Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 33 Кременчуцької міської ради Полтавської області

Головною метою закладу освіти є створення сприятливих умов для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини, формування її життєвої компетентності, розвитку в неї ціннісного ставлення до людей, самої себе, природи, культури, світу. Організація освітнього процесу здійснюється за освітньою програмою для дітей від двох до семи років «Дитина», відповідно до Базового компонента дошкільної освіти.

Одним із пріоритетних завдань, які стоять перед колективом є удосконалення умов для організації театральної діяльності як основи мовленнєвого розвитку дошкільників.

В дошкільному навчальному закладі для вихованців на безоплатній основі працює театральний гурток "Маленькі актори".

Контакти:

Запропоновані програми:

Вік: 3 - 6 роки
Програма гуртка “Маленькі актори” (Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 33)
Мета програми – створення умов для особистісного зростання вихованців, розвитку їх творчого потенціалу, виховання духовно збагаченої компетентної особистості. Завдання: - дати дітям знання з елементарних основ театрознавства (особливості професії актора, види театральних ляльок, правила поведінки в театрі), основ сценографії (виготовлення декорацій, ляльок та атрибутів) та ляльководіння; - заохочувати дітей до участі у театралізованих іграх та лялькових виставах, спонукати до відтворення літературних текстів напам`ять, розуміти мораль літературного твору, що театралізується, виявляти власне ставлення до героїв та їхніх вчинків; - формувати виразне та дикційно чисте сценічне мовлення, заохочувати бажання дітей підтримувати партнера, допомагати йому, доброзичливо з ним спілкуватися, вступати в діалог. Розвивати артистичність, творчість, емоційність. Робота гуртка здійснюється на базі освітньої Програми для дітей від двох до семи років "Дитина", рекомендованої Міністерством освіти і науки України лист МОН України № 1/11-16163 від 09.11.2015 р. Графік роботи театрального гуртка "Маленькі актори" ДНЗ № 33 понеділок-п'ятниця  з 15.12 по 17.00
Читати далі