Танець

Програма гуртка “Основи хореографії” (Кременчуцький міський центр позашкільної освіти)

(0)
  • Рід діяльності: Гурток
  • Сфери діяльності та види: Танець
  • Вік учасників: 6 - 17 роки
  • Ціна: Безкоштовно
Ця програма розробляє наступні компетентності

Навчальна програма початкового рівня розрахована на два роки і передбачає вивчення «Основ хореографії» через опанування базових хореографічних елементів, поступову фізичну підготовку дітей із врахуванням вікових особливостей. Робота на даному рівні спрямована на активізацію і розвиток хореографічних та творчих здібностей дітей, музикальності, артистизму, які слугуватимуть основою для вивчення «Класичного танцю».

Рекомендовано Міністер-ством освіти і науки України» (лист МОН від 10.01.2019 No1/11-98; витяг з протоколу засідання науково-методичної комі-сії з позашкільної освіти науково-методичної ради з питань освіти МОН Укра-їни від 23.12.2019 No 4).

Коментарі

Ця програма розробляє наступні компетентності

Компетенції ініціативності та креативності

Компетенції вчитися засвоювати знання

Комунікативні компетенції

Компетенції пізнання

Особисті компетенції

Соціальні компетенції