Спорт

Програма гуртка “Шахи” (Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання)

(0)
  • Рід діяльності: Гурток
  • Сфери діяльності та види: Спорт
  • Вік учасників: 6 - 14 роки
  • Ціна: Безкоштовно
Ця програма розробляє наступні компетентності

В даний час, коли весь світ вступив в епоху комп`ютерів і інформаційних технологій, особливо велике значення набуває здатність швидко і розумно знатися на величезному об`ємі інформації, уміння аналізувати її і робити логічні виводи. Дуже велику роль у формуванні логічного і системного мислення грають шахи. Заняття шахами сприяють підвищенню рівня інтелектуального розвитку дітей, уміння концентрувати увагу на рішення завдань в умовах обмеженого часу, аналізувати виникаючі ситуації і робити висновки. Актуальність шахової гри доведена часом. Слов`яни опанували цю гру у ІХ-ХІ століттях. Вивчаючи багатовікову історію шахів, розумієш вислів «Шахи – гра королів». Адже шахи водночас – наука, мистецтво і спорт. Вони розвивають пам`ять, особливо зорову, логіку, чіткий розрахунок, виховують наполегливість, стійкість, винахідливість, рішучість, а також виховують уміння стримувати емоції.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів та закладів позашкільної освіти «Шахи» схвалено комісією з фізичної культури Науково-методичної Ради Міністерства освіти і науки України (лист Інституту модернізації змісту освіти від 03.06.2016 № 2.1/12-Г-309) Програма охоплює теоретичну та практичну складові освітнього процесу. На заняттях відбувається засвоєння вихованцями навчального змісту програми через інтерактивні форми роботи, діяльнісний, компетентнісний, особистісно-орієнтований підходи, які є методологічною основою навчальної програми «Шахи». В освітньому процесі перевага надається практичним заняттям, на яких вихованці безпосередньо можуть набувають необхідних та значущих для них навичок і компетентностей. Навчальна програма «Шахи» спрямована на вихованців віком 6-14 років. Місце реалізації програми: Дитячо-юнацький клуб «Дебют» (вул. Перемоги, буд. 24/2); Дитячо-юнацький клуб «Пошук» (набережна Лейтенанта Дніпрова, буд. 80). Інформація щодо графіка роботи гуртка за телефоном 0(536 6) 3-91-69 /адміністрація ОДЮК/ або безпосередньо у педагога-організатора клубу, де працює гурток (реалізується програма).

Коментарі

Ця програма розробляє наступні компетентності

Компетенції ініціативності та креативності

Компетенції вчитися засвоювати знання

Комунікативні компетенції

Компетенції пізнання

Особисті компетенції

Соціальні компетенції