Інше

Програма “Юний патріот” (Кременчуцький ліцей №25 “Гуманітарний колегіум”)

(0)
  • Рід діяльності: Гурток
  • Сфери діяльності та види: Інше
  • Вік учасників: 12 - 15 роки
  • Ціна: Безкоштовно
Програма акредитована
Ця програма розробляє наступні компетентності

Сьогодні в умовах змін соціального, економічного і політичного життя України постала проблема радикальної перебудови у сфері виховання. Державна національна доктрина визначила головну мету національного виховання на сучасному етапі — це передача молодому поколінню соціального досвіду, багатства духовної культури народу, його національної ментальності, своєрідності світогляду і на цій основі формування особистісних рис громадянина України: національної свідомості, розвинутої духовності, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, фізичної, екологічної культури, розвиток індивідуальних здібностей, таланту.

Метою навчальної програми є формування ключових компетентностей особистості засобами козацько-лицарського виховання.

Основні завдання роботи полягають у формуванні:

- пізнавальної компетентності, спрямованої на опанування вихованцями знаннями з історії українського козацтва; оволодіння поняттями українознавства, народознавства, людинознавства, козакознавства, козацькими науками і мистецтвом, характерництвом, козацькою психологією тощо;

- практичної компетентності, спрямованої на практичне застосування козацьких знань - народної медицини, астрономії, агрономії, метеорології, кулінарії, а також пізнання сутності й особливостей козацької ідеології, філософії, світогляду, моралі, етики, характеру, правосвідомості як вищих виявів українського національного духу;

- творчої компетентності, спрямованої на формування стійкого інтересу до занять, потреби у самореалізації та духовному самовдосконаленні; розвиток творчих здібностей та умінь, системного та логічного мислення, здатності 2 проявляти творчу ініціативу, а також на здобуття, підвищення й збагачення у вихованців досвіду власної діяльності, здатності генерувати ідеї, висувати гіпотези, розвивати асоціативне мислення, здатності бачити протиріччя та фантазувати, переносити знання та вміння у нові ситуації, формувати незалежність суджень, критичного мислення;

- комунікативної компетентності, спрямованої на досягнення високого рівня освіченості й вихованості, відповідальності й чесності; формування ціннісного ставлення до себе та інших; виховання працелюбства, розвиток уміння самостійного пошуку вирішення проблем, здатності застосовувати у конкретному спілкуванні знання мови, навички роботи у групі;

- соціальної компетентності, спрямованої на розвиток у вихованців моральних і духовних якостей особистості, громадської позиції, національної свідомості, належності до рідної землі, народу, здатності до самореалізації та самоорганізації; формування доброзичливості, толерантності (терпимості до чужих поглядів, вірувань, політичних уподобань або поведінки), негативного ставлення до будь-яких форм насильства, поваги до людського життя як найвищої цінності, соціальної активності, готовності до участі в процесах державотворення, розбудові громадянського суспільстві, патріотизму, відданості у служінні Батьківщині, мовної культури.

Навчальна програма гуртка військово-патріотичного напрямку (козацько- лицарського виховання "Джура"), (Схвалено комісією із захисту Вітчизни науковометодичної Ради з питань освіти МОН України, протокол номер 2 від 14.06.2017р.)

Графік роботи:

Понеділок 16.00-19.00

Середа 16.00-19.00

П’ятниця 16.00-19.00

Коментарі