Медіа

Програма “Основи медіаграмотності та журналістики” (Кременчуцький міський центр позашкільної освіти)

(0)
  • Рід діяльності: Гурток
  • Сфери діяльності та види: Медіа
  • Вік учасників: 11 - 17 роки
  • Ціна: Безкоштовно
Програма акредитована
Ця програма розробляє наступні компетентності

Розвиток сучасних медіа, широке упровадження інтерактивних систем комунікації та виклики, що постали перед нашою країною у зв’язку з гібридною війною, спричинює потребу освіти реагувати на ці виклики, створити систему цілеспрямованої підготовки молодого покоління до вмілого і безпечного користування інформаційно-комунікаційними технологіями та системами мас-медіа, що пояснює гостру необхідність у розвитку медіаосвіти, адже учень школи не завжди готовий аналізувати вплив медіа і маніпулятивні її можливості.

Базовими цілями медіаграмотності стають розвиток комунікативних здібностей учнів; формування критичного мислення; навчання сприйманню інформації, перекодуванню візуального образу у вербальну знакову систему; оцінювання якості інформації, вироблення вмінь вибирати при «споживанні» інформації з мас-медіа; підвищення загальнокультурного рівня особистості.

Однією із форм медіаосвіти є вивчення засобів масової інформації та практичне створення медіатекстів. Це дозволить учням більш глибоко розуміти види засобів масової інформації й комунікації; технології, які застосовують медіа; опанувати етичні та професійні стандарти роботи засобів масової інформації; розрізняти «якісні» ЗМІ та ті, що орієнтовані на привернення уваги споживача за будь-яку ціну, а отже, сформує навички усвідомлено добирати якісні джерела інформації як в підлітковому, так і в дорослому житті. Медіаграмотність допомагає учням активно використовувати можливості інформаційного поля телебачення, радіо, відео, кінематографа, преси, Інтернету, допомагає краще зрозуміти мову екранних мистецтв, а крім того дає широкий простір для самовираження.

Навчальна програма з позашкільної освіти «Основи медіаграмотності та журналістики» 2 роки навчання, 2018р. Автор: Билина Юлія Леонідівна. Програму погоджено Протоколом засідання науково - методичної ради Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського

Коментарі

Ця програма розробляє наступні компетентності

Компетенції ініціативності та креативності

Компетенції вчитися засвоювати знання

Комунікативні компетенції

Компетенції пізнання

Особисті компетенції

Соціальні компетенції