Інше

Програма “Європейський клуб” (Кременчуцький ліцей №25 “Гуманітарний колегіум”)

(0)
  • Рід діяльності: Гурток
  • Сфери діяльності та види: Інше
  • Вік учасників: 14 - 16 роки
  • Ціна: Безкоштовно
Програма акредитована
Ця програма розробляє наступні компетентності

Навчальна програма «Європейський клуб» орієнтована на реалізацію в гуртках, секціях та інших творчих об’єднаннях соціальнореабілітаційного напряму закладів загальної середньої та позашкільної освіти та спрямована на вихованців віком від 14 до 18 років.

Метою навчальної програми є вивчення основних особливостей виникнення, розвитку і трансформації європейської інтеграції, проблем і тенденцій її розвитку, сучасної співпраці України з країнами Європейського Союзу, головних проблем і перспектив її вступу до ЄС.

Завдання навчальної програми полягають у формуванні таких компетентностей: пізнавальної, яка спрямована на оволодіння знаннями з розвитку європейських інтеграційних процесів, утворення Європейського Союзу, процесів його розширення і трансформації; основних моделей європейської політичної системи, практичної, яка передбачає участь в програмах молодіжного обміну, листування з молоддю Європи, виконання спільних проектів; організація заходів з поширення інформації про Європейський Союз, європейські організації, європейську спільноту; формування комунікативних навичок, навичок самостійного навчання, збору та критичного аналізу необхідної інформації; підвищення рівня володіння інформаційно-комунікаційними і комп’ютерними технологіями; творчої, яка забезпечує розвиток творчих здібностей вихованців у процесі оволодіння навичками виконання колективних та індивідуальних проектних робіт під час реалізації практичної частини змісту програми; соціальної, яка сприяє формуванню готовності до свідомої участі в суспільному житті держави; розвиток гармонійної людини з активною громадянською позицією, виховання почуття патріотизму, любові до рідного краю, гуманного ставлення до навколишнього середовища.

Європейський клуб (Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах, лист ІМЗО від 27.03.2019 №22.1/12-Г-143; протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН від 15.03.2019 №1)

Середа

16.00-18.30

П’ятниця

15.00-17.00

Коментарі

Ця програма розробляє наступні компетентності

Компетенції ініціативності та креативності

Компетенції вчитися засвоювати знання

Комунікативні компетенції

Компетенції пізнання

Особисті компетенції

Соціальні компетенції