Мови

Програма логопедичного гуртка “Планета звуків”

(0)
  • Рід діяльності: Гурток
  • Сфери діяльності та види: Мови
  • Вік учасників: 4 - 6 роки
  • Ціна: Безкоштовно
Ця програма розробляє наступні компетентності

Формування мовленєвої компетентності - одне із пріоритетних завдань всебічного гармонійного розвитку дитини у дошкільному навчальному закладі. Однією з найпоширенніших мовленєвих вад у дітей дошкільного віку є фонетико-фонематичний недорозвиток мовлення (ФФНМ), який полягає у порушенні фізичного, фізіологічного і психологічного механізмів фонемоутворення при збереженні нормального слуху та інтелекту. Програма роботи логопедичного гуртка враховує як загальнологопедичний висновок, так і диференційований підхід до подолання мовленєвих порушень, враховуючи вимоги Базового компонента дошкільної освіти, психолінгвістичного та діяльнісного підходів освітної лінії, корекційно-розвивальної та навчально-виховної роботи з дошкільниками.

Основна мета - залучити дитину до цілеспрямованого логопедичного процесу. Це досягається вирішенням ряду загально педагогічних та спеціальних логопедичних задач. Однією з таких задач є формування постанови на занятті: логопед встановлює з дитиною дружні відносини, адаптує її до обставин логопедичного кабінету, викликає зацікавленість до занять. Логопед спілкується з дитиною в неофіційній обстановці тактовно, доброзичливо.

Побудова комплексу роботи логопедичного гуртка виходить із наступних логічних висновків: 1. Базисом роботи керівника логопедичного гуртка є програма корекційного навчання. 2. Підгрунттям створення програми є динамічне вивчення мовленнєво-мисленнєвої діяльності дошкільників, за результатами якого складається характеристика мовлення дітей. 3. Методичне забезпечення корекційно-розвивального навчання складають методичні рекомендації. 4. Форми реалізації навчально-виховного процесу є ігри та вправи з мовленнєвими завданнями. 5. Взаємодія керівника гуртка з батьками – запорука успішного подолання мовленнєвих вад у дітей. Програма роботи логопедичного гуртка розрахована на дітей віком від 4-х до 7 років.

Навчальна програма логопедичного гуртка «У світі звуків» Схвалена педагогічною радою № 4 ЗДО № 5 від 31.08.2020

Понеділок – п’ятниця з 14.16-17.30,  вік дітей 4-6 років

Коментарі