Туризм і краєзнавство

Програма туристсько-краєзнавчого гуртка “Юні туристи” (Кременчуцький ліцей №25 “Гуманітарний колегіум”)

(0)
  • Рід діяльності: Гурток
  • Сфери діяльності та види: Туризм і краєзнавство
  • Вік учасників: 10 - 15 роки
  • Ціна: Безкоштовно
Ця програма розробляє наступні компетентності

Юні туристи-краєзнавці – перша сходинка до пізнання учнями рідного краю, реалізації інтересів у вивченні природного різноманіття та історикокультурного надбання України та світу, формування туристсько-спортивних та краєзнавчих знань, умінь і навичок засобами позашкільної освіти.

Програма розрахована на роботу з учнями віком, як правило, від 9 до 12 років і передбачає навчання дітей в групах початкового рівня протягом одного року навчання. На опрацювання навчального матеріалу відводиться 216 годин на рік. Метою програми є формування компетентностей особистості у процесі засвоєння базових знань з туризму і краєзнавства.

Основні завдання програми полягають у формуванні таких компетентностей:

1. Пізнавальна компетентність: уміння спостерігати за навколишнім середовищем, знайомитися з пам’ятками історії і культури, формувати особистісне сприйняття дослідженого матеріалу.

2. Практична компетентність: уміння орієнтуватися на місцевості за допомогою карти та компасу, проходити маршрути за легендою, встановлювати намет, розпалювати вогнище в різних погодних умовах, готувати страви в похідних умовах на вогнищі, долати елементарні емітовані та природні перешкоди, дотримуватися основних правил техніки безпеки в туристських подорожах та під час змагань.

3. Творча компетентність: набуття досвіду по складанню опису маршруту 1-2 денного походу, участь в екскурсіях, експедиціях, акціях, пошуковій та дослідницькій роботі.

4. Соціальна компетентність: здатність до співробітництва, соціальна активність, культура спілкування, свідоме ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих, збереження та примноження культури, звичаїв, традицій українського народу, повага до людей праці, формування позитивних якостей емоційно-вольової сфери (самостійність, колективізм, працелюбність, ініціативність, відповідальність та інше), доброзичливість, вміння працювати в колективі.

«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (лист Міністерства освіти і науки України №1/11-7081 від 14.07.2017)

Вікова категорія 10 -15 років.

Графік роботи:

Понеділок 15.00-17.30

П'ятниця 15.00-17.00

Коментарі

Ця програма розробляє наступні компетентності

Компетенції ініціативності та креативності

Компетенції вчитися засвоювати знання

Комунікативні компетенції

Компетенції пізнання

Особисті компетенції

Соціальні компетенції