Мови

Вивчення англійської та польської мови для впевненого майбутнього (рівні володіння від А1 до С2), освітній центр “Інша Освіта”

(0)
  • Рід діяльності: Інші програми для дітей і молоді
  • Сфери діяльності та види: Мови
  • Вік учасників: 6 - 17 роки
  • Ціна: 800.00 UAH за місяць
Програма акредитована
Ця програма розробляє наступні компетентності

Програма призначена для створення максимально комфортних умов, які дозволяють вихованцям молодшого, середнього та старшого віку успішно пристосуватися до нових вимог сучасного життя, до особистісних і професійних якостей людини – рівня соціальної підготовки, творчих здібностей у оволодінні іноземною мовою (англійською та польською).

Програма не дублює відповідні розділи програми початкової та старшої школи, використовуючи інноваційні, передові та кращі світові практики та нові підходи до вживання методик у викладанні навчального матеріалу, введення нових технологій та форм контролю.

Програма розроблена як спеціальний курс, який покликаний вирішувати такі питання:

-формування розуміння значення іноземної мови в суспільстві, залучення вихованців до діалогу культур;

виховання толерантного ставлення до інших культур;

-виховання культури спілкування;

-розширення світогляду;

-розвиток мовленнєвих, інтелектуальних і пізнавальних здібностей;

-розвиток бажання до подальшого самовдосконалення у галузі володіння іноземною мовою;

-розвиток ключових компетентностей, які сприяють оволодінню соціальними досвідом, навичками життя й практичної діяльності в суспільстві;

-формування інформаційної компетентності, компетентності навчання, -саморозвитку й самоосвіти.

Тривалість заняття – 1 астрономічна година (60 хвилин).

Програма не обмежує самостійності і творчої ініціативи керівника гуртка, передбачаючи гнучкість у відборі та розподілі навчального матеріалу відповідно до потреб вихованців, обраних засобів навчання.

Розклад роботи груп (попередньо, інформація може змінюватися):

Польська мова

понеділок, середа з 18:00 до 19:00

вівторок, четвер з 18:00 до 19:00

понеділок, середа з 19:00 до 20:00

Англійська мова

Понеділок, середа з 18:00 до 19:00

Вівторок, четвер з 18:00 до 19:00

Понеділок, середа з 19:00 до 20:00

Програма є переможцем Конкурсу програм з позашкільної (неформальної) освіти для дітей та молоді у м. Кременчуці

Щомісяця, протягом 2020-2021 навчального року, здійснюється відшкодування за навчання за рахунок коштів  міського бюджету в розмірі 250 гривень.

Коментарі

Ця програма розробляє наступні компетентності

Компетенції ініціативності та креативності

Компетенції вчитися засвоювати знання

Комунікативні компетенції

Компетенції пізнання

Особисті компетенції

Соціальні компетенції