Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 46 Кременчуцької міської ради Полтавської області

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №46 – освітній заклад загального типу, в якому працює 8 груп. Педагоги груп раннього віку працюють за освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років “Дитина”, а педагоги садових груп – за комплексною освітньою програмою “Дитина в дошкільні роки”. Головними напрямками роботи педагогічного колективу є забезпечення своєчасного та ефективного мовленнєвого розвитку дітей як засобу спілкування, пізнання та самовираження та вдосконалення роботи з реалізації ефективних форм оздоровлення та фізичного виховання дошкільнят.

Для вихованців на безоплатній основі працює гурток з вивчення англійської мови «Розмовляємо англійською».

Контакти:

Запропоновані програми:

Вік: 6 роки
Програма “Граючись, учимось. Англійська в рухах дітей старшого дошкільного віку” (Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 46 м. Кремечук)
У глобалізованому суспільстві особливо важливого значення набувають засоби комунікації. Усе актуальнішою стає проблема вивчення іноземних мов як найпотужнішого комунікативного засобу. Досвід доводить, що цей процес слід починати з раннього дитинства й у межах інноваційних технологій. Психологічна та дидактична наука спрямовує методико-лінгвістичний процес на вивчення дітьми іноземної мови відповідно до новоутворень сенситивних періодів їхнього розвитку.Щодо дошкільників, то слід зважити на їхній інтенсивний фізіологічний та психологічний розвиток, який реалізовується в грі як провідному виді діяльності .У дошкільному віці в дітей формуються психологічні новоутворення, пов язані з їхньою руховою активністю та лінгвістичною діяльністю. Гра як провідний тип діяльності на цьому етапі дає змогу забезпечувати інтенсивний розвиток дитини в руховій навчально-пізнавальній діяльності. Що раніше починається адекватне розвитку дитини грамотне навчання, то кращий буде подальший її інтелектуальний потенціал.Органічне поєднання інтелектуально-лінгвістичної діяльності дитини з інтенсивним розвитком її рухово-кінестетичної сфери обгрунтовується теорією асоціативного засвоєння. Під час навчання дітей англійській мові реалізовується метод асоціативних символів (МАС),в основу якого покладено імітаційну рухову діяльність,максимально наближену до реальності. При цьому дитина пізнає світ у живому слові, спілкуванні, грі, оскільки мовний матеріал вона сприймає через усі аналізатори: зорові, слухові, мовленнєво-моторні й рухові.Робота гуртка здійснюється за програмою “Граючись, учимось. Англійська в рухах дітей старшого дошкільного віку ”,Гунько С.В.,Гусак Л.С.,Коновалюк З.В.,Крутова О.І.,Лещенко З.Б. ,схваленої для використання в дошкільних навчальних закладах , лист ІМЗО № 21.1/12- Г-727 від 01.11.2017 р. Графік роботи гуртка з англійської мови "Розмовляємо англійською” ДНЗ №46 понеділок – 15.12 – 16.06 вівторок – 15.12 – 16.06 середа – 15.12 – 16.06 четвер – 15.12 – 16.06 п'ятниця - 15.12 – 16.06
Читати далі