Технічний напрям

Програма “Радіоелектронне конструювання” (Кременчуцький міський центр позашкільної освіти)

(0)
  • Рід діяльності: Гурток
  • Сфери діяльності та види: Технічний напрям
  • Вік учасників: 12 - 17 роки
  • Ціна: Безкоштовно
Ця програма розробляє наступні компетентності

Радіоелектроніка сьогодні являє собою галузь науки і техніки, що бурхливо розвивається. Вона вивчає фізичні основи і практичне застосування електронних приладів. Актуальність навчальної програми полягає в тому, що в умовах безперервного розширення сфери використання радіоелектронної апаратури не тільки в промисловому виробництві, а й в інших областях діяльності людини (економіці, медицині, транспорті, радіозв'язку, космічній техніці, системах дистанційного керування, радіонавігації, автоматиці, обчислювальній техніці, радіолокації, військовій техніці, в побутовій техніці тощо) є необхідність підвищувати освіченість кожної сучасної людини та її вміння орієнтуватись у потоці різноманітної інформації, в світі техніки. Навчаючись у гуртку радіоелектронного конструювання, діти проходять еволюцію (становлення) від теоретичного пізнання та створення стандартних радіоелектронних пристроїв до здатності самостійного створення радіоелектронних приборів.

Навчальна програма спрямована на вихованців віком від 12 до 18 років.

Програму рекомендовано Міністер-ством освіти і науки України», лист МОН від 07.10.2019 № 1/11-8872

Коментарі

Ця програма розробляє наступні компетентності

Компетенції ініціативності та креативності

Компетенції вчитися засвоювати знання

Комунікативні компетенції

Компетенції пізнання

Особисті компетенції

Соціальні компетенції