Технічний напрям

Програма «Моделювання» (Кременчуцький ліцей №25 “Гуманітарний колегіум”)

(0)
  • Рід діяльності: Гурток
  • Сфери діяльності та види: Технічний напрям
  • Вік учасників: 12 - 14 роки
  • Ціна: Безкоштовно
Програма акредитована
Ця програма розробляє наступні компетентності

Мета програми – всебічний розвиток творчої особистості та формування ключових компетентностей вихованців.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

пізнавальна – ознайомлення з базовою технічною термінологією, поняттями та визначеннями, характерними для транспортної галузі на сучасному, індустріальному рівні її розвитку; практична – оволодіння навичками проектно-технологічної діяльності в умовах сучасного промислового виробництва;

творча – формування творчих здібностей у процесі вирішення конструкторських та технічних завдань в результаті здійснення творчо-пошукової, технологічної діяльності;

соціальна – виховання культури експлуатації та використання технологічного інструменту, обладнання, технічних об’єктів та машин, які покликані збільшувати і покращувати рівень добробуту нації; самореалізація особистості у складі трудового колективу, професійне самовизначення.

Програму рекомендовано Міністерством освіти і науки України лист № 1/11-17865 від 11.11.2014 р.

Вікова категорія 12 -14 років.

Графік роботи:

понеділок 16.30 -19.00,  п'ятниця 16.30 - 18.30

Коментарі

Ця програма розробляє наступні компетентності

Компетенції ініціативності та креативності

Компетенції вчитися засвоювати знання

Комунікативні компетенції

Компетенції пізнання

Особисті компетенції

Соціальні компетенції