Туризм і краєзнавство

Програма “Географія та ландшафтознавство” (Кременчуцький міський центр позашкільної освіти)

(0)
  • Рід діяльності: Гурток
  • Сфери діяльності та види: Туризм і краєзнавство
  • Вік учасників: 9 - 17 роки
  • Ціна: Безкоштовно
Програма акредитована
Ця програма розробляє наступні компетентності

У сучасному розумінні географія – це наука, що поділяється на низку природничо-географічних і суспільно-географічних наук, які тісно пов’язані між собою завданнями: всебічне дослідження природно-територіальних і виробничо-територіальних комплексів. Об’єктом вивчення цих наук є закони і закономірності розміщення та взаємодії компонентів географічного середовища та їх поєднань на різних рівнях.

Вивченням частин географічної оболонки Землі займається ландшафтознавство. Ландшафт як відкрита система функціонує під впливом численних факторів, що мають різну природу. Саме тому його всебічне пізнання потребує ґрунтовного вивчення не лише внутрішніх структур, а й тих чинників, під дією яких відбувається їх формування, динамічні та еволюційні зміни. Такі дослідження реалізуються через встановлення зв’язків і взаємозалежностей між ландшафтами та визначальними для них факторами природного й антропогенного середовищ. Науково-дослідницька робота учнів із географії та ландшафтознавства є одним із важливих етапів підготовки до наукових досліджень та пошуків, пропедевтики навчання у вищому навчальному закладі відповідно до обраного напряму. Така діяльність підвищує інтерес обдарованої молоді до науководослідницької діяльності у галузі наук про Землю, сприяє розвитку та самореалізації особистості у науковій сфері.

«Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах» (лист ІМЗО від 08.07.2019 No 22.1/12-Г-587; протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН від 26.06.2019 No 2)

Коментарі

Ця програма розробляє наступні компетентності

Компетенції ініціативності та креативності

Компетенції вчитися засвоювати знання

Комунікативні компетенції

Компетенції пізнання

Особисті компетенції

Соціальні компетенції