Клуб юних моряків “Гардемарин” Кременчуцької міської ради Полтавської області

 Основними напрямками діяльності клубу юних моряків "Гардемарин" є профорієнтаційний, військово-патріотичний, дозвіллєво-розважальний, що передбачає залучення вихованців до активної діяльності з вивчення морських професій. Головною метою клубу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття позашкільної освіти, надання дітям та юнацтву практичних вмінь та навичок з морської справи відповідно до індивідуальних інтересів, задоволення потреб особистості в творчій самореалізації та професійному самовизначенні. Клуб здійснює навчання, виховання учнів, слухачів у позаурочний на позанавчальний час.

Діють такі гуртки:

• "Судноводій вітрильного судна ЯЛ - 6";

• "Юний судноводій - судномеханік";

• "Основи медичних знань у корабельно-шлюпкових походах";

• "Хмарні сервіси в судоходінні";

• "Sea Wey": морський розмовний курс".

В літній період вихованці клубу (близько 100 чоловік) проходять корабельно-шлюпкову практику під час походів по р. Дніпро.

Контакти:

Запропоновані програми:

Вік: 12 - 16 роки
Програма “Sea way; морський розмовний курс”(Клуб юних моряків “Гардемарин” м. Кременчук)
У сучасному соціокультурному просторі життя успішної особистості передбачає досконале володіння не лише рідною, а й іноземною мовою. Програма гуртка "Sea way; морський розмовний курс" побудована на основі особистісно-орієнтованого та компетентнісного підходів і реалізується в гуртку дослідно-експериментального напряму. Зміст гурткової роботи передбачає поглиблення знань із предмета; формування умінь і навичок науково-дослідницької діяльності вихованців; розвиток їх навчально-творчих здібностей; самовдосконалення, самореалізацію, самовизначення щодо майбутньої професії. Програма розрахована на два роки вищого рівня навчання. Вікова орієнтація програми - діти 12-16 років. Програма складена у контексті самореалізаційної діяльності на основі програми "Англійська мова" Токаренко Л.В. за загальною редакцією Н.І. Савенко та О.В.Биковської, рекомендованої Міністерством освіти і науки України (лист МОН України від 11.11.2014 №1/11-17866) та адаптована до конкретних освітніх умов клубу юних моряків "Гардемарин". Реалізація даної програми у практичній роботі клубу надасть змогу сформувати у вихованців основи додаткових фахових умінь юного судноводія. Навчальна програма погогджена з міським науково-методичним центром Кременчуцької міської ради протокол від 16.02.2018 №3 директором Никифоренко О.М. та затверджена начальником управління у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Заводчіковою Н.Г. Графік роботи гуртка: понеділок - 16.30-19.00 середа - 16.30-19.00 п'ятниця - 16.15-18.45
Читати далі
Вік: 16 - 17 роки
Програма “Юний судноводій-судномеханік” (Клуб юних моряків “Гардемарин” м. Кременчук)
Гуртки "Юний судноводій-судномеханік" працюють в усіх клубах юних моряків України. Ця програма призначена для навчання в клубі юних моряків "Гардемарин" м. Кременчука. Вихованцям гуртка "Юний судноводій-судномеханік" надається можливість познайомитися з типами двигунів внутрішнього згорання як вітчизняного, так і закордонного виробництва. Програма погоджена начальником управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради А.І. Макаровим та затверджена директором КЮМ "Гардемарин" В.М. Вілівчуком 15 січня 2019 р. Після закінчення навчання вихованці, що пройшли навчання по затвердженій програмі складають іспит і отримують свідоцтва "Юний судноводій-судномеханік". Вівторок 17.00-19.30 Середа 17.00-19.30 Четвер 17.00-19.30 П'ятниця 17.00-19.30
Читати далі
Вік: 12 - 15 роки
Програма гуртки “Судноводій вітрильного судна ЯЛ-6″(Клуб юних моряків Гардемарин м. Кременчук)
Гуртки "Судноводій вітрильного судна ЯЛ-6" працюють в усіх клубах юних моряків України. Навчаючись у цьому гуртку вихованці вивчають основи морської справи, знайомляться з морськими професіями, роботою моряка в сучасних умовах, знайомляться з устроєм судна, теорією його побудови. Програма гуртка дає змогу ознайомитись з усім комплексом знань, які потрібні судноводію для успішного проведення судноплавства. Програма затверджена 15.01.2019 директором клубу юних моряків Вілівчуком В.М. і погоджена начальником управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Макаровим А.І. Зміст програми розподілений на 3 роки і відповідає основному рівню навчання. Графік роботи початку курсів: 1 рік - Шмигора О.В. понеділок 16.30-19.00  середа 16.30-19.00 четвер 16.30-19.00 п'ятниця 16.30-19.00 1 рік - Фастовський Я.Б. вівторок 16.30-19.00 середа 17.00-19.30 четвер 16.30-19.00 п'ятниця 17.00-19.30 2 рік - Скальський О.В. понеділок 17.00-19.30 вівторок 17.00-19.30  четвер 17.00-19.30 п'ятниця 17.00-19.30  Стукалов С.В. понеділок 17.00-19.30 вівторок 17.00-19.30 четвер 17.00-19.30 п'ятниця 17.00-19.30 3 рік - Заніздра В.В. понеділок 16.30-19.00 вівторок 16.30-19.00 середа 16.30-19.00 четвер 16.30-19.00
Читати далі
Вік: 13 - 15 роки
Програма “Хмарні сервіси в судоходінні” (Клуб юних моряків м. Кременчук)
Застосування інформаційно-комунікаційних технологій змінює весь процес навчання. Навчальна програма "Хмарні сервіси в судоходінні" передбачає реалізацію у гуртку науково-технічного напряму інформаційно-технічного профілю позашкільних , загальноосвітніх та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації та орієнтована на навчання дітей віком від 12 до 14 років. Програма складена на основі програми  "Хмарні сервіси Office 365" для учнів 5, 6, 7, 8 класів загальноосвітніх навчальних закладів", автори к.пед.н. Литвинова С.Г., Абросімова Г.С. (лист ПТЗО від 29.12.2014 №14.1/12-Г-1992) та "Цікава інформатика" початковий та основний рівні (лист ІМЗО від 18.07.2017 №21.1/12-Г-403). Навчальна програма затверджена директором клубу юних моряків "Гардемарин" Вілівчуком В.М. та погоджена начальником управління у справах сімей та дітей міськвиконкомом Заводчіковою Н.Г. 16.02.2018р. Навчальна програма передбачає 1 рік навчання за основним рівнем. В основу програми покладено положення компетентісного та діяільнісного підходів та основні вимоги державного стандарту базової і повуної середньої освіти (освітня галузь - "Інформатика"). Новітні технології такі, як веб, віртуальні, хмарні радикальним чином змінюють імідж навчальних закладів, навчально-виховний процес, природу освіти та її доступність. Понеділок 16.15-18.45 Середа 16.15-18.45 П'ятниця 16.15-18.45
Читати далі
Вік: 13 - 15 роки
Програма “Основи медичних знань у корабельно-шлюпкових походах” (Клуб юних моряків м. Кременчук)
Програма "Основи медичних знань у корабельно-шлюпкових походах" обумовлена необхідністю формування у вихованців знань у галузі медицини, умінь і навичок їх використання під час плавальної практики та перебування в таборі праці та відпочинку "Юнга" (корабельно-шлюпковому поході). Держава несе відповідальність перед людиною за свою діяльність і зобов'язана ефективно вирішувати завдання виховання здорового покоління. Освіта і здоров'я - взаємодоповнюючі компоненти успішного повсягденного буття дітей та підлітків. Тому необхідність розгалуження у системі позашкільної освіти гуртків оздоровчого напрямку є актуальною і належить до пріоритетних напрямків сучасної освітньої системи України. Програмний матеріал, що реалізується систематично і послідовно з поступовим ускладненням, за висхідною лінією, відповідає основному рівню навчання та розподілений на 3 роки. Навчальна програма затверджена начальником управління у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Заводчіковою Н.Г. і погоджена міським науково-методичним центром виконавчого комітету Кременчуцької міської ради директором Никифоренко О.М. Протокол від 16.02.2018 №3. Понеділок 16.15-18.45 Вівторок 16.15-18.45 Середа 16.15-18.45
Читати далі