 1 година на тиждень, Музична література - 1 година на тиждень, Оркестр народних інструментів - 1 година на тиждень. Основною формою роботи є урок. Індивідуальна форма занять створює необхідні умови для розвитку учня. За детальною інформацією щодо часу проведення уроків звертайтеся за телефонами 75-89-75, 067-579-06-50.
Читати далі
Вік: 6 - 17 роки
Програма „Музичний інструмент домра (українська чотириструнна)“ (Кременчуцька дитяча музична школа №3 ім. М.М.Колачевського)
Програма „Музичний інструмент домра (українська чотириструнна)“ забезпечує загальні навчально-виховні положення музичної педагогіки і вирішує завдання як загальноестетичного, так і професійного виховання учнів. Програма передбачає навчання 6 та 8 років. Вибір строку навчання залежить від віку учня, рівня його музичної підготовки, бажання дитини та її батьків. На навчання предмета „Музичний інструмент домра (українська чотириструнна)“ типовим навчальним планом відводиться 2 академічні години на тиждень. Згідно типового навчального плану учень відвідує: Сольфеджіо – 1 година на тиждень, Музична література - 1 година на тиждень, Оркестр народних інструментів - 1 година на тиждень. Основною формою роботи є урок. Індивідуальна форма занять створює необхідні умови для розвитку учня. За детальною інформацією щодо часу проведення уроків звертайтеся за телефонами 75-89-75, 067-579-06-50.
Читати далі
Вік: 6 - 17 роки
Програма „Музичний інструмент баян, акордеон“ (Комунальний заклад культури Кременчуцька дитяча музична школа №3 ім. М.М.Колачевського)
Програма „Музичний інструмент баян, акордеон“ забезпечує загальні навчально-виховні положення музичної педагогіки і вирішує завдання як загальноестетичного, так і професійного виховання учнів. Згідно затвердженого Типового навчального плану учень відвідує: Сольфеджіо – 1 година на тиждень, Музична література - 1 година на тиждень, Оркестр народних інструментів - 1 година на тиждень. Програма передбачає навчання 6 та 8 років. Вибір строку навчання залежить від віку учня, рівня його музичної підготовки, бажання дитини та її батьків. На навчання предмета „Музичний інструмент баян, акордеон“ типовим навчальним планом відводиться 2 академічні години на тиждень.Основною формою роботи є урок. Індивідуальна форма занять створює необхідні умови для розвитку учня. За детальною інформацією щодо часу проведення уроків звертайтеся за телефонами 75-89-75, 067-579-06-50.
Читати далі
Вік: 6 - 17 роки
Програма „Музичний інструмент гітара“ (Кременчуцька дитяча музична школа № 3 ім. М.М.Колачевського)
Програма „Музичний інструмент гітара“ забезпечує загальні навчально-виховні положення музичної педагогіки і вирішує завдання як загальноестетичного, так і професійного виховання учнів. Програма передбачає навчання 6 та 8 років. Вибір строку навчання залежить від віку учня, рівня його музичної підготовки, бажання дитини та її батьків. На навчання предмета „Музичний інструмент гітара“ типовим навчальним планом відводиться 2 академічні години на тиждень. Згідно типового навчального плану учень відвідує: Сольфеджіо – 1 година на тиждень, Музична література - 1 година на тиждень, Оркестр народних інструментів - 1 година на тиждень. Основною формою роботи є урок. Індивідуальна форма занять створює необхідні умови для розвитку учня. За детальною інформацією щодо часу проведення уроків звертайтеся за телефонами 75-89-75, 067-579-06-50.
Читати далі
Вік: 6 - 17 роки
Програма „Музичний інструмент скрипка“ (Кременчуцька дитяча музична школа №3 ім. М.М.Колачевського)
Програма „Музичний інструмент скрипка“ забезпечує загальні навчально-виховні положення музичної педагогіки і вирішує завдання як загальноестетичного, так і професійного виховання учнів. Програма передбачає навчання 6 та 8 років. Вибір строку навчання залежить від віку учня, рівня його музичної підготовки, бажання дитини та її батьків. На навчання предмета „Музичний інструмент скрипка“ типовим навчальним планом відводиться 2 академічні години на тиждень. Згідно типового навчального плану учень відвідує: Сольфеджіо – 1 година на тиждень, Музична література - 1 година на тиждень, Ансамбль скрипалів - 1 година на тиждень. Основною формою роботи є урок. Індивідуальна форма занять створює необхідні умови для розвитку учня. За детальною інформацією щодо часу проведення уроків звертайтеся за телефонами 75-89-75, 067-579-06-50.
Читати далі
Вік: 6 - 17 роки
Програма „Музичний інструмент фортепіано“ (Кременчуцька дитяча музична школа №3 ім. М.М. Колачевського)
Програма „Музичний інструмент фортепіано“ забезпечує загальні навчально-виховні положення музичної педагогіки і вирішує завдання як загальноестетичного, так і професійного виховання учнів. Програма передбачає навчання 6 та 8 років. Вибір строку навчання залежить від віку учня, рівня його музичної підготовки, бажання дитини та її батьків. На навчання предмета „Музичний інструмент фортепіано“ типовим навчальним планом відводиться 2 академічні години на тиждень. Згідно затвердженого Типового навчального плану, учень відвідує: Сольфеджіо – 1 година на тиждень, Музична література - 1 година на тиждень, Хор - 1 година на тиждень. Основною формою роботи є урок. Індивідуальна форма занять створює необхідні умови для розвитку учня. За детальною інформацією щодо часу проведення уроків звертайтеся за телефонами 75-89-75, 067-579-06-50.
Читати далі