Інше

Програма військово-патріотичного гуртка (Кременчуцький ліцей № 11 “Гарант”)

(0)
  • Рід діяльності: Гурток
  • Сфери діяльності та види: Інше
  • Вік учасників: 16 - 17 роки
  • Ціна: Безкоштовно
Програма акредитована
Ця програма розробляє наступні компетентності

Виокрелюють такі напрями військовопатріотичного виховання:

− державний — базується на забезпеченні державою системи військово-патріотичного виховання;

− соціальний — ґрунтується на вивченні норм моралі, їх дотриманні, орієнтований на усвідомлення пріоритету загальнолюдських цінностей та інтересів, виховання шанобливого ставлення до культури, історії, мови, звичаїв і традицій українського народу;

− військовий — передбачає вивчення військової історії України, переможних битв українського війська, основних зразків техніки й озброєння Збройних Сил України, набуття початкових навичок користування ними, підвищення фізичної загартованості в інтересах підготовки до захисту Вітчизни;

− психолого-педагогічний — ґрунтується на вивченні психологічних особливостей молоді, їх урахуванні у процесі підготовки юнаків до військової служби, проведенні методичної роботи з узагальнення та поширення передового досвіду військово-патріотичного виховання, вдосконаленні форм і напрямів цієї діяльності;

− правовий — передбачає формування глибоких правових знань, прищеплення високої правової культури. На основі врахування суті і змісту патріотичного виховання, конкретних можливостей і умов діяльності можна визначити цілі і задачі військово-спортивного гуртка «Сокіл».

Мета - розвиток у молоді патріотичної свідомості, готовності самореалізації в основних сферах життя суспільства, в тому числі - його захист.

Завдання :

1. Виховні: розвиток громадянської позиції і патріотизму як найважливіших духовно - моральних і соціальних цінностей;

сприяння формуванню і розвитку внутрішньої готовності до виконання громадянського обов'язку; сприяння формуванню і розвитку відповідальності і дисциплінованості;

здійснення роботи по формуванню позитивних світоглядів і позицій з основних, соціальних, історичних, моральних, політичних і військових проблем;

сприяння формуванню і розвитку таких якостей, як повага до закону, стійкість, взаємовиручка, мужність, хоробрість, здатність до подолання труднощів.

2. Навчальні:

формування знань, вмінь і навичок з дисципліни, що вивчається, як основи їх професійної підготовки; розвиток культури і освіти;

ознайомлення з правилами і обов'язками громадянина України, що є основою для формування і розвитку їх правової свідомості;

формування вмінь, знань і навиків для „виживання" в екстремальних умовах

3. Розвиваючі:

сприяння збереженню і зміцненню здоров'я дітей;

фізичний розвиток через систему і зміст роботи гуртка;

формування психологічної врівноваженості.

Програма «Джура». Схвалено протоколом засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти від 25.05.2018 р., №1, лист ІМЗО від 06.06.2018 номер 22.1/12-Г-311

Графік роботи гуртка:

Вт. 10.00 – 12.00

Чт. 14.00 – 16.00

Коментарі

Ця програма розробляє наступні компетентності

Компетенції ініціативності та креативності

Компетенції вчитися засвоювати знання

Комунікативні компетенції

Компетенції пізнання

Особисті компетенції

Соціальні компетенції