Комунальний заклад Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку “Зоряний”

Провідною діяльністю закладу є оздоровлення та відпочинок дітей.  З 2018 року на базі закладу успішно діють студії дитячого розвитку та дозвілля на безоплатній основі.

Медіа-центр «Зоряний TV» створює умови для розвитку природних нахилів творчих здібностей та особистісних якостей учнівської молоді, підвищення загально-культурного рівня та формування елементів професійної майстерності студійців.

Студія лідера «Step by Step» створює умови для самореалізації учнівської молоді, залучення її до участі у прийняті можливих рішень.

Філія «Центр підвищення працівників дитячих закладів оздоровлення та відпочинку «Зоряний небосхил» комунального закладу «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зоряний» запрошує активну учнівську та студентську молодь. Метою діяльності Центру є методичне забезпечення системи дитячого оздоровлення та відпочинку, організація методичної роботи, фахової курсової підготовки та атестації, професійного рівня працівників дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, розвиток їхнього творчої ініціативи.

Запропоновані програми:

Вік: 8 - 15 роки
Програма “Основи журналістики”. Медіа-центр «Зоряний TV» (Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку “Зоряний” м. Кременчук)
Наука та засоби масової комунікації здійснюють доцільний вплив лише в тому випадку, коли школярі та студенти не тільки сприймають інформацію, критично ставляться до неї, а ще й грамотно працюють з нею, тобто за умов формування медіакомпетентності та інформаційної культури особистості. Тому в основу навчання покладено науково-комунікативний метод, що забезпечує ефективне засвоєння норм сучасної української літературної мови, засобів масової комунікації та практичне їх застосування через дослідницьку зорієнтованість навчально-наукової діяльності від невеликого за обсягом реферативного огляду наукової проблеми до подальшого поглибленого аналізу її у межах виконання науково-дослідницької роботи та проведення самостійних наукових досліджень і захисту науково-дослідницьких робіт. Для учнівської молоді медіа-центру «Зоряний TV» кроки в науці починаються з етапу наукової творчості. Це – художньо-образна основа діяльності мислення: інтуїція, уява, асоціативні здібності, методи та прийоми першого наукового пізнання. Теоретичні дослідження для старшокласників є найважливішою складовою в системі не тільки пошуку нових наукових знань, а ще й при визначенні теми свого наукового дослідження. Програма складена на основі програми "Журналістика", що рекомендована МОН (лист від 14.07.2017 №1/11-7076). Програма погоджена начальником управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради (Наказ №164-о/д від 29.12.2018 р.) Графік роботи: 1 група ср. 17.30-19.30   сб. 16.40-19.10 2 група пн. 17.00-19.00 пт. 17.00-19.30 3 група ср. 15.20-17.20 сб. 16.40-19.10 4 група пн. 14.50-16.50 пт. 14.50-16.50
Читати далі
Вік: 14 - 17 роки
Програма “Зростаю. Розвиваюсь. Змінююсь”. Студія лідера «Step by Step» (Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку “Зоряний” м. Кременчук)
Особливо важливим періодом у процесі соціалізації є підлітковий вік. Це початок формування вже відносно самостійних поглядів, оцінок, стійкої системи понять, суджень, про навколишній світ та про себе і своє місце у світі. У цей період формується серцевина моральності кожного громадянина держави. Здатність і готовність виступити в ролі активного та свідомого члена суспільства може бути розвинута в особистості, якщо вона буде відповідальна за вирішення проблемної ситуації, особливо на рівні прийняття рішень. У підлітковому віці це, насамперед, вирішення певних проблем громади, участь у громадському житті, учнівському самоврядуванні, яке вирішує такі завдання: стимулювання інтересу учнів до навчання, трудової і громадської діяльності; створення конкретних умов і ситуацій для виявлення і розвитку здібностей учнів, для виховання суспільно значущих розумових, вольових та моральних якостей особистості; створення умов і механізмів для самовиховання і самознаходження особистості, яка формується, побудови її життєвих планів і перспектив. Таким чином, виховання життєздатного покоління, становлення молоді як творчої сили суспільства неможливе без її практичної самодіяльності, самостійності, самоврядування, без розвитку лідерства. Програма погоджена начальником управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради від 29.12.2018 р. №164-о/д. Графік роботи 1 група: вт. - 16.30 - 18.30; сб. - 09.00 - 11.00 2 група: чт. - 16.30 - 18.30; сб. - 11.15 - 13.15
Читати далі