Мистецтво

Програма “Ігротехніки” (Кременчуцький міський центр позашкільної освіти)

(0)
  • Рід діяльності: Гурток
  • Сфери діяльності та види: Мистецтво
  • Вік учасників: 4 - 16 роки
  • Ціна: Безкоштовно
Програма акредитована
Ця програма розробляє наступні компетентності

Гра – це вид діяльності, який найбільш ефективно сприяє соціалізації дитини і допомагає сформувати необхідні в житті корисні навички та якості, виховувати такі риси характеру як самостійність, наполегливість, цілеспрямованість, прагнення до перемоги. Вона дає унікальні можливості для надбання особистістю найрізноманітнішого досвіду: дитина пізнає світ, моделює міжособистісні стосунки, вчиться орієнтуватись у різних сферах життєдіяльності, отримує досвід взаємодії з оточенням, накопичує найважливіші комунікативні якості, необхідні їй у сфері спілкування.Метою навчальної програми є формування ключових компетентностей особистості засобами ігротехніки.

Основні завдання програми полягають у формуванні таких компетентностей:

пізнавальної – забезпечує ознайомлення і засвоєння теоретичних знань про класифікацію, структуру, форми організації ігор та ігрових технологій, особливості спілкування та взаємодії дітей у грі;

практичної – сприяє оволодінню навичками організації, проведення ігор та ігрових програм; формуванню і закріпленню навичок самостійної організації ігрової діяльності; розвиток комунікативних здібностей;

творчої – забезпечує формування творчих здібностей; здатності вирішувати нестандартні завдання, проявляти ініціативу; набуття досвіду творчої діяльності;

культурної – забезпечує виховання дбайливого та шанобливого ставлення до традицій і звичаїв українського народу, надбань світової культури; формування розуміння власної національної ідентичності засобами ігрової діяльності;

соціальної – сприяє спілкуванню державною мовою, розвитку організаторських здібностей, навичок спільної діяльності в колективі; відповідальності за результат власної діяльності.

Навчальна програма з позашкільної освіти. Художньо-естетичний напрям / за ред. Шкури Г. А., Ніколайко Н. Ю., – К. : УДЦПО, 2018. – В. 3. – Рекомендовано Міністерством освіти і науки України лист № 1/11-6202 від 11.06.2018

Заняття розпочинаються з 15 вересня

Коментарі

Ця програма розробляє наступні компетентності

Компетенції ініціативності та креативності

Компетенції вчитися засвоювати знання

Комунікативні компетенції

Компетенції пізнання

Особисті компетенції

Соціальні компетенції