Технічний напрям

Програма “Оригамі” (Кременчуцький міський центр позашкільної освіти)

(0)
  • Рід діяльності: Гурток
  • Сфери діяльності та види: Технічний напрям
  • Вік учасників: 6 - 16 роки
  • Ціна: Безкоштовно
Програма акредитована
Ця програма розробляє наступні компетентності

У формуванні особистості дитини неоціненне значення мають різноманітні види художньо-творчої діяльності: малювання, ліплення, вирізання з паперу фігурок і наклеювання їх, створення різних конструкцій з природних матеріалів і т. ін. Саме такі завдання ставляться у процесі роботи вихованців в гуртках ори гамі, виготовлення поробок з паперу, особливо зараз, коли воно набуло великої популярності у зв’язку з поширенням у світі традиційного японського мистецтва. Актуальність програми гуртка орігамі полягає в тому, що вона посилює варіативну складову загальної освіти в сфері художньо-естетичного напрямку діяльності, сприяє практичному застосуванню геометричних знань, умінь і навичок, стимулює пізнавальну мотивацію вихованців та найголовніше – діти можуть розвивати свій творчий потенціал, навички адаптації і соціалізації до сучасного суспільства.

Мета програми – формування практичних умінь і навичок роботи вихованців з папером, розвиток логічного мислення, моторики та поглиблення знань, отриманих школі.

Основні завдання полягають у набутті таких компетентностей: пізнавальна – оволодіння основними поняттями та знаннями певного напрямку, особливостями відповідного профілю;

практична – навчання вихованців самостійно орієнтуватися в інформаційному просторі; вміти практично використовувати набуті знання, уміння і навички;

творча – забезпечення розвитку творчих здібностей гуртківців, виховання естетичного смаку, творчої уяви, фантазії, сприяння визначенню індивідуального стилю роботи;

соціальна – розвиток позитивних якостей особистості: працелюбність, наполегливість у досягненні мети, відповідальність за результат власної діяльності; виховування шанобливого ставлення до надбань духовних та матеріальних цінностей світової та вітчизняної культур.

Навчальну програму рекомендовано Міністерством освіти і науки України,

лист МОН від 07.10.2019 № 1/11-8872

Заняття розпочинаються з 15 вересня 

Коментарі

Ця програма розробляє наступні компетентності

Компетенції ініціативності та креативності

Компетенції вчитися засвоювати знання

Комунікативні компетенції

Компетенції пізнання

Особисті компетенції

Соціальні компетенції